Logo SZŠ a VOZŠ
Střední zdravotnická škola
a Vyšší odborná škola zdravotnická
Žďár nad Sázavou
Logo Kraj Vysočina - zřizovatel

Slovenské studentky na odborné stáži v Nemocnici Nové Město na Moravě

V rámci projektu Erasmus+ byla pro studenty Střední zdravotnické škol Trnava realizovaná odborná stáž v Nemocnici Nové Město na Moravě. Hlavním cílem odborné stáže bylo seznámit se se zvláštnostmi ošetřovatelské péče na některých odděleních a získat nové zkušenosti, dovednosti a návyky v péči o nemocné.
Stáž proběhla ve dvou etapách. První byla realizovaná na podzim roku 2016 pro žáky střední školy. Zde studenti mohli nahlédnou na oddělení neurologie a chirurgie. Druhá etapa odborné stáže proběhla na přelomu měsíce ledna a února. Při této návštěvě si studenti vyšší školy procvičili znalosti z oblasti akutní medicíny.
Celý pobyt obou skupin byl doplněn o bohatý doprovodný program. Studenti si prohlédli město Žďár nad Sázavou, Brno, Jihlavu a Prahu.
Pobyt žáků z partnerské školy byl pro obě strany velkým přínosem. Studenti získali celou řadu nových zkušeností, dovedností v péči o nemocné. Projekt byl ukončen 9. 2. 2017 návštěvou projektového týmu ze SZŠ a VOŠZ Trnava. Za přítomnosti ředitelky SZŠ a VOŠZ RNDr. Valburgy Lobotkové PhD. MPH, ředitelky SZŠ a VOŠZ RNDr. Marie Vystrčilové a náměstkyně pro ošetřovatelkou péči Nemocnice Nové Město na Moravě Jiřiny Poulové byly studentům předány certifikáty a Europass mobility.
Všechny zúčastněné strany zhodnotily projekt Erasmus+ jako velmi zdařilý a všichni doufáme, že projekt bude realizován i v dalších letech.
PhDr. Václava Holubová


8. 4. 2017


Zpět