Logo SZŠ a VOZŠ
Střední zdravotnická škola
a Vyšší odborná škola zdravotnická
Žďár nad Sázavou
Logo Kraj Vysočina - zřizovatel

Přijímací řízení VOŠZ

Přijímací řízení pro školní rok 2021/2022

Přijímací řízení pro školní rok 2021/2022 obor vzdělání 53-41-N/1. Diplomovaná všeobecná sestra
se bude konat dne 24. 6. 2021

  • Denní forma vzdělávání v 800 hodin
  • Kombinovaná forma vzdělávání v 1000 hodin

Studijní obory:

Obor vzdělání 53-41-N/1. Diplomovaná všeobecná sestra – denní studium

Obor vzdělání 53-41-N/1. Diplomovaná všeobecná sestra – kombinované studium (studium při zaměstnání)

Podmínky pro přijetí ke vzdělávání:

Přihlášky do 31. 5. 2021. Na přihlášku je nutné také uvést váš telefonní i e-mailový kontakt. Nezapomeňte upřesnit formu vzdělávání (denní/kombinovaná).

Přijímací zkoušky se nekonají -  probíhá ústní pohovor.

Přijímací řízení probíhá v měsíci červnu. Konkrétní datum bude upřesněno na stránkách naší školy.

 Kritéria přijímacího řízení VOŠZ 2021/22 – denní forma
 Kritéria přijímacího řízení VOŠZ 2021/22 – kombinovaná forma

 

Přijímací řízení do zkrácené formy denního studia


Přihlášky do 31. 5. 2021. Na přihlášku je nutné také uvést váš telefonní i e-mailový kontakt.
 bližší informace ZDE

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Novinky