Logo SZŠ a VOZŠ
Střední zdravotnická škola
a Vyšší odborná škola zdravotnická
Žďár nad Sázavou
Logo Kraj Vysočina - zřizovatel

Stravování

Informace o školním stravování pro školní rok 2019/20

Odhlašování a přihlašování obědu provádějte do 12,00 hod. předchozího dne!

Přihlašování obědů

U bezhotovostních plateb se obědy přihlašují automaticky podle předem nahlášených dnů v týdnu, které si každý žák/student nahlásí 1. září dle rozvrhu. U hotovostních plateb je každý žák/student povinen si obědy nahlásit a zaplatit do konce předchozího měsíce. Výjimkou je září, kdy si obědy nahlásí a zaplatí  rovněž dle školního rozvrhu až v září. (resp. první školní den).

Odhlašování obědů

Odhlašování obědů si provádí studenti sami v odhlašovacím terminálu ve ŠJ, přes internetové odhlášky na našich www stránkách, osobně u vedoucí stravování, telefonicky vedoucí ŠJ ,tel: 566 623 446 nebo email: fejtovah@szszdar.cz do 12,00 hod. předchozího dne.

Od 1.4.2008  dle §119 Zákona 561/204 Sb. Za každý neodhlášený oběd  v době nemoci, či jiné nepřítomnosti žáka/studenta ve škole (netýká se praxe v nemocnici) účtujeme plnou sazbu 88,- Kč. První den nepřítomnosti má žák/student nárok na odebrání oběda ve snížené sazbě 30,- Kč.

Cena oběda

Cena oběda od 1. 9. 2020 je 30,- Kč. O změnách cen budete včas informováni.

Úhrada stravného

Stravné se hradí

  1. hotově předem ke konci předchozího měsíce u vedoucí stravování
  1. bezhotovostně (banka), inkasním příkazem následující měsíc podle skutečně odebraných obědů ve prospěch

      účtu 12230751/0100   

Platba jistiny

Platba bezhotovostní ( banka, spořitelna) - na začátku školního roku k 15.9. bude stržena  jistina 600,-- Kč.

Strávníci, kteří si přihlásí obědy až po 15.9., zaplatí jistinu 600,-- Kč v hotovosti.

Jistina bude vyúčtována na konci školního roku se stravným za červen, a to k 15. červenci.

Čip

Pro identifikaci strávníka se používá čip. Při zapomenutí čipu si strávník vyzvedne u vedoucí stravování náhradní kartičku.

Ukončení školního stravování

Ukončení studia je žák povinen neprodleně nahlásit vedoucí stravování.

V případě, že  žák (žákyně) na dlouhou dobu stravování přeruší, je třeba tuto změnu nahlásit vedoucí stravování.

Nárok na zvýhodněné stravné ve výši 30,- Kč za jeden oběd má žák/student do ukončení školní docházky tj. do dne, kdy složí úspěšně maturitní zkoušku.

Zrušení inkasního příkazu, případně zrušení účtu nahlaste neprodleně vedoucí stravování.

Případné dotazy ohledně školního stravování – p. Fejtová, telefon  566 623 446,  fejtovah@szszdar.cz

Přihlášky jednou podané mají platnost po celou dobu studia žáka ve škole.

Novinky