Logo SZŠ a VOZŠ
Střední zdravotnická škola
a Vyšší odborná škola zdravotnická
Žďár nad Sázavou
Logo Kraj Vysočina - zřizovatel

Přijímací řízení VOŠZ

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ – 2. kolo

 Denní a kombinovaná forma vzdělávání

 

2. kolo přijímacího řízení – denní i kombinovaná forma vzdělávání

Dne 14. 8. 2019 bylo vyhlášeno 2. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 53-41-N/1. Diplomovaná všeobecná forma, denní i kombinovaná forma vzdělávání. Přihlášky odevzdejte do 15. 9. 2019.

 

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ – 1. kolo

 Denní forma vzdělávání
 Kombinovaná forma vzdělávání
 

Přijímací řízení VOŠZ 2019/2020, studijní obory:

Obor vzdělání 53-41-N/1. Diplomovaná všeobecná sestra – denní studium

Obor vzdělání 53-41-N/1. Diplomovaná všeobecná sestra – kombinované studium (studium při zaměstnání)

Podmínky pro přijetí ke vzdělávání:

Přihlášky do 31. 5. 2019. Na přihlášku je nutné také uvést váš telefonní i e-mailový kontakt. Nezapomeňte upřesnit formu vzdělávání (denní/kombinovaná).

Přijímací zkoušky se nekonají -  probíhá ústní pohovor.

Přijímací řízení na VOŠZ proběhne dne 20. 6. 2019.
Denní forma vzdělávání od 8.00 hod., kombinovaná forma vzdělávání od 10.00 hod.

 Kritéria přijímacího řízení VOŠZ 2019/20 – denní forma
 Kritéria přijímacího řízení VOŠZ 2019/20 – kombinovaná forma

 

Přijímací řízení do zkrácené formy denního studia 

Přijímací řízení do zkrácené formy denního studia proběhne

  •  1. zkouška   20. 6. 2019 ve 12.00 hod.
  •  2. zkouška   26. 6. 2019 ve 12.00 hod.

 Přijímací řízení do vyššího ročníku vzdělávacího programu Diplomovaná všeobecná sestra

 Žádost o přijetí do vyššího ročníku

 Obsah prověřovaného učiva a doporučená studijní literatura

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------