Logo SZŠ a VOZŠ
Střední zdravotnická škola
a Vyšší odborná škola zdravotnická
Žďár nad Sázavou
Logo Kraj Vysočina - zřizovatel

Klub v 9 centrum služeb pro podporu duševního zdraví

V rámci projektového dne žáci druhého a třetího ročníku navštívili Klub v 9 centrum služeb pro podporu duševního zdraví. Toto centrum poskytuje služby v rámci Oblastní charity Žďár nad Sázavou.  Jejich cílovou skupinou jsou dospělí lidé s duševním onemocněním. Věkové omezení je od 18ti do 70let. Tato služba je ambulantní, tj. klienti dochází dle svých možností do zařízení a zároveň je to služba terénní, kdy pracovníci dochází za klientem do jeho domácího prostředí.

Je jim zde poskytována poradenská služba, nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu a soběstačnost, výchovné a vzdělávací činnosti. Také pomoc při uplatňování práv, zájmů a obstarávání osobních záležitostí včetně fakultativních služeb, např. doprovod na úřady, doprava. 

Po celou dobu exkurze se nám věnovaly sociální pracovnice, které nám velice erudovaně povyprávěly o službách, činnosti zařízení, klientech a jejich potřebách včetně možností zařízení, které jim můžou poskytnout. Odpovídaly na dotazy žáků. Následně nás provedly po celém zařízení.           

Mgr. Petra Bednářová


26. 10. 2021


Zpět