Logo SZŠ a VOZŠ
Střední zdravotnická škola
a Vyšší odborná škola zdravotnická
Žďár nad Sázavou
Logo Kraj Vysočina - zřizovatel

Publicita

MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽ PRVNÍ POMOCI – MLADÉ BŘÍŠTĚ

11. 7. 2017

Dne 21. 6. – 22. 6. jsme se zúčastnily mezinárodní soutěže první pomoci. Z naší školy bylo vybráno družstvo ve složení - Lázničková Lucie, Vacková Kateřina, Havelková Barbora, Smažilová  Michaela  - studentky 1. L. Do soutěže se zapojilo 34 družstev z celé republiky a také družstvo ze Slovenska, Rakouska a Německa. Soutěž probíhala v nádherném prostředí tábora v Mladém Bříšti. Byla dvoudenní. Soutěž byla na 7 stanovištích, kde úkolem soutěžících bylo roztřídit raněné, poskytnout první pomoc, zavolat ZZS, hodnotil se také velitel zásahu, komunikace v družstvu a psychologický přístup k raněným. Stanovitě byla vždy s velkým počtem raněných (hromadná neštěstí) např. dopravní nehoda, popáleniny, komoce, bezvědomí, srdeční zástava dospělého. Naše družstvo složené ze studentek prvního ročníku nebylo tak zkušené, jak třeba jiná družstva, ale o to více zapálené. Co považuji za důležité, je, že jsou obohacené o mnoho zkušeností, které jim tato soutěž dala. Soutěž probíhala v příjemném prostředí, byla výborně zorganizovaná a všem se nám moc líbila.

Mgr. Radana Nováková

 

 


Sportovně-turistický kurz 2017

11. 7. 2017

Studenti 2. ročníků se tradičně „zocelovali“ na oblíbeném sportovně-turistickém kurzu. Pětidenní akce se letos poprvé konala ve Skleném od 19. do 23. června 2017, kam se většina studentů přesouvala ze Žďáru nad Sázavou. Část žáků byla ze zdravotních důvodů osvobozena.

Náplní kurzu byla cykloturistika, pěší turistika, střelba ze vzduchovky, koupání, sportovní hry, proškolení o chování za mimořádných situací, orientace v přírodě a mapě a došlo i na stolní a logické hry. Samozřejmostí byl společný táborák. Získané znalosti a dovednosti studenti zúročili v závěrečném čtyřčlenném závodu družstev.

Celý kurz proběhl za tropického počasí. Pět dnů jsme prožili bez závažnějších úrazů a kázeňských problémů, k čemuž přispělo kvarteto mých báječných kolegyň. Kurzu se zúčastnilo 37 studentů. Nejvíce kilometrů na kole ujela první skupina, která s úsměvem na tváři absolvovala 110 kilometrů. Velkou pochvalu zaslouží všichni, kteří se nebáli, často překonali svá vlastní očekávání a svým tempem úspěšně dorazili až zpět před naši školu!

vedoucí kurzu: Mgr. Jiří Bubák


STUDENTI 1. L NA PRACOVIŠTI ZZS A HZS VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU

21. 6. 2017

V rámci předmětu První pomoc se dne 19. 6. zúčastnili žáci 1. L exkurze na pracovišti ZZS na poliklinice ve Žďáře nad Sázavou. Záchranářka, která exkurzí provázela, ukázala nejdříve žákům zázemí pro posádku sanity ZS v přízemí polikliniky, kde přes počítač dostává posádka pokyn k výjezdu včetně dalších důležitých informací (co se stalo, adresa, počet zraněných, závažnost stavu apod.).

Další část exkurze probíhala v garáži sanitních vozů, kde mohli žáci vstoupit dovnitř sanitního vozu, seznámit se s pomůckami a výkony, které se provádějí přímo ve voze ZZS a slouží ke zlepšení zdravotního stavu nebo přímo záchraně života nemocného nebo zraněného člověka.
Na konci exkurze zodpověděla záchranářka dotazy, které byly ponejvíce směřovány na studium, které je nutné k tomu, aby se stali záchranáři, na náročnost tohoto povolání, na nejčastější důvody výjezdů apod.
Druhou částí exkurze byla návštěva pracoviště HZS. Podporučík nás provedl po prostorách zázemí hasičů – polygon, věž, posilovací místnost, seznámil s vybavením a s činností profesionálních hasičů.
Žákům se díky zajímavosti tématu a poutavému vyprávění exkurze líbila.

Mgr. Radana Nováková


Celostátní soutěž první pomoci

14. 6. 2017

Dne 13. – 14. června 2017 proběhl na SZŠ Jaselská v Brně XXII. ročník celostátní soutěže první pomoci. Jednalo se o soutěž s mezinárodní účastí - soutěžící družstva totiž přijela z celé České republiky a i ze Slovenska. Soutěž se konala pod záštitou MŠMT ČR.

Soutěžní klání probíhala ve dvou kategoriích - kategorie A byla určena žákům středních zdravotnických škol, zúčastnilo se jí 24 družstev. V této kategorii byla naše škola zastoupena družstvem dívek ze 3. L, a to Zdeňkou Dvořákovou, Patricií Kejdovou a Evou Pejchalovou.

Kategorie B patřila studentům vyšších odborných zdravotnických škol. Soutěžilo zde 8 družstev. Naši školu reprezentovaly studentky 2. ročníku VOŠZ, konkrétně Ludmila Novotná, Kristýna Stráníková a Jana Sobotková.

Soutěž probíhala na těchto stanovištích:

  • stanoviště A - zde byla možnost použít odborné pomůcky, zraněný byl jeden,
  • stanoviště B - první pomoc v domácnosti, zde byli dva zranění, soutěžící využívali pomůcky nacházející se v domácnosti - pleny, kapesníky, domácí lékárnu atd.,
  • stanoviště C - první pomoc v terénu, a to na Obilném trhu, zranění byli dva,
  • stanoviště D - hromadné neštěstí, soutěžilo se na Obilném trhu, raněných bylo 10.

Výkony soutěžních družstev a správné poskytnutí první pomoci na každém stanovišti hodnotila odborná porota. Složená byla z lékařů brněnských nemocnic, záchranářů, zdravotních sester pracujících na odděleních úrazové chirurgie v nemocnicích a odborných učitelek.

Studentky naší zdravotnické školy nás reprezentovaly velmi dobře. Především studentky VOŠZ – jmenovitě Ludmila Novotná, Kristýna Stráníková a Jana Sobotková - podávaly po celou dobu soutěže opravdu skvělé výkony. Praktické provedení a poskytnutí PP na uvedených stanovištích předvedené těmito děvčaty mělo doslova profesionální úroveň. Dívky prokázaly nejen vynikající praktické dovednosti a teoretické vědomosti. Výborně byla hodnocena též komunikace při záchraně zraněných a volání odborné pomoci – ZZS.

Děvčata VOŠZ se ve své kategorii po zásluze umístila na prvním místě. Radost z úspěchu je umocněna ještě skutečností, že naše studentky uspěly v poskytování první pomoci i v konkurenci VOŠZ, jež se zaměřují na záchranářství.

Srdečně blahopřeji a přeji další profesní úspěchy.

Mgr. Jitka Janíčková
odborná učitelka

 


ZÁCHRANNÁ ZDRAVOTNICKÁ SLUŽBA KRAJE VYSOČINA

8. 6. 2017

V úterý 6. 6. 2017 navštívili žáci třídy 2. L v rámci předmětu První pomoc krajské pracoviště záchranné zdravotnické služby v Jihlavě. Zdravotničtí záchranáři je seznámili s prostředím, informační technologií, pomůckami a celkovou organizací práce na tomto pracovišti.
Výhodou byla možnost prohlídky zásahového vrtulníku a dispečinku, který patří mezi nejmodernější dispečinky v Evropě.

Mgr. Radana Nováková


Praha

8. 6. 2017

V rámci předmětů Český jazyk a literatura a Ošetřovatelská péče jsme zrealizovali dvoudenní exkurzi do hlavního města Prahy.

Program prvního dne exkurze zahrnoval návštěvu výstavy Body exhibition, jež byla doplněna odborným výkladem průvodce – studenta medicíny.

Následně jsme si idividuálně prošli centrum města. Odsud jsme se přemístili do Divadla pod Palmovkou, kde jsme zhlédli hru Králova řeč, která se vrací ke skutečným událostem v britské královské rodině v období před II. světovou válkou.

Druhý den exkurze jsme navštívili FN v Motole, kde jsme navštívili kardiologické oddělení a urgentní příjem. Seznámili jsme se též se speciálním dopravním systémem v rámci nemocnice. Následně jsme si společně prohlédli pamětihodnosti v centru Prahy – Pražský hrad, Karlův most.

Exkurze v Praze nás velmi obohatila.

M. Mazlová


Exkurze do světa (nejen) cizokrajných zvířat

30. 5. 2017

Kdy vznikly první ZOO?

Která ZOO je nejstarší v Evropě?

Proč vlastně ZOO jsou?

Jak je to ve světě s populací žiraf?

Který živočich používá chůzi mimochodem?

Jaký je rozdíl mezi tuleněm a lachtanem?

Tyto a celou řadu dalších otázek jsme si zodpověděli během návštěvy jihlavské ZOO díky fundované a  zapálené přednášce a komentované prohlídce řady zdejších expozic. Okouzlil nás nejen výběh žiraf, pštrosů či surikat, ale také krásný tropický pavilon nebo příbytek kaloňů.

Páteční návštěva ZOO byla vskutku odborným vhledem do naší i cizokrajné fauny. Bystří návštěvníci se ale mohli dozvědět spoustu zajímavostí i ze světa rostlin.

Sečteno a podtrženo, exkurze v ZOO nás velmi obohatila a jistě se sem zas rádi vrátíme.

M. Mazlová


Poděkování

29. 5. 2017

Dobrý den,
moc a moc děkuji za spolupráci a za možnost využívat vaše studentky na výuku první pomoci. Tak jako každý rok jste letos poslali velice šikovné studentky, kterým dodatečně ještě jednou děkuji a přeji jim spoustu úspěchů.

S pozdravem a přáním krásných prázdnin    Mgr. Vítová - ZŠ Zvole


ŠKOLNÍ KOLO SOUTĚŽE V PRVNÍ POMOCI

25. 5. 2017

Stejně jako v minulých letech i letos se konalo školní kolo soutěže v první pomoci. Počasí nám nepřálo, tak jsme vyzkoušeli uskutečnit soutěž v prostorách školy. 21 družstev se mohlo  aktivně zapojit do ošetřování „zraněných“.  Na stanovištích řešili situace s pádem cyklisty, pneumotorax, sebevražedkyni, amputace, teroristický útok, otevřené zlomeniny, amputace, masivní krvácení, bezvědomí a drobná poranění jako jsou oděrky, krvácení z nosu….  Na stanovištích v roli figurantů byli žáci 3.L a s organizací soutěže pomáhala třída 3.A Aby nebylo dopoledne pouze  o ošetřování zraněných, mohli žáci plnit logické úlohy v češtině i angličtině, vyzkoušet svou paměť, pozornost, přečíst jazykolam…  

  1. Místo třída 2.A Anna Večeřová, Jáchym Fousek, Barbora Všianská, Kateřina Jurnečková
  2. Místo třída 2.L Adam Staněk, Veronika Marešová, Nikola Pavlíčková, Anežka Juračková
  3. Místo třída 1.L Lucie Lázničková, Kateřina Vacková, Barbora Havelková, Michaela Smažilová

Nejlepší velitel třída 1.L Karolína Augustová
Nejlepší figurant třída 3.L Tomáš Zatloukal

Žďár nad Sázavou 25. 5. 2017                                                      Mgr. Pavlína Lysá


Divadélko pro školy - DIVADELNÍ CESTOPIS, ANEB EVROPOU OD RENESANCE PO REALISMUS

23. 5. 2017

V pátek 19. 5. 2017 měli možnost žáci 2.A, 2.L, 3.A příjemnou formou projít literárními díly předních spisovatelů. V pojetí umělců z Divadélka pro školy se jednalo opravdu o zábavné 2 hodiny interaktivního divadla. Herci žáky  zapojovali do představení a oživili tak atmosféru. Bylo to velmi příjemné dopoledne.

Žďár nad Sázavou 19. 5. 2017                                    Mgr. Iva Ošťádalová, Mgr. Pavlína Lysá


Medaile Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina

15. 5. 2017

Krajský ředitel HZS Kraje Vysočina předal jako poděkování všem zaměstnancům a studentům SZŠ a VOŠZ Žďár nad Sázavou dne 11. 5. 2017 medaili Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina II. stupně.


Návštěva dětí z MŠ Malá Losenice

12. 5. 2017

Je středa dopoledne a děti z mateřské školky z Malé Losenice se vypravily na výlet k nám na zdravotnickou školu. I když minuty před příchodem doprovázely obavy, všichni jsme se na děti těšili, už jenom proto, že nám díky nim odpadla klasická výuka.
Jelikož nás bylo téměř více než dětí, každé dítě dostalo přiděleného svého průvodce, který svému malému svěřenci postupně ukazoval zdravotnický materiál, pomůcky k resuscitaci a další zdravotnické potřeby.
Děti si zopakovaly základní informace o integrovaném záchranném systému, vyzkoušely si základní obvazovou techniku. K našemu velkému překvapení, byly některé děti schopné i správně poskytnout kardiopulmonální resuscitaci u miminek.
Velký úspěch sklidila možnost povozit se na nemocničním lůžku nebo si vyzkoušet operační čepice a pláště. Nakonec nám děti vymalovaly obrázky se zdravotnickou tématikou.
Děkujeme za návštěvu a budeme se těšit na příští setkání.

David Kondýsek 1. VOŠZ 


Exkurze do nemocnice na Bulovce

12. 5. 2017

Dne 18. 4. jsme se my, žáci prvního ročníku VOŠ, vydali do Nemocnice Na Bulovce v Praze, kde jsme se podívali do podzemní nemocnice a čekala nás i prohlídka infekčního oddělení. Podzemní nemocnice byla zajímavá i z pohledu historie, protože se zde nacházely již dobou zapomenuté přístroje, které my známe pouze ze seriálů. Představa ošetřování několika stovek pacientů ve stísněném a betonovém prostředí nás velice zaujala, ale budeme doufat, že nic takového nebude muset být využito.

Po prohlídce jsme se dostali už přímo na infekční oddělení, kde nás provedl pan Adrš, a my se mohli vžít do situací, které jen tak nezažijeme. Viděli jsme protiinfekční oblek i speciální box pro velmi nemocné pacienty a velice se pobavili při zkoušce obleku. Poté si nás převzala sestřička z AIDS centra a my se mohli poučit a zjistit něco víc o viru HIV, který se zde diagnostikuje. Všechny části, které jsme prošli, nás zaujali a kdo ví, třeba se na Bulovku jednou vrátíme už jako hotové sestry.

Kateřina Benešová

žákyně 1. ročníku VOŠZ


Uranu se nebojíme

12. 5. 2017

Ve čtvrtek 4. května se třídy 2. A a 3. L zúčastnily exkurze do jaderné elektrárny Dukovany a přečerpávací vodní elektrárny Dalešice. Během čtyřhodinového výukového bloku se studenti seznámili s chodem nejstarší české jaderné elektrárny, procesem výroby elektřiny a nebezpečím blackoutu. Na dalešické přehradě se žákům naskytl i pohled do běžného provozu ceněného vodního díla na řece Jihlavě.

Mgr. Jana Sehnalová, Mgr. Hana Kosková, Mgr. Jiří Bubák 


Krajská přehlídka prací SOČ

5. 5. 2017

Ve čtvrtek 27. 4. 2017 se konala na Gymnáziu v Třebíči krajská přehlídka prací SOČ.
Do krajského kola se probojovaly dvě studentky naší školy – Aneta Hrubcová (3.L)
a Pavla Jamborová (3.A).

Aneta soutěžila s prací nazvanou Aktivní stáří, Pavla s prací Zdravotnická záchranná služba.
Obě děvčata si ve svých kategoriích vedla velmi dobře. Aneta obsadila třetí místo a Pavla místo páté.
Anetě i Pavle gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy.

Renata Hamerníková

 


Dva hezké dny v Praze

3. 5. 2017

V rámci předmětů Český jazyk a literatura a Ošetřovatelství se studentky a studenti 3. A společně s dvěma vyučujícími vydali na exkurzi do hlavního města Prahy.

Program prvního dne zahrnoval mj. návštěvu Neviditelné výstavy, kde jsme si mohli vyzkoušet, jaký je svět bez zraku. Průvodci výstavou se stali právě nevidomí. Velmi cenné byly také informace o tom, jakým způsobem se chovat k nevidomým a jak jim případně pomoci.

Dále jsme si společně prošli historickou část Prahy, konkrétně Karlův most, Kampu, vystoupali jsme také na vrch Petřín. Zde jsme se z rozhledny pokochali krásnými pohledy na Prahu a navštívili jsme zrcadlové bludiště.

Z centra Prahy jsme se pak přemístili do Divadla pod Palmovkou, kde jsme zhlédli hru maďarské scénáristky Évy Pataki Edith a Marlen. Jde o divadelní kus vycházející z osudů dvou významných osobností světové kultury 20. století – Edith Piaf a Marlene Dietrich.

Druhý den exkurze byl věnován návštěvě Motolské nemocnice. Zde jsme se seznámili s chodem kardiologického centra, představeno nám bylo též pracoviště urgentního příjmu a speciální nemocniční transportní systém.

Exkurze se zdařila, odvezli jsme si spoustu nových poznatků i příjemných zážitků.

M. Mazlová


Děti nakoukly do zdravotnického světa

26. 4. 2017

Přestože nebylo pěkné počasí, přijely se na naši školu podívat děti ze základní školy ve Fryšavě. V rámci jejich výletuexkurze prošly několik stanovišť, kde se učily, jak správně obvázat končetinu nebo jak přiložit trojcípý šátek. Dále si zkusily resuscitovat miminko i dospělého člověka, omrkly taje injekčních stříkaček či umění v zašívání ran.

Děti byly s programem, který pro ně připravila třída 4. L, velice spokojené. Nás jejich zájem a zápal taktéž potěšil a doufáme, že to nebyla jejich poslední návštěva na naší škole.

 

Žďár nad Sázavou 26. 4. 2017                                         Tomáš Novotný  4.L


Masaryk? Masaryk!

21. 4. 2017

Ve středu 19. 4. 2017 studentky a studenti tříd 1. A a 2. L zhlédli v jihlavském kině Cine Star film Masaryk. Příjemným způsobem si připomněli tuto historickou osobnost, a to především v souvislosti s událostmi vztahujícími se k tzv. mnichovské zradě. Zajímavá byla též diskuse ohledně korespondence filmového zpracování se skutečnými historickými událostmi.

Film se studentům i pedagogickému doprovodu líbil.

M. Mazlová


Okresní přehlídka SOČ

19. 4. 2017

Ve středu 29.3.2017 se konala na Gymnáziu ve Žďáře nad Sázavou okresní přehlídka prací v rámci Středoškolské odborné činnosti (SOČ). Naši školu reprezentovaly hned dvě studentky třetích ročníků.

Aneta Hrubcová (3.L) soutěžila s prací nazvanou Aktivní stáří. Anetina práce se porotě velmi líbila, cenné zkušenosti ze své práce dobrovolníka Aneta dokázala velmi pěkně shrnout a doplnit zajímavou prezentací. Ve velké konkurenci studentek žďárských gymnázií tedy po zásluze vybojovala krásné druhé místo.

Pavla Jamborová (3.A) soutěžila s prací Zdravotnická záchranná služba. Také Pavlina práce měla úspěch, přesvědčila především svým zasvěceným ústním podáním dané problematiky. Stejně jako Aneta obsadila i Pavla ve své kategorii druhé místo.

Obě děvčata postupují se svými pracemi do krajského kola, které se bude konat 27.4.2017 na Gymnáziu v Třebíči.

Gratulujeme a přejeme hodně úspěchů v Třebíči.

Renata Hamerníková


JEČMÍNEK – Domov pro matky/otce s dětmi - Kristýna Havránek Staňková, Dis Žďár nad Sázavou

11. 4. 2017

Třída 2. A v předmětu Výchova ke zdraví navštívila  Domov pro matky /otce s dětmi. Domov zajišťuje pro matky /otce s dětmi přechodné ubytování (nejdéle na jeden rok), dále pomoc těhotným ženám nebo rodičům s nezletilými dětmi, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci spojené se ztrátou bydlení a nedokážou ji řešit vlastními silami. Individuálním přístupem a prostřednictvím individuálního plánování pomáhá překonat tuto životní situaci.
V rámci workshopu pracovnice zařízení Kristýna Harvánek Staňková, DiS. seznámila žáky s posláním a  strukturou zařízení i s konkrétními sociálními dávkami. Upozornila na možnosti využití v jejich životě. Následně proběhla diskuze na konkrétní témata.
V závěru žáci měli možnost si zařízení prohlédnout a pohovořit s uživatelkami zařízení.

Ve Žďáře nad Sázavou 24. 3. 2017                                                                      Mgr. Pavlína Lysá


První pomoc do škol – 2016/2017

11. 4. 2017

Už osmý rok vyučujeme v rámci projektu „ První pomoc do škol“, který organizujeme společně s Červeným křížem. Role lektorů výuky v 8. třídách základních škol se zhostili společně s odbornými učitelkami žáci VOŠZ. V letošním roce  to byla pro většinu premiéra a určitě největším oceněním pro ně byl zájem žáků o probíraná témata a výborné výsledky závěrečných testů.

31. 3. 2017                                Mgr. Dagmar Chvátalová, garant projektu


Slovenské studentky na odborné stáži v Nemocnici Nové Město na Moravě

8. 4. 2017

V rámci projektu Erasmus+ byla pro studenty Střední zdravotnické škol Trnava realizovaná odborná stáž v Nemocnici Nové Město na Moravě. Hlavním cílem odborné stáže bylo seznámit se se zvláštnostmi ošetřovatelské péče na některých odděleních a získat nové zkušenosti, dovednosti a návyky v péči o nemocné.
Stáž proběhla ve dvou etapách. První byla realizovaná na podzim roku 2016 pro žáky střední školy. Zde studenti mohli nahlédnou na oddělení neurologie a chirurgie. Druhá etapa odborné stáže proběhla na přelomu měsíce ledna a února. Při této návštěvě si studenti vyšší školy procvičili znalosti z oblasti akutní medicíny.
Celý pobyt obou skupin byl doplněn o bohatý doprovodný program. Studenti si prohlédli město Žďár nad Sázavou, Brno, Jihlavu a Prahu.
Pobyt žáků z partnerské školy byl pro obě strany velkým přínosem. Studenti získali celou řadu nových zkušeností, dovedností v péči o nemocné. Projekt byl ukončen 9. 2. 2017 návštěvou projektového týmu ze SZŠ a VOŠZ Trnava. Za přítomnosti ředitelky SZŠ a VOŠZ RNDr. Valburgy Lobotkové PhD. MPH, ředitelky SZŠ a VOŠZ RNDr. Marie Vystrčilové a náměstkyně pro ošetřovatelkou péči Nemocnice Nové Město na Moravě Jiřiny Poulové byly studentům předány certifikáty a Europass mobility.
Všechny zúčastněné strany zhodnotily projekt Erasmus+ jako velmi zdařilý a všichni doufáme, že projekt bude realizován i v dalších letech.
PhDr. Václava Holubová