Logo SZŠ a VOZŠ
Střední zdravotnická škola
a Vyšší odborná škola zdravotnická
Žďár nad Sázavou
Logo Kraj Vysočina - zřizovatel

NEHODOU TO ZAČÍNÁ

V rámci primárního preventivního programu proběhla beseda v kině Vysočina ve Žďáře nad Sázavou s názvem Nehodou to začíná. Besedy se zúčastnili žáci prvních a druhých ročníků střední školy. 

Cílem projektu, je prevence nebezpečného chování v silničním provozu, zvyšování odborných znalostí z dopravní problematiky a snižování počtu závažných dopravních nehod působením na mládež zejména ve věku 15 až 20 let. Obsahová část pořadu je zaměřena na problematiku dopravních nehod a reálné následky. V pořadu vystupují odborníci – experti z daných oblastí a moderátor. Pořad však není nudným školením, ba naopak zajímavý a zábavný, využívající interaktivní prvky, které žáky vtáhnou do dění. 

Nehodou to začíná je interaktivní preventivní a zároveň vzdělávací pořad, obsahuje praktické informace o příčinách a následcích vážných dopravních nehod, o poskytování první pomoci, ale i o účinkách alkoholu a jiných návykových látek na řidiče… 

Žáci měli možnost v průběhu se ptát a diskutovat nad danou problematikou. Velkým pozitivem byly ukázky již vzniklých situací. 

Mgr. Petra Bednářová, MBA


19. 12. 2022


Zpět