Logo SZŠ a VOZŠ
Střední zdravotnická škola
a Vyšší odborná škola zdravotnická
Žďár nad Sázavou
Logo Kraj Vysočina - zřizovatel

Přijímací řízení VOŠZ

Přijímací řízení VOŠZ 2020/2021

Informace k přijetí na VOŠ do oboru 53-41-N/1. Diplomovaná všeobecná setra od 1. 9. 2020

Přihlášky ke studiu na VOŠ obor 53-41-N/1. Diplomovaná všeobecná setra, pro první kolo přijímacího řízení zasílejte do 31. 5. 2020. Vysvědčení o maturitní zkoušce stačí dodat po vykonání maturitní zkoušky. Přijímáme do denní i kombinované formy (při zaměstnání) vzdělávání. Vzhledem k současné situaci budou vypsána i další kola přijímacího řízení. Přihlášky, které budou doručeny po 31. 5. 2020 zařadíme do dalšího kola přijímacího řízení. Budeme rádi, když si pro zvýšení kvalifikace vyberete naši školu. Podrobnější informace na čísle: 734 681 395, 566 623 446

 

Obor vzdělání 53-41-N/1. Diplomovaná všeobecná sestra – denní studium

Obor vzdělání 53-41-N/1. Diplomovaná všeobecná sestra – kombinované studium (studium při zaměstnání)

Podmínky pro přijetí ke vzdělávání:

Přihlášky do 31. 5. 2020. Na přihlášku je nutné také uvést váš telefonní i e-mailový kontakt. Nezapomeňte upřesnit formu vzdělávání (denní/kombinovaná).

Přijímací zkoušky se nekonají -  probíhá ústní pohovor.

Přijímací řízení na VOŠZ proběhne dne 17. 6. 2020.
Denní forma vzdělávání od 8.00 hod., kombinovaná forma vzdělávání od 10.00 hod.

 Kritéria přijímacího řízení VOŠZ 2020/21 – denní forma
 Kritéria přijímacího řízení VOŠZ 2020/21 – kombinovaná forma

 

Přijímací řízení do zkrácené formy denního studia 

Přihlášky do 31. 5. 2020. Na přihlášku je nutné také uvést váš telefonní i e-mailový kontakt.

Přijímací řízení do zkrácené formy denního studia proběhne

  •  1. zkouška   15. 6. 2020 v 8.00 hod.
  •  2. zkouška   19. 6. 2020 v 8.00 hod.

 Přijímací řízení do vyššího ročníku vzdělávacího programu Diplomovaná všeobecná sestra

 Žádost o přijetí do vyššího ročníku

 Obsah prověřovaného učiva a doporučená studijní literatura

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------