Druhé kolo přijímacího řízení na VOŠZ

Ředitelka školy vyhlašuje dne 21. 9. 2016 druhé kolo přijímacího řízení do studijního oboru Diplomovaná všeobecná sestra - denní forma studia.

Přihlášky zasílejte do 30. 9. 2016

Informace pro strávníky

Stravování začíná 2. 9. 2016. Strávníci, kteří platí hotově si obědy uhradí 1. 9. 2016.

Záloha na stravné ve výši 600,--Kč bude stržena do 15. 9. 2016 a úhrada za stravné 9/2016 proběhne do 15. 10. 2016, proto limit 800,--Kč je dostačující (informace pro strávníky, kteří hradí obědy inkasem).