Logo SZŠ a VOZŠ
Střední zdravotnická škola
a Vyšší odborná škola zdravotnická
Žďár nad Sázavou
Logo Kraj Vysočina - zřizovatel

Zámek Žďár nad Sázavou a kostel sv. J. Nepomuckého na Zelené hoře

Studenti 1.A se v doprovodu pedagogického dozoru zúčastnili jednodenní exkurze.

Akci jsme zahájili v budově školy. Odsud jsme se pěšky přesunuli na Zelenou horu, kde studenti zpracovali úkol, jehož cílem bylo zjistit a následně si vzájemně předat informace o kostele sv. Jana Nepomuckého. Následně jsme se vypravili na procházku po naučné stezce vedoucí okolo Konventského rybníka.

Poté jsme se přesunuli do zámku. Zde jsme měli objednanou prohlídkovou trasu Po stopách Santiniho. Průvodkyně nám ukázala nejen baziliku Nanebevzetí Panny Marie, ale také prelaturu. Seznámeni jsme byli jednak s osobností Jana Blažeje Santiniho-Aichla, jednak s jeho stavbami ve Žďáře nad Sázavou a v okolí. Přiblíženo nám bylo také gotizující baroko s jeho znaky. Zajímavé byly také informace ohledně cisterciáků a jejich působení na Českomoravské vysočině a také podrobnosti týkající se jejich řehole a povinností z ní vyplývajících.

Po skončení prohlídky jsme se pěšky přesunuli opět ke škole.

Akci všichni hodnotili jako zdařilou.

Mgr. Miluše Mazlová


24. 6. 2022


Zpět