Logo SZŠ a VOZŠ
Střední zdravotnická škola
a Vyšší odborná škola zdravotnická
Žďár nad Sázavou
Logo Kraj Vysočina - zřizovatel

Exkurze do nemocnice v Novém Městě na Moravě

Dne 3. 5. 2019 naše třída 2.L navštívila Nemocnici v Novém Městě na Morav, se kterou má naše škola velice blízko.  Pro některé z nás to byla úplně první návštěva této nemocnice a ti zbývající měli alespoň možnost poznat nemocnici z jiného úhlu, než jenom z pohledu pacienta.

Ráno jsme se za vydatného deště sešli v budově školy v nemocničním areálu, oblékli jsme si čisté bílé pláště. Rozděleni do dvou skupin jsme absolvovali „dva okruhy”. Prohlídku jsme začali na LDN, kde jsme dokonce díky paní primářce měli možnost nahlédnout do rodinného pokoje. Dále jsme pokračovali podzemní chodbou na interní JIP a interní oddělení. Další zastávka vedla přes dětské, porodní a na chirurgii. Aby toho nebylo málo, navštívili jsme také urgentní příjem a nakonec pokračovali až na patologii, včetně márnice, kde naše prohlídka skončila.

Pro mnohé z nás to byl tvrdý střet s realitou, který nám dal jiný pohled do života a posunul nás o kousek dál. Pro nás všechny to ale určitě byl příjemně strávený den ve společnosti milých sestřiček i doktorů. Velké poděkování ale určitě patří hlavně paní učitelce Holubové a paní učitelce Bednářové za perfektně zorganizovanou akci.

Nicol Dítětová, 2.L


17. 5. 2019


Zpět