Logo SZŠ a VOZŠ
Střední zdravotnická škola
a Vyšší odborná škola zdravotnická
Žďár nad Sázavou
Logo Kraj Vysočina - zřizovatel

Přijímací řízení VOŠZ

Přijímací řízení VOŠZ 2020/2021

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ – 3. kolo

 Denní forma vzdělávání
 Kombinovaná forma vzdělávání

3. kolo přijímacího řízení – denní i kombinovaná forma vzdělávání

Dne 10. 8. 2020 bylo vyhlášeno 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 53-41-N/1. Diplomovaná všeobecná sestra, denní i kombinovaná forma vzdělávání. Přihlášky odevzdejte do 10. 9. 2020.

 

 

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ – 2. kolo

 Denní forma vzdělávání
 Kombinovaná forma vzdělávání

 

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ – 1. kolo

 Denní forma vzdělávání
 Kombinovaná forma vzdělávání

 

2. kolo přijímacího řízení – denní i kombinovaná forma vzdělávání

Dne 15. 6. 2020 bylo vyhlášeno 2. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 53-41-N/1. Diplomovaná všeobecná sestra, denní i kombinovaná forma vzdělávání. Přihlášky odevzdejte do 20. 7. 2020.

 

ZMĚNA TERMÍNU PŘÍJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
Přijímací řízení na VOŠZ proběhne dne 26. 6. 2020 (původně plánovaný termíní 17. 6. 2020 byl zrušen)
Denní forma vzdělávání od 8.00 hod., kombinovaná forma vzdělávání od 10.00 hod.

 

Přijímací řízení do zkrácené formy denního studia
Přihlášky do 31. 5. 2020. Na přihlášku je nutné také uvést váš telefonní i e-mailový kontakt.

  •  1. zkouška   15. 6. 2020 v 8.00 hod.
  •  2. zkouška   19. 6. 2020 v 8.00 hod.

 Přijímací řízení do vyššího ročníku vzdělávacího programu Diplomovaná všeobecná sestra

 Žádost o přijetí do vyššího ročníku

 Obsah prověřovaného učiva a doporučená studijní literatura

 

Informace k přijetí na VOŠ do oboru 53-41-N/1. Diplomovaná všeobecná setra od 1. 9. 2020

Přihlášky ke studiu na VOŠ obor 53-41-N/1. Diplomovaná všeobecná setra, pro první kolo přijímacího řízení zasílejte do 31. 5. 2020. Vysvědčení o maturitní zkoušce stačí dodat po vykonání maturitní zkoušky. Přijímáme do denní i kombinované formy (při zaměstnání) vzdělávání. Vzhledem k současné situaci budou vypsána i další kola přijímacího řízení. Přihlášky, které budou doručeny po 31. 5. 2020 zařadíme do dalšího kola přijímacího řízení. Budeme rádi, když si pro zvýšení kvalifikace vyberete naši školu. Podrobnější informace na čísle: 734 681 395, 566 623 446

 

Obor vzdělání 53-41-N/1. Diplomovaná všeobecná sestra – denní studium

Obor vzdělání 53-41-N/1. Diplomovaná všeobecná sestra – kombinované studium (studium při zaměstnání)

Podmínky pro přijetí ke vzdělávání:

Přihlášky do 31. 5. 2020. Na přihlášku je nutné také uvést váš telefonní i e-mailový kontakt. Nezapomeňte upřesnit formu vzdělávání (denní/kombinovaná).

Přijímací zkoušky se nekonají -  probíhá ústní pohovor.

 Kritéria přijímacího řízení VOŠZ 2020/21 – denní forma
 Kritéria přijímacího řízení VOŠZ 2020/21 – kombinovaná forma

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------