Logo SZŠ a VOZŠ
Střední zdravotnická škola
a Vyšší odborná škola zdravotnická
Žďár nad Sázavou
Logo Kraj Vysočina - zřizovatel

Aktuality

 

Úřední hodiny od 20. 7. do 24. 7. 2020

17. 7. 2020

Od 20. 7. do 24. 7. 2020 bude škola uzavřena. V případě neodkladných záležitostí volejte paní ředitelce na telefon č. 734 527 060.

 


Úřední hodiny - prázdninový provoz

8. 7. 2020


Úterý     8.00 – 10.00 hodin

Středa 12.00 – 14.00 hodin


2. kolo přijímacího řízení na SŠ – denní forma vzdělávání

29. 6. 2020

2. kolo přijímacího řízení – denní forma vzdělávání
Dne 29. 6. 2020 vyhlášeno 2. kolo přijímacího řízení do oboru 78-42-M/04 Zdravotnické lyceum. Počet volných míst 1.
Přihlášky a zdravotní způsobilost ke vzdělávání v daném oboru odevzdejte do 14. 7. 2020. K přihlášce přiložte Výpis výsledků didaktických testů jednotné přijímací zkoušky do oborů vzdělávání s maturitní zkouškou.


2. kolo přijímacího řízení na VOŠ – denní i kombinovaná forma vzdělávání

15. 6. 2020

Dne 15. 6. 2020 bylo vyhlášeno 2. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 53-41-N/1. Diplomovaná všeobecná sestra, denní i kombinovaná forma vzdělávání. Přihlášky odevzdejte do 20. 7. 2020.


NABÍDKA PŘIJETÍ KE STUDIU NA VYŠŠÍ ODBORNOU ŠKOLU ZDRAVOTNICKOU

4. 6. 2020

Bližší informace zde 


Absolutorium

25. 5. 2020

V termínu od 22. 6. do 24. 6. 2020 proběhne řádné a náhradní absolutorium.


Informace k přijetí na VOŠ do oboru 53-41-N/1. Diplomovaná všeobecná setra od 1. 9. 2020

18. 5. 2020

Bližší informace zde 


Informace pro zákonné zástupce a uchazeče o studium na SZŠ od 1. 9. 2020

12. 5. 2020

Bližší informace zde 


Informace o obnovení osobní přítomnosti žáků a studentů ve škole od 11. 5. 2020

5. 5. 2020

Pokyny pro žáky a studenty v období konzultací od 11. 5. 2020  

Čestné prohlášení o neexistenci příznaků 


Postup při hodnocení výsledků vzdělávání žáků na SZŠ a VOŠZ Žďár nad Sázavou za druhé pololetí školního roku 2019/2020

30. 4. 2020

Bližší informace zde 


Termín pro odevzdání zápisového lístku

9. 4. 2020

Bližší informace zde 


Přijímací zkoušky na střední školu

7. 4. 2020

Bližší informace zde 


Přijímací řízení VOŠZ

7. 4. 2020

Přihlášky ke studiu denní, kombinované i zkrácené formy vzdělávání podejte do 31. 5. 2020.

V případě nemožnosti návštěvy lékaře, bude zdravotní způsobilost řešena při přijímacím řízení. Maturitní vysvědčení bude možno dodat dodatečně.


Sdělení všem žákům, studentům školy a jejich rodičům

16. 3. 2020

Na základě mimořádných opatření Vlády ČR bude od 16. 3. 2020 probíhat výuka žáků a studentů naší školy elektronicky. Způsob a formu sdělí vyučující každého předmětu žákům SŠ a studentům VOŠ v průběhu pondělí 16. 3. 2020 školním e-mailem.  Žáci a studenti jsou povinni s vyučujícími elektronicky komunikovat a zadané úkoly plnit.

O případných změnách výuky vás budeme včas informovat.

Sledujte i nadále informace související s šířením koronaviru a dbejte bezpečnostních pokynů.


PŘERUŠENÍ PRAKTICKÉ VÝUKY

13. 3. 2020

Vážení studenti,

oznamujeme Vám, že od 16. 3. 2020 do odvolání nebude probíhat praktická výuka na pracovištích smluvních partnerů (nemocnice, domovy pro seniory,…).

Další informace budou zveřejněny prostřednictvím školních emailů v pondělí 16. 3. 2020.

RNDr. Marie Vystrčilová
ředitelka školy


Informace pro žáky, studenty a zaměstnance školy

13. 3. 2020

Tisková zpráva z 13. 3. 2020:

S ohledem na skutečnost, že by mohlo dojít k mylné interpretaci o nařízení karantény, informujeme občany o jejich povinnostech souvisejících s návratem ze zahraničí. POVINNÁ karanténa platí pro všechny, kteří se do ČR vrací od pátečních (13. 3. 2020) 12:00 hodin ze všech 15 rizikových oblastí: Čína, Jižní Korea, Írán z evropských států Itálie, Španělsko, Rakousko, Německo, Švýcarsko, Švédsko, Nizozemsko, Belgie, Velká Británie, Norsko, Dánsko a Francie (upozornění: v čase se tento seznam může měnit, zda se vracíte z rizikové oblasti, ověřte na https://koronavirus.mzcr.cz/staty-sveta-s-vysokym-rizikem-prenosu-nakazy/).

 

Ti, kteří se vrátili z kterékoli ze jmenovaných zemí, musí zůstat automaticky ve dvoutýdenní karanténě. Po návratu domů tyto osoby musí telefonicky kontaktovat svého praktického lékaře, který jim vystaví eNeschopenku. Během karantény je žádoucí zajistit si prostřednictvím známých nebo jinak z domova nákup a doručení potravin. V žádném případě po návratu, a to ani po cestě od hranic, nenavštěvujte žádné veřejné prostory s pravděpodobnou kumulací osob, ideálně už po cestě se chraňte alespoň improvizovanou rouškou!

Podle hejtmana Kraje Vysočina jde o mimořádné opatření, které bude účinné pouze tehdy, pokud bude dodržováno všemi, kteří se vrací z vyjmenovaných oblastí. Apelujeme na všechny spoluobčany vracející se z výše uvedených destinací, aby se chovali uvážlivě a zodpovědně. Jedině tak máme šanci šíření závažné infekce bránit.


MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ

10. 3. 2020

MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ vydaná v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV-2v Evropě.

 Mimořádné opatření - zákaz konání akcí nad 100 osob

 Mimořádné opatření – uzavření základních, středních a vysokých škol od 11. 3. 2020

 Mimořádné opatření – hraniční kontroly příznaků infekčního onemocnění

 


Informace pro rodiče a studenty - šíření nákazy viru COVID-19

6. 3. 2020

 ke stažení zde


Přijímací řízení VOŠZ 2020/2021

3. 3. 2020

Přihlášky do 31. 5. 2020. Na přihlášku je nutné také uvést váš telefonní i e-mailový kontakt. Nezapomeňte upřesnit formu vzdělávání (denní/kombinovaná). 
Bližší informace zde.

 


Archiv