Logo SZŠ a VOZŠ
Střední zdravotnická škola
a Vyšší odborná škola zdravotnická
Žďár nad Sázavou
Logo Kraj Vysočina - zřizovatel

Přijímací řízení VOŠZ

Přijímací řízení pro školní rok 2023/2024
 

Přijímací řízení pro školní rok 2023/2024 obor vzdělání 53-41-N/1. Diplomovaná všeobecná sestra
se bude konat dne 23. 6. 2023 v budově školy.

  • Denní forma vzdělávání v 8:00 hodin
  • Kombinovaná forma vzdělávání v 10:00 hodin


Studijní obory:

Obor vzdělání 53-41-N/1. Diplomovaná všeobecná sestra – denní studium

Obor vzdělání 53-41-N/1. Diplomovaná všeobecná sestra – kombinované studium (studium při zaměstnání)

Podmínky pro přijetí ke vzdělávání:

Přihlášky odevzdejte nejpozději do 31. 5. 2023. Na přihlášku je nutné také uvést váš telefonní i e-mailový kontakt. Nezapomeňte upřesnit formu vzdělávání (denní/kombinovaná).

Přijímací zkoušky se konají formou ústního pohovoru. 

 Kritéria přijímacího řízení VOŠZ 2023/24 – denní forma
 Kritéria přijímacího řízení VOŠZ 2023/24 – kombinovaná forma

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Přijímací řízení do zkrácené formy studia pro školní rok 2023/2024 obor vzdělání 53–41–N/1. Diplomovaná všeobecná sestra se bude konat dne 15. 6. 2023 v 8:00 hod. v budově školy.


Přihlášky zasílejte do 31. 5. 2023. Na přihlášku je nutné také uvést váš telefonní i e-mailový kontakt. Nezapomeňte upřesnit formu vzdělávání (denní/kombinovaná). Přijímací zkoušky se konají formou ústního pohovoru a rozdílových zkoušek.

 Přijímací řízení do zkrácené formy studia_denní forma vzdělávání
 Přijímací řízení do zkrácené formy studia_kombinovaná forma vzdělávání

 Podmínky pro přijetí do zkrácené formy vzdělávání
 Žádost o přijetí do vyššího ročníku denní
 Žádost o přijetí do vyššího ročníku kombi
 Obsah prověřovaného učiva pro rozdílové zkoušky pro přijetí do vyššího ročníku DVS – denní forma vzdělávání
 Obsah prověřovaného učiva pro rozdílové zkoušky pro přijetí do vyššího ročníku DVS – kombinovaná forma vzděl.