Logo SZŠ a VOZŠ
Střední zdravotnická škola
a Vyšší odborná škola zdravotnická
Žďár nad Sázavou
Logo Kraj Vysočina - zřizovatel

Přijímací řízení VOŠZ

Přijímací řízení pro školní rok 2022/2023
 

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ – 3. kolo
 Kombinovaná forma vzdělávání

3. kolo přijímacího řízení na VOŠ – denní a kombinovaná forma vzdělávání

Dne 23. 8. 2022 bylo vyhlášeno 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 53-41-N/1. Diplomovaná všeobecná sestra denní i kombinovaná forma vzdělávání. Přihlášky odevzdejte do 21. 9. 2022. Přijímací řízení se uskuteční dne 30. 9. 2022 v 8 hod.


VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ – 2. kolo
 Kombinovaná forma vzdělávání

2. kolo přijímacího řízení na VOŠ – denní i kombinovaná forma vzdělávání

Dne 27. 6. 2022 bylo vyhlášeno 2. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 53-41-N/1. Diplomovaná všeobecná sestra denní i kombinovaná forma vzdělávání. Přihlášky odevzdejte do 8. 8. 2022. Přijímací řízení se uskuteční dne 22. 8. 2022.


VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ – 1. kolo
 Denní forma vzdělávání
 Kombinovaná forma vzdělávání

Přijímací řízení pro školní rok 2022/2023 obor vzdělání 53-41-N/1. Diplomovaná všeobecná sestra
se bude konat dne 24. 6. 2022 v budově školy.

  • Denní forma vzdělávání v 800 hodin
  • Kombinovaná forma vzdělávání v 1000 hodin

Studijní obory:

Obor vzdělání 53-41-N/1. Diplomovaná všeobecná sestra – denní studium

Obor vzdělání 53-41-N/1. Diplomovaná všeobecná sestra – kombinované studium (studium při zaměstnání)

Podmínky pro přijetí ke vzdělávání:

  • přihláška ke vzdělávání viz odkaz: https://www.szszdar.cz/res/f/prihlaska-vos.pdf
  • úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení (nestačí potvrzené známky z maturitní zkoušky školou)
  • úředně ověřenou kopii vysvědčení z 3. a 4. ročníku SŠ nebo potvrzené známky školou na přihlášce 
  • zdravotní požadavky uchazeče o vzdělávání dle Nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, na formuláři viz odkaz: 
    https://www.szszdar.cz/res/f/1-zdravotni-zpusobilost-ke-vzdelavani-vos.pdf

Přihlášky do 31. 5. 2022. Na přihlášku je nutné také uvést váš telefonní i e-mailový kontakt. Nezapomeňte upřesnit formu vzdělávání (denní/kombinovaná).

Přijímací zkoušky se konají formou ústního pohovoru. 

 Kritéria přijímacího řízení VOŠZ 2022/23 – denní forma
 Kritéria přijímacího řízení VOŠZ 2022/23 – kombinovaná forma

 

Přijímací řízení do zkrácené formy denního studia


Přihlášky do 31. 5. 2022. Na přihlášku je nutné také uvést váš telefonní i e-mailový kontakt
Nezapomeňte upřesnit formu vzdělávání (denní/kombinovaná). 
Přijímací zkoušky se konají formou ústního pohovoru.

 bližší informace ZDE
 Podmínky pro přijetí do zkrácené formy vzdělávání
 Žádost o přijetí do vyššího ročníku denní
 Žádost o přijetí do vyššího ročníku kombi