Logo SZŠ a VOZŠ
Střední zdravotnická škola
a Vyšší odborná škola zdravotnická
Žďár nad Sázavou
Logo Kraj Vysočina - zřizovatel

Přijímací řízení VOŠZ

Přijímací řízení pro školní rok 2021/2022

3. kolo přijímacího řízení na VOŠ – denní forma vzdělávání

Dne 1. 9. 2021 bylo vyhlášeno 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 53-41-N/1. Diplomovaná všeobecná sestra, denní forma vzdělávání. Přihlášky odevzdejte do 14. 9. 2021. Přijímací řízení se uskuteční dne 21. 9. 2021 korespondenční formou.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ – 2. kolo
 Denní forma vzdělávání

2. kolo přijímacího řízení – denní  forma vzdělávání

Dne 28. 6. 2021 bylo vyhlášeno 2. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 53-41-N/1. Diplomovaná všeobecná sestra, denní forma vzdělávání. Přihlášky odevzdejte do 13. 8. 2021.
Přijímací řízení se uskuteční dne 25. 8. 2021 korespondenční formou.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ – 1. kolo
 Denní forma vzdělávání
 Kombinovaná forma vzdělávání

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

Přijímací řízení na VOŠZ se bude konat pouze korespondenční formou.
Seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn nejpozději 30. 6. 2021 na stránkách školy.
Přijatí uchazeči si mohou vyzvednout „Rozhodnutí o přijetí“ osobně na naší škole po telefonické domluvě na čísle 734 681 395 nebo e-mailu: patkova@szszr.cz
Zápis do 1. ročníku VOŠZ proběhne v budově školy ve Žďáře nad Sázavou.
- 1. 9. 2021 v 800 denní forma vzdělávání
- 8. 9. 2021 v 800 kombinovaná forma vzdělávání

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

Přijímací řízení pro školní rok 2021/2022 obor vzdělání 53-41-N/1. Diplomovaná všeobecná sestra
se bude konat dne 24. 6. 2021

  • Denní forma vzdělávání v 800 hodin
  • Kombinovaná forma vzdělávání v 1000 hodin

Studijní obory:

Obor vzdělání 53-41-N/1. Diplomovaná všeobecná sestra – denní studium

Obor vzdělání 53-41-N/1. Diplomovaná všeobecná sestra – kombinované studium (studium při zaměstnání)

Podmínky pro přijetí ke vzdělávání:

Přihlášky do 31. 5. 2021. Na přihlášku je nutné také uvést váš telefonní i e-mailový kontakt. Nezapomeňte upřesnit formu vzdělávání (denní/kombinovaná).

Přijímací zkoušky se nekonají -  probíhá ústní pohovor.

Přijímací řízení probíhá v měsíci červnu. Konkrétní datum bude upřesněno na stránkách naší školy.

 Kritéria přijímacího řízení VOŠZ 2021/22 – denní forma
 Kritéria přijímacího řízení VOŠZ 2021/22 – kombinovaná forma

 

Přijímací řízení do zkrácené formy denního studia


Přihlášky do 31. 5. 2021. Na přihlášku je nutné také uvést váš telefonní i e-mailový kontakt.
 bližší informace ZDE

 Podmínky pro přijetí do zkrácené formy vzdělávání

 Žádost o přijetí do vyššího ročníku denní

 Žádost o přijetí do vyššího ročníku kombi

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------