Logo SZŠ a VOZŠ
Střední zdravotnická škola
a Vyšší odborná škola zdravotnická
Žďár nad Sázavou
Logo Kraj Vysočina - zřizovatel

Stravování

Informace o školním stravování pro školní rok 2022/23

Odhlašování a přihlašování oběda provádějte do 12:00 hod. předchozího dne!

Přihlašování obědů

U bezhotovostních plateb se obědy přihlašují automaticky podle předem nahlášených dnů v týdnu, které si každý žák/student nahlásí 1. září dle rozvrhu. U hotovostních plateb je každý žák/student povinen si obědy nahlásit a zaplatit do konce předchozího měsíce. Výjimkou je září, kdy si obědy nahlásí a zaplatí rovněž dle školního rozvrhu až v září. (resp. první školní den).

Odhlašování obědů

Odhlašování obědů si provádí žáci/studenti sami v odhlašovacím terminálu ve ŠJ, přes internetové odhlášky na www.szszdar.cz, osobně u vedoucí stravování, telefonicky nebo e-mailem (tel.: 566 623 446, fejtovah@szszdar.cz)
do 12:00 hod. předchozího dne.
Od 1. 12. 2022 dle § 119 Zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) za každý neodhlášený oběd v době nemoci, či jiné nepřítomnosti žáka/studenta ve škole (netýká se praxe v nemocnici) účtujeme plnou sazbu 138,- Kč. První den nepřítomnosti má žák/student nárok na odebrání oběda ve snížené sazbě 39,- Kč.

Cena oběda

Cena oběda od 1. 12. 2022 je 39,- Kč. O změnách cen budete včas informováni.

Úhrada stravného

Stravné se hradí
1. hotově předem ke konci předchozího měsíce u vedoucí stravování
2. bezhotovostně (banka, spořitelna), inkasním příkazem následující měsíc podle skutečně odebraných obědů ve prospěch účtu 12230751/0100

Platba jistiny

Platba bezhotovostní (banka, spořitelna) - na začátku školního roku k 15. 9. bude stržena jistina 600,- Kč.
Strávníci, kteří si přihlásí obědy až po 15. 9., zaplatí jistinu 600,- Kč v hotovosti.
Jistina bude vyúčtována na konci školního roku se stravným za červen, a to k 15. červenci.

Čip

Pro identifikaci strávníka se používá čip. Při zapomenutí čipu si strávník vyzvedne u vedoucí stravování náhradní kartičku.

Ukončení školního stravování

Ukončení studia je žák povinen neprodleně nahlásit vedoucí stravování.

V případě, že  žák (žákyně) na dlouhou dobu stravování přeruší, je třeba tuto změnu nahlásit vedoucí stravování.

Nárok na zvýhodněné stravné ve výši 39,- Kč za jeden oběd má žák/student do ukončení školní docházky tj. do dne, kdy složí úspěšně maturitní zkoušku.

Zrušení inkasního příkazu, případně zrušení účtu nahlaste neprodleně vedoucí stravování.

Případné dotazy ohledně školního stravování – p. Fejtová, telefon  566 623 446,  fejtovah@szszdar.cz

Přihlášky jednou podané mají platnost po celou dobu studia žáka ve škole.