Logo SZŠ a VOZŠ
Střední zdravotnická škola
a Vyšší odborná škola zdravotnická
Žďár nad Sázavou
Logo Kraj Vysočina - zřizovatel

Školská rada

V termínu 3. – 4. 10. 2022 proběhly doplňující volby do školské rady, kde byl místo Mgr. Marka Papouška zvolen Mgr. Jiří Bubák.

Dne 24. 10. 2022 proběho zasedání školské rady ve složení:
MUDr. Radek Černý
Ing. Josef Klement
Mgr. Pavlína Lysá
Mgr. Jiří Bubák
Veronika Bednářová
Petr Vondrák
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Členové školské rady SZŠ a VOŠZ Žďár nad Sázavou od školního rok 2021/22:

MUDr. Radek Černý
Ing. Josef Klement
Mgr. Pavlína Lysá
Mgr. Marek Papoušek
Veronika Bednářová
Petr Vondrák

První zasedání se uskuteční ve čtvrtek dne 26. 8. 2021 v 15 hodin v ředitelně v budově Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Žďár nad Sázavou.

 Zápis o průběhu a výsledku voleb do Školské rady