Logo SZŠ a VOZŠ
Střední zdravotnická škola
a Vyšší odborná škola zdravotnická
Žďár nad Sázavou
Logo Kraj Vysočina - zřizovatel

Úspěchy školy

ČTVRŤÁCI ZACHRAŇOVALI S PROGRESSRESCUE

28. 9. 2023

Stává se již tradicí, že první zářijový týden přijedou záchranáři z PROGRESSRESCUE a spolu se žáky čtvrtého ročníku řeší zvládání situace u dopravní nehody. Vše je zaměřeno na organizaci na místě, na využitelnost pomůcek, na vlastní bezpečí i bezpeční ostatních účastníků ….. Hlavním bodem v ošetření poraněných se všichni zaměřili na provedení správné a efektivní kardiopulmonální resuscitace a zástavu krvácení.

Díky tomu, že maturanti jsou aktivními účastníky silničního provozu, bylo toto proškolení přijato kladně.

Záchranáři mají spoustu znalostí a vlastních zkušeností, tak nešlo jen o teoretickou přednášku.

8.9.2023      Pavlína Lysá


Sportovní den pro Marka

28. 9. 2023

Úvodní krátký den v lavicích se svým třídním učitelem a pak hurá za sportem. Start do nového školního roku měl na Zdravce netradiční průběh. V úterý 5. září se konal premiérový Sportovní den pro Marka, který se odehrával na Pilské nádrži ve Žďáře nad Sázavou. Úvodní slovo si vzala ředitelka Marie Vystrčilová, která přivítala všechny studenty Zdravky, vzpomenula na našeho kolegu Marka Papouška a vyznamenala úspěšné studenty loňského roku.

Celé dopoledne se odehrávalo v pohodovém duchu hesla: Back to school friendly. Za krásného počasí panovala na Piláku skvělá nálada, areál nabídl velké množství sportovních aktivit i tolik potřebný společný prostor pro sdílení všeho podstatného, co prázdniny přinesly. Velkým pozitivem bylo neformální prolnutí obou tříd 1. ročníků, které měly lepší šanci se vzájemně poznat.
 

Jiří Bubák


Den na dopravním hřišti – Jihlava 19.9.2023

28. 9. 2023

Pod ProgressRescue jsme proškolovaly děti ze školek a 1. stupně základních škol v resuscitaci.                                                                                                   Některé děti slyšely číslo na záchranku poprvé, jiné věděly, že se jedná o 155. Vyzkoušely si s námi resuscitaci prakticky na figurínách nebo se podílely na zpívání písničky Rolničky, abychom držely správné tempo ve stlačování.

Za nás to byla další nová zkušenost, jak předávat důležité informace i těm nejmladším.

Monika Pabousková a Kateřina Vacková 3.S VOŠZ


Prváci za klenoty Žďáru…

27. 6. 2023

V červnu se studenti obou prvních ročníků v doprovodu pedagogického dozoru zúčastnili jednodenní exkurze s cílem prohloubit vědomosti o Žďáře nad Sázavou.

Prvním bodem exkurze byla návštěva Muzea nové generace, kde absolvovali edukační program Za zdmi kláštera. Následně se přesunuli do kostela Jana Nepomuckého na Zelené hoře, kde měli komentovanou prohlídku kostela.

Návštěva obou těchto míst byla hodnocena jako velmi přínosná.

Mgr. Miluše Mazlová

 


Sportovně-turistický kurz 2023

27. 6. 2023

Studenti 2. ročníků se tradičně „zocelovali“ na oblíbeném sportovně-turistickém kurzu. Pětidenní akce se konala ve Skleném od 12. do 16. června 2023, kam se studenti přesouvali ze Žďáru nad Sázavou. O kurz byl velký zájem, několik žáků se ze zdravotních či rodinných důvodů nezúčastnilo.

Náplní kurzu byla cykloturistika, pěší turistika, střelba ze vzduchovky, koupání, sportovní hry, orientace v přírodě a mapě, orientační běh, první pomoc včetně maskování, ochrana člověka za mimořádných situací, základy vodáctví (kanoe, šlapadla) a došlo i na stolní hry či divadelní scénky. Samozřejmostí byl společný táborák, který byl pro velký úspěch hudebníků hned dvakrát. Získané znalosti a dovednosti studenti zúročili v závodech, které je provázely po celých pět dní v rámci „celotáborové“ hry. Sladká odměna za snahu stála.

Pět dnů jsme prožili bez kázeňských problémů, k čemuž přispělo trio mých báječných kolegů. Kurzu se zúčastnilo 41 studentů, kteří absolvovali 120 kilometrů na kole. Velkou pochvalu zaslouží všichni, kteří se nebáli, často překonali svá vlastní očekávání a svým tempem úspěšně dorazili až zpět před naši školu! Díky a sportu zdar!!!

vedoucí kurzu: Mgr. Jiří Bubák


Dvoudenní exkurze do Prahy

14. 6. 2023

Studentky a studenti III. A se v doprovodu pedagogického dozoru zúčastnili dvoudenní exkurze.

Prvním bodem programu bylo exkurze v ÚVN v Praze-Střešovicích. Po úvodním představení fungování nemocnice pak studenti měli možnost seznámit se s prací na zdejší EMERGENCY a také na oddělení následné a paliativní péče.

Dále jsme navštívili Národní divadlo a zhlédli večerní baletní představení Oněgin, inspirované románem A. S. Puškina.

Náplní druhého dne exkurze byla prohlídka centra Prahy a návštěva Národního muzea.

Studenti i vyučující zhodnotili exkurzi jako zdařilou.

Mgr. Miluše Mazlová


Exkurze „Po stopách Karla Havlíčka Borovského“

12. 6. 2023

V pátek 9. června 2023 se žáci 2. ročníků zúčastnili exkurze „Po stopách Karla Havlíčka Borovského“ do Havlíčkovy Borové a Havlíčkova Brodu. Exkurze doplnila předchozí učivo literatury. Exkurze byla žáky hodnocena velmi pozitivně, k čemuž přispěly i obě velmi profesionálně vedené přednášky v rodném domě KHB v Havlíčkově Borové a v Muzeu KHB v Havlíčkově Brodě. Exkurze byla zpestřena 3 km dlouhou procházkou v Havlíčkově Borové, při které si žáci prohlédli sochy a informační tabule věnované tomuto významnému českému vlastenci. Naučná stezka ústila do třešňové aleje, na jejímž konci dominovala socha Radomíra Dvořáka, na které byl vytesán jeden ze satirických epigramů KHB.

PhDr. Ivana Odehnalová


Zdravka opět zachraňovala

12. 6. 2023

První červnové pondělí patřilo první pomoci.  Žáci prvních a druhých ročníků vyzkoušeli modelové situace z první pomoci.

Farská humna se proměnila ve spoustu stanovišť s různou tématikou. Na 6 stanovištích si žáci zkoušeli pohotovost s organizací na místě, kde došlo ke zranění osob. Jejich výkony hodnotili odborní učitelé a záchranáři ze spolupracující agentury Progressrescue. Na ostatních 13 stanovištích si vyzkoušeli tepelný komfort, práci s turniketem, obvazování zábavnou formou, luštění hádanek, kvízů v českém i anglickém jazyce, řešení hádanek z chemie, biologie i v alkoholových brýlích skládat dětský obrázek z kostek, či vyzkoušet vojenskou výstroj. Stanoviště pomáhali učitelům zajistit žáci ze třetího ročníku.

I když počasí úplně nepřálo, akce se vydařila a všem patří dík.

Pavlína Lysá


Přednáška prevence kriminality

5. 6. 2023

Studenti 3. ročníků měli možnost v rámci preventivního programu Policie ČR nahlédnout pod pokličku práce nejprestižnější policejní skupiny v kraji – „vysočinské mordparty“. Na naši školu zavítal 22. května vedoucí odboru obecné kriminality plukovník Mgr. Pavel Kubiš, který pro studenty připravil poutavou prezentaci zaměřenou na průběh vyšetřování případů některých vražd na Vysočině. Pavel Kubiš je v čele krajské kriminálky 13 let a za tu dobu bylo objasněno 81 z 82 případů. Přednáška měla mezi studenty velký ohlas.

Mgr. Jiří Bubák


Projekt Planeta Země 3000

5. 6. 2023

Projekt Planeta Země 3000 nemohl proběhnout bez studentů žďárské Zdravky. Třídy 1.L a 2.L měly letos možnost nahlédnout v kině Vysočina na přírodu, problémy a běžný život lidí v Senegalu. Dokument Magický Senegal zaujal. 

Mgr. Jiří Bubák 


Taktické cvičení Policie ČR

24. 5. 2023

Dne 11. 5. 2023 se naše studentky 2. ročníku vyšší školy a dva žáci střední školy zúčastnili taktického cvičení zdravotníků Speciální pořádkové jednotky Praha.

Jednalo se o poskytování první pomoci při vzniku mimořádné události, kdy účastníci jsou vždy na místě nehody jako první a poskytují první pomoc. Naši studenti byli v roli figurantů, kdy předváděli věrohodné výkony při jednotlivých cvičeních.

Ze strany studentů byla spolupráce hodnocena velice kladně a někteří si poprvé zažili tuto roli.

Mgr. Petra Bednářová, MBA


Volnočasová školní kolekci oblečení s logem

22. 5. 2023

Dobrý den,

rádi bychom Vám touto cestou představili jednu skvělou novinku!

Nechali jsme si jako škola vytvořit svoji vlastní volnočasovou školní kolekci oblečení, jejíž náhled vidíte níže a kterou je možné si aktuálně pořídit na našem eshopu zde: https://www.kraloveskoly.cz/szszdar/

Objednávání je již spuštěno a bude možné až do 7.6.2023 Následně se eshop uzavře a objednané zboží půjde do výroby. Neváhejte proto, pokud si chcete pořídit ten svůj kousek ze školní kolekce.

Doufáme, že budete mít z naší nové kolekce stejnou radost jako máme my!


S pozdravem a přáním krásného dne,

vedení školy


EXKURZE – KLINIKA POPÁLENIN A PLASTICKÉ CHIRURGIE

4. 5. 2023

Poslední dubnové úterý vyrazila 1S na exkurzi do Nemocnice Brno Bohunice. Cílem byla Klinika popálenin a plastické chirurgie. Jde o jediné popáleninové centrum pro jihomoravskou oblast a oblast Vysočiny. Seznámili jsme se s oddělením a provozem. Staniční sestra nám vysvětlila péči o pacienta při popáleninovém úrazu. Zaměřila se hlavně na oddělení intenzivní péče. Sdělila nám informace, které pro nás byly přínosem. Možná by pro nás bylo i zajímavější, kdybychom viděli i pomůcky k ošetřování, fotky z léčby pacientů…. Určitě chápeme, že je to pracoviště velmi vytížené.

Pavlína Lysá


Cestování za Jaroslavem Haškem

4. 5. 2023

Studenti obou třetích ročníků se v doprovodu pedagogického dozoru vydali do Lipnice nad Sázavou za Jaroslavem Haškem.

Prvním bodem exkurze byla návštěva Památníku J. Haška, kde jsme si vyslechli výklad a následně jsme zhlédli expozici věnovanou J. Haškovi, a to včetně krátkého filmu věnovaného této osobnosti.

Dále jsme navštívili hrob J. Haška v Lipnici a také hrad Lipnice, kde J. Hašek působil jako průvodce.

Poté bylo možno poobědvat v restauraci U České koruny, tedy na místě, kde J. Hašek po určitou dobu bydlel. Právě zde také napsal některá svá díla. Mj. zde vznikla také část jeho díla Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války.

Dále jsme se vydali na procházku do okolí Lipnice n. Sázavou, a to za cílem prohlédnout si sochy Radomíra Dvořáka, jež jsou instalovány v okolí Lipnice a jsou inspirovány právě Haškovým dílem.

A závěr? Všichni účastníci exkurze se utvrdili v tom, že Jaroslav Hašek byl zajímavá osobnost, jejíž dílo inspiruje dodnes.

M. Mazlová


Studenti Zdravky ušli na Den v pohybu téměř 3000 kilometrů

21. 4. 2023

Již podruhé se konal Den v pohybu. Cílem akce je, aby si každý žák 1. až 3. ročníku vybral jeden ze tří nabízených dnů, naplánoval trasu, domluvil se s kamarády a šel na výlet do přírody. Odměnou by měl být pro každého dobrý pocit, že jste pro sebe něco udělali, propojení pohybu s aplikacemi a pro nejlepší třídu bonusový den volna se svým třídním učitelem. I přes deštivé počasí podala řada žáků úžasné výkony. Zcela mimořádný počin se povedl Zdeňku Hanslovi a Luboši Tomasovi ze 3.L, kteří během 20 hodin ušli 83 km.

Vítěznou třídou se stala 2.L s průměrem na žáka 25,6 km. Gratulujeme! K obhajobě titulu nejvíce přispělo hned sedm dobrodruhů, kteří zdolali přes 50 km: Monika Boušková, Aneta Havlíčková, Tomáš Kolbábek, Nicol Machová, Vendula Petrlová, Michaela Plocková a Helena Vítková. Celkem zdolalo 165 studentů vzdálenost 2990 km = 18,1 km na žáka.

Mgr. Jiří Bubák, Mgr. Miluše Mazlová


NÁVŠTĚVA REHABILITACE VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU

21. 4. 2023

Dne 18. 4. 2023 navštívili studenti 4. L Rehabilitaci ve Žďáře nad Sázavou.  Na úvod nám vedoucí fyzioterapeutka řekla, co rehabilitace nabízí pacientům. Jde o léčbu funkčních poruch pohybového aparátu, léčbu poúrazových a pooperačních stavů, léčbu degenerativních a zánětlivých onemocnění pohybového aparátu, atd.

Dále nás provedla celým oddělením, ukázala nám prostory recepce, LTV, vodoléčbu, elektroléčbu a další. Pak následovala přednáška.

Na závěr měli studenti prostor na zodpovězení otázek. Přednáška byla zajímavá a pro studenty přínosná.

Mgr. Radana Nováková


Stáž pedagogů na Slovensku

19. 4. 2023

Projekt  
IMPLEMENTACE KRAJSKÉHO AKČNÍHO PLÁNU II - UČÍME SE ZE ŽIVOTA PRO ŽIVOT 2
reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0020364

je spolufinancován Evropskou unií.

V rámci projektu I-KAP II byly zástupkyně vedení naší školy, MUDr. Irena Krábková a PhDr. Václava Holubová, vyslány na pětidenní stáž na Střední zdravotnickou školu v Trnavě, a to s cílem prodiskutovat možné výměnné stáže studentů obou škol, sdílení zkušeností z výuky zejména odborných předmětů, způsob poskytování materiálu do výuky a také navázání na 1. ročník soutěže Mladý zdravotník. Během stáže naše kolegyně navštíví nejen školu, ale i nemocnici, ve které probíhá praktická výuka studentů trnavské zdravotnické školy.

 


Vyhlášení vítězů v soutěžích věnovaných kyberbezpečnosti

18. 4. 2023

V pátek 14. 4. 2023 proběhlo na Krajském úřadě Kraje Vysočina vyhlášení nejúspěšnějších žáků a studentů v soutěžích věnovaných problematice kyberbezpečnosti. Studentky Marie Kašíková a Lucie Roučová se umístily na 3. místě v kreativní soutěži Digitální stopa, aneb víme, co vše o sobě zanecháváme na internetu?. Studentkám gratulujeme!

Kraj Vysočina vyhlásil také v rámci soutěžního kvízu Soutěž škol. Vítěznou školou se stala Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Žďár nad Sázavou, která obdržela finanční dar od Kraje Vysočina.

Mgr. Veronika Březková


Úspěchy v klání v jazyce českém!

17. 4. 2023

Ve středu 5. 4. 2023 se konalo okresní kolo olympiády z českého jazyka. V ohni jsme měli dvě želízka-Veroniku Kuncovou (2.A) a Zdeňka Hansla (3.L). A oběma našim soutěžícím se v těžké konkurenci gymnazistů dařilo! Veronika získala 4. příčku a Zdeněk byl stříbrný a postupuje do kola krajského!

Oběma studentům blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy!

Mgr. Miluše Mazlová


Krajská soutěž S Vysočinou do Evropy

17. 4. 2023

Ve středu 12. 4. 2023 se v Jihlavě uskutečnil další ročník krajské soutěže S Vysočinou do Evropy pod záštitou hejtmana Kraje Vysočina. Všichni účastníci si v náročném testu důkladně prověřili svoje znalosti o našem kraji v anglickém jazyce. V soutěži se neztratili ani zástupci naší školy David Leška a Luboš Tomas z 3.L, kteří se umístili na pěkném 12. místě. Gratulujeme!

Jiří Dokulil

 


Seminář „Nevidomí mezi námi“

14. 4. 2023

Dne 4. 4. 2023 proběhl seminář s paní MUDr. Radkou Komárkovou z nadačního fondu Mathilda. Seminář nesl název „Nevidomí mezi námi“. Nadační fond Mathilda pomáhá nevidomým a těžce zrakově postiženým lépe se začlenit do běžného života. Jedním z hlavních projektů je výcvik a výchova vodicích psů.

Studenti 4. L a 4. A se dozvěděli spoustu zajímavých informací o životě nevidomých. Konkrétně např. to, s jakými problémy se denně potýkají, jaké kompenzační pomůcky jim usnadňují život, jak probíhá výcvik vodicího psa a co všechno musí umět a také to, jak se nevidomý připravuje na soužití se svým pomocníkem.

Probíraná problematika studenty velmi zaujala-důkazem byla řada otázek, které k danému tématu vznesli. Akci následně zhodnotili jako velmi zdařilou.

Mgr. Veronika Březková


STÁŽ POLSKO

14. 4. 2023

Předvelikonoční týden jsme se studenty 1.S prožili v polském Lešně. Tamější Univerzita Jana Amose Komenského, která umožňuje studium v různých zdravotnických oborech, nám představila své nově vybudované simulační centrum. Pod tímto centrem si představte řadu místností, které jsou oborově zaměřené. Jedna z nich je vybavena na nácvik ošetřovatelských postupů, další na fyzikální vyšetření pacienta, nejmenší z nich pak na první pomoc. Hlavním cílem naší stáže však byla největší z místností, připomínající oddělení JIP. Tato místnost v sobě ukrývá figurínu pacienta reálné velikosti, která je napojená na moderní monitorovací zařízení. Mimo to obsahuje řadu invazivních vstupů – jako jsou např. kanyly či drény. Pedagogičtí pracovníci centra, pak ve speciálně upravené místnosti „za zrcadly“, pomocí PC ovládají samotného pacienta – tedy mluví skrze něj pomocí mikrofonu, mění u něj vitální funkce, upravují fenomény při dušnosti. K podbarvení opravdovosti situace mluví do mikrofonu a simulují reakce pacienta (mluví, vzdychají, projevují verbálně bolest). K dispozici je také telefonní přístroj, kterým se student může spojit s lékařem a konzultovat zdravotní stav pacienta.

Kromě našich studentů byli do simulace zapojeni i studenti z Polska. Komunikace tedy probíhala převážně v anglickém jazyce.

Mimo výuková pracoviště jsme navštívili nejen muzeum spojené s Janem Amosem Komenským, ale také místní nemocnici.
K relaxaci jsme využili místní bazén, vycházku po městě a nákupy.

Stáž byla časově velmi náročná, ale zároveň velmi zajímavá a přínosná.

Za celý tým Vladimír Bergl a Pavlína Lysá


PŘEDNÁŠKA – PÉČE O PACIENTY NA DIALYZAČNÍM ODDĚLENÍ

13. 4. 2023

28. 3. 2023 do ošetřovatelské propedeutiky ve 4L přišla naše bývalá studentka Mgr. Lenka Málková a seznamovala nás s péčí o pacienty na dialyzačním oddělení v Nemocnici v Novém Městě na Moravě. V prezentaci ukázala prostředí tohoto oddělení, zázemí pro personál i pacienty. Dále pomůcky na vážení imobilních pacientů a mnoho speciálních přístrojů včetně dialyzačního. Popsala práci sestry při dialýze pacienta podrobně se věnovala péči o tohoto nemocného. Vysvětlila důležitost péče o žilní vstupy! Vše doplnila o názornou a aktuální foto dokumentaci.

Pavlína Lysá


Návštěva dětí z MŠ Vláček

5. 4. 2023

Dne 4. 4. 2023 nás opět navštívily děti z MŠ Vláček. Děti si na různých stanovištích mohly vyzkoušet základy první pomoci, péče o miminko, základy obvazové techniky a měření fyziologických funkcí. Program si na odborných učebnách nachystali studenti 4. ročníku oboru Zdravotnické lyceum. Akce se podařila a dětem se u nás moc líbilo.

Mgr. Radana Nováková, Mgr. Iva Holemářová


Stáž v polském Lešně

5. 4. 2023

Šest studentek z 1.S naší školy zdraví z odborné stáže v polském Lešně.

Fotografie ze Zdravotnického simulačního centra s laskavým svolením
Akademia Nauk Stosowanych im Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie 

Rovněž děkujeme za podporu

krajvysocina

 

 


Vítězství Kateřiny Procházkové a Lucie Janečkové v republikovém kole Enersol

28. 3. 2023

Ve dnech 23. – 24. 3. 2023 se v Nymburce konal jubilejní 20. ročník celostátní konference Enersol 2023. Studentkám ze 3.L se podařilo zvítězit v kategorii Enersol a popularizace s prací nazvanou Likvidace pomůcek na jedno použití.    

Děvčata pojedou reprezentovat naši školu na Mezinárodní přehlídku Enersol, kde budou svoji práci prezentovat v anglickém jazyce.

Gratulujeme k obrovskému úspěchu a přejeme hodně štěstí v mezinárodním kole.

 

Renata Hamerníková


Na zdravce se opět mlsalo!

28. 3. 2023

V pondělí 27. 3. 2023 se na SZŠ uskutečnilo Jarní mlsání. Studenti 3.A připravili pohoštění-šlo především o nejrůznější cukrářské výrobky, některé i s velikonoční tematikou, v nabídce ale nechyběly ani dobroty slané a káva nebo čaj.

Výrobky studenti prodávali ve jarně vyzdobené jídelně školy, dobrá nálada byla podpořena i příjemnou hudbou. Kupující se rekrutovali jak z řad studentů, tak také pedagogů. Nakoupit dobroty si ale mohli také ostatní zaměstnanci školy.

Výtěžek Jarního mlsání bude opět věnován na hrazení výdajů spojených s maturitní zkouškou, která studenty 3.A čeká v příštím roce.

Mlsání se povedlo, celé zdravce zpříjemnilo jarní čas… Tak zase někdy příště!

M. Mazlová


Nestůj stranou!

28. 3. 2023

V úterý 21. 3. 2023 proběhlo v Praze v Senátu ČR vyhlášení výsledků literární a výtvarné soutěže Nestůj stranou.

Na vyhlášení byly pozvány i účastnice soutěže z naší školy, a to 2 studentky 3.A, jmenovitě Nikola Sekničková a Natálie Došlíková, a také soutěžící z 1.L-Terezie Matulová a Eliška Krombholzová.

A děvčatům se v soutěži dařilo-Eliška Krombholzová vybojovala svým textem ve své kategorii 3. místo a Terezie Matulová za svůj obrázek zas obdržela cenu poroty.

Mimořádným zážitkem však nebylo pouze vyhlášení vítězů soutěže, ale také její doprovodný program. Pro účastníky soutěže totiž byl připraven dopolední seminář o lidských právech, dále prohlídka prostor Valdštejnského paláce. Podnětný byl ale též odpolední blok vystoupení osobností, které „nestály stranou“ a zapojily se do veřejného dění, či dokonce statečně hájily lidský život.

Vyhlášení vítězů soutěže se tak stalo zajímavou a podnětnou společenskou akcí.

Dokladem jsou i názory dvou zúčastněných studentek:

„Vyslechla jsem si plno silných příběhů od velmi statečných lidí.
Celý den se nesl v duchu příjemné atmosféry plné emocí a věcí k zamyšlení.
Jsem opravdu moc ráda, že jsem se této společenské akce mohla zúčastnit.“

„Jsem vděčná za novou zkušenost, díky které se naše obzory posunuly o něco dál. Myslím si, že každý by měl vyzkoušet svoje štěstí a vědomosti a zkusit se více zapojovat...“

M. Mazlová

 


Halová kopaná_2023

27. 3. 2023

Na 5. ročníku Memoriálu Petra Vejvody v halové kopané středních škol obsadili chlapci Zdravky 8. místo. V konkurenci 10 družstev okresu Žďár nad Sázavou si připsali cenný skalp Gymnázia Žďár. Nejlepším střelcem týmu, který zdobil bojovný duch, byl Vít Dostál. Mužstvo držel ve hře fantastickými zákroky brankář Martin Kosík. Za nasazení a přístup zaslouží pochvalu všech osm fotbalistů!

Mgr. Jiří Bubák


Přednáška o finanční gramotnosti

24. 3. 2023

Občanská poradna Portimo z Nového Města na Moravě připravila 20. března pro studenty Zdravky přednášku na téma Finanční gramotnost. Studenti 3. a 4. ročníků si díky ní zopakovali probrané učivo a ještě rozšířili povědomí o nástrahách světa financí. Zároveň získali důležité informace, že i v nouzi se mají na koho obrátit.

Mgr. Jiří Bubák


Světový pohár v biatlonu 2023

13. 3. 2023

V prvních březnových dnech se konal Světový pohár v Biatlonu ve Vysočina aréně v Novém Městě na Moravě. V rámci organizačního týmu byli i naši studenti prvního a druhého ročníku vyšší školy.
Atmosféru závodů i úkoly, které plnili, nejlépe vystihují slova studentky druhého ročníku Natálie Lukáškové:
„Bylo to pro nás velmi přínosné, vyzkoušeli jsme si zdravotní péči v terénu, kterou jen tak znova nezažijeme“.
Celá skupina byla rozmístěna do určitých míst, které byly označeny červeným křížem (medical point). Našim úkolem bylo zajistit první pomoc jak divákům, tak i sportovcům. Při vážnějších zranění jsme hlásili poranění do vysílačky lékaři a následně došlo k ošetření. Celá skupina, jak lékařů, tak zdravotníků byla pozitivně naladěna a sehraná, a myslím si, že si to všichni užili a budeme na to vzpomínat v dobrém.“

Tak doufejme, že stejně si to užili i návštěvníci závodů. 

Mgr. Petra Bednářová, MBA
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ve dnech 1. - 5. 3. 2023 se ve Vysočina aréně v Novém Městě na Moravě uskutečnil za účasti světové špičky, včetně nejlepších českých biatlonistů, 7. díl seriálu IBU World Cup 2023.

 Po letech, kdy se tato akce konala během pandemie Covid -19, bez přítomnosti diváků, byla letos účast příznivců biatlonu veliká.  Za 4 závodní dny se v areálu vystřídalo 86 000 diváků.

Taková akce proto opět kladla velký důraz na zdravotní zabezpečení, a to jak z pohledu jednotlivých týmů, tak i diváků.

 Součástí skupiny 23 zdravotníků, kteří byli rozmístěni vždy během závodu po celém areálu, byla i skupina 15 dobrovolných zdravotníků z VOŠZ Žďár nad Sázavou. Jejich práce spočívala především v monitorování rizikových míst /hlavně na tribunách/ a zachycování zdravotních problémů mezi diváky a následné informování o situaci 8 členný profesionální zdravotní tým. Do doby zásahu profesionálů studenti zajišťovali základní péči o každého, kdo ji vyžadoval. Celkem jsme během 4 dnů ošetřily a vyřešili 36 případů.

Práce studentů VOŠZ byla pro lékaře a záchranáře profesionálního týmu velkým přínosem,  ale také příslibem pro rok 2024, kdy se v areálu koná Mistrovství světa v biatlonu Příští rok bude akce trvat 14 dní, proto náročnost zdravotního zabezpečení bude veliká.

 Všem studentům VOŠZ Žďár nad Sázavou za práci děkujeme a těšíme se na další spolupráci.

 MUDr. Libor Macek
lékař organizačního výboru


ENERSOL 2023

6. 3. 2023

V pátek 10. 2. proběhla krajská soutěžní přehlídka Enersol 2023. Do jubilejního 20. ročníku se v kraji Vysočina přihlásilo 14 středních škol. Naše škola měla zastoupení ve dvou kategoriích. V kategorii Enersol a praxe soutěžila Kateřina Němcová ze 3.L s prací Fotovoltaické panely. Katka vybojovala krásné 6. místo. V kategorii Enersol a popularizace soutěžily Kateřina Procházková a Lucie Janečková, také žákyně 3.L, s prací Likvidace pomůcek na jedno použití. Děvčata v této kategorii zvítězila.

Katka s Luckou budou naši školu a Kraj Vysočina reprezentovat na celostátní konferenci, která se bude konat 23. a 24. 3. 2023 v Nymburce.


Projekt DofE

28. 2. 2023

Ve dnech 14. 2. – 17. 2. 2023 se náš student ze 2.L Tomáš Kolbábek v rámci projektu DofE (Mezinárodní cena vévody z Edinburghu) zúčastnil závěrečné části zlaté úrovně dobrodružné expedice (tzv. kurzu přežití) na Mallorce, která musela trvat 4 dny a 3 noci, kde zároveň reprezentoval i naši školu. Během expedice je ZAKÁZÁNO používat peníze a telefon (povolen pouze na focení). Na expedici se vydal se 4 společníky, kteří se předtím neznali. Během těchto 4 dnů chodili přes opravdu prudká stoupání v horách, kde každý den nachodili kolem 20km. Velké oslabení jim způsobily i noční teploty, které ve stanu klesaly až na 0 stupňů Celsia. Kvůli této zimě každý z účastníků spal každou noc sotva 2 hodiny a míň. Opravdu velmi vyčerpaní a unavení si nesli ještě každý na zádech 17kg krosnu a jídla měli úplné minimum. Po ukončení expedice se ještě rozhodli na ostrově zůstat a užít si místní kultury a skvělého jídla.

Tom se k expedici vyjádřil následovně: ,,Bylo to všechno opravdu velmi náročné a každý z nás si sáhl na úplné dno a vydoloval ze sebe maximum, ale i přes to, že to bylo náročné a velmi vyčerpávající jak po fyzické, tak po psychické stránce, tak v kolektivu panovala neustále ohromně pozitivní nálada a i přes nedostatek jídla jsme byli ještě každý schopni se o to svoje dělit. Všichni jsme se shodli, že bychom do toho bez zaváhání šli znovu, protože je to obrovská zkušenost do života, která vás posune někam dál.´´


Krajské kolo psychologické olympiády

19. 2. 2023

Dne 14. 2. 2023 jsme se zúčastnili krajského kola psychologické olympiády na SZŠ v Havlíčkově Brodě. Do krajského kola za naši školu postoupili Zdeněk Hansl a Magdaléna Kubová.

Tématem letošního roku bylo „Jak jsem překonal sám sebe“. Všichni soutěžící ze Zdravotnických škol kraje Vysočina předvedli pozoruhodné prezentace se zajímavými obsahy.

Výhercem se stal Zdeněk Hansl z 3.L a postoupil za kraj Vysočina do celorepublikového kola, které se bude konat   19. – 20. 4. 2023 v Liberci. Výherce zaujal porotu svým osobitým přístupem, způsobem prezentaci i obsahem práce.

Gratulujeme k postupu!!!


SOUTĚŽ FINANČNÍ GRAMOTNOST

19. 2. 2023

Stejně jako každý rok se i letos naše škola zapojila do soutěže Finanční gramotnost. Letos to už byl 12. ročník. Školního kola se zúčastnilo 80 žáků 3.L, 4.A a 4.L. Školní i okresní kolo probíhalo na počítači a žáci museli vyplnit zadaný test. Do okresního kola postoupila děvčata Jana Krčilová, Michaela Krčilová, Kateřina Procházková ze 3.L., kde se děvčata umístila na pěkném 2. místě.  Blahopřejeme.                                     

Mgr. Jana Sehnalová


Projekt Kraje pro bezpečný internet

13. 2. 2023

Studenti 1. L se zúčastnili kreativní soutěže Digitální stopa, aneb víme, co vše o sobě zanecháváme na internetu? Žáci v rámci této soutěže mohli natáčet videa, kreslit plakáty, komiksy nebo fotoromány, připravit deskové nebo počítačové hry na téma digitální stopa. Soutěžit mohli jednotlivci nebo skupiny (max. 5 žáků). Studenti se zhostili daného úkolu velmi kreativně. Vytvořili 4 prezentace, 3 deskové hry, 1 video, 1 komiks a 2 plakáty. Do krajského kola bylo vybráno 5 prací, které budou soutěžit o hodnotné ceny.

Mgr. Veronika Březková


Návštěva předškoláků z MŠ Vláček

9. 2. 2023

Dne 7. 2. 2023 nás navštívily předškolní děti z MŠ Vláček. Přišlo celkem 20 dětí, které si na různých stanovištích mohly vyzkoušet základy první pomoci, péče o miminko, základy obvazové techniky a měření fyziologických funkcí. Program na 11 stanovištích na odborných učebnách si nachystali studenti 4. ročníku oboru Zdravotnické lyceum. Akce byla velice zdařilá, oběma stranám se líbila. Proto jsme naplánovali další setkání na 4. 4. 2023 opět v dopoledních hodinách.

Mgr. Iva Holemářová a Mgr. Radana Nováková


Najděte klíč ke svému potenciálu

1. 2. 2023

Třídy 2.A, 2.L, 3.A a 3.L se zúčastnily semináře pod vedením lektora Ing. Marka Pavlíka, Ph.D. s názvem „Najděte klíč ke svému potenciálu“. Seminář vychází z pořadu Skrytý potenciál, který v roce 2016 vysílala Česká televize, a měl pomoci žákům odpovědět mj. na otázky: Jaké jsou klíčové motivace člověka? Proč nevyužíváme svůj potenciál? Co je klíčem k úspěchu a ke štěstí? Jak zjistit své silné a slabé stránky? Jak děti povzbuzovat? Jak přistupovat k rozvoji dětí? Jaký má smysl využití talentu? Jak využíváme své silné stránky? Kam patříme podle typologie lidí? Jakou roli máme v týmu?

Lektor nejprve poutavě přiblížil svůj životní příběh, díky čemuž žáci mohli lépe pochopit teoretické základy probírané problematiky. V rámci přípravy na seminář si žáci udělali test zaměřený na týmové role. Díky klíči k testu a výkladu lektora tak každý žák mohl objevit, zda se typově hodí spíše na roli konceptora, koordinátora, nápadníka, zdrojaře, hodnotitele, pracanta, humanitátora či dotahovače. Cílem podle lektora bylo, aby žáci objevili své silné stránky a na jejich rozvoji dále pracovali. Podle lektora je totiž výhodnější objevit a rozvíjet své nadání, než ztrácet čas a úsilí prací v oboru, v němž nikdy nemůžeme vyniknout a uspět, protože pro něj zkrátka nemáme vlohy.

Bc. Ivona Petrová


Louskáček!

10. 1. 2023

V pátek 6. ledna 2023 zájemci z řad studentů SZŠ navštívili Prahu. Součástí akce byla procházka večerní městem, bylo možné se pokochat ještě vánočně vyzdobeným Václavským náměstím, obdivovat nábřeží Vltavy i Karlův most.

Hlavním bodem programu ale bylo zhlédnutí Čajkovského baletu Louskáček v Národním divadle.

Studenti ocenili především taneční výkony, hudbu či zpracování kulis, celkově se jim představení velmi líbilo.

Mgr. Miluše Mazlová


Poprvé v nemocnici

22. 12. 2022

V rámci předmětu Ošetřovatelství cvičení navštívila třída 1.A nemocnici v Novém Městě na Moravě. Pro některé žáky to bylo vůbec poprvé, co se dostali do prostor jednotlivých pracovišť.

Dle slov Blanky Podsedníkové z 1.A se exkurze v nemocnici v Novém Městě na Moravě jí i spolužákům velmi líbila. A k jednotlivým pracovištím dodala:

Na oddělení Centrální sterilizace jsme se dozvěděli spoustu nových informací, ale ty staré informace se nám potvrdili.

Na oddělení sádrovny si někteří z nás mohli zkusit vyrobit sádru.

Poslední částí exkurze byla přednáška od epidemiologické sestry Šárky Vidergotové, která nás informovala o nezbytné hygieně rukou. Tento proces jsme si následně také vyzkoušeli.

Odcházeli jsme s úsměvem a novými informacemi o ošetřovatelství.“

Mgr. Petra Bednářová, MBA


Školní kolo psychologické olympiády 2022/2023

22. 12. 2022

Dne 21. 12. 2022 proběhlo školní kolo psychologické olympiády tentokrát na téma: „Jak jsem překonal sám sebe“. Do školního kola se přihlásilo 11 soutěžících ze 2. a 3 ročníků.

Soutěžící překvapovali porotu svým osobitým způsobem zpracování tématu a bylo velice těžké vybrat nejlepší.

Komise, včele s Mgr. Coufalovou vybrala následující výherce:

 1. místo: Zdeněk Hansl (2.L)
 2. místo: Magdaléna Kubová (3.A)
 3. místo: Veronika Rousová, Tomáš Kolbábek (2.L)

První dva soutěžící postupují do krajského kola, které proběhne 14. 2. 2023 na SZŠ v Havlíčkové Brodě.

Gratulujeme k postupu!!!


Adventní mlsání 2022

21. 12. 2022

V pondělí 19.12. 2022 se na SZŠ konalo Adventní mlsání. Studenti 3.L připravili pohoštění. Šlo především o nejrůznější cukrářské výrobky, v nabídce ale nechyběly ani dobroty slané a káva či nealkoholický punč.

Výrobky studenti prodávali ve svátečně vyzdobené jídelně školy, dobrá nálada byla podpořena i příjemnou hudbou. Kupujícími byli jak studenti, tak také pedagogové a ostatní zaměstnanci školy.

Výtěžek akce bude věnován na krytí výdajů spojených s maturitní zkouškou, která studenty čeká v příštím roce.

Akce slavila všeobecný úspěch a už teď se všichni těšíme na její jarní variantu!

M. Mazlová


NEHODOU TO ZAČÍNÁ

19. 12. 2022

V rámci primárního preventivního programu proběhla beseda v kině Vysočina ve Žďáře nad Sázavou s názvem Nehodou to začíná. Besedy se zúčastnili žáci prvních a druhých ročníků střední školy. 

Cílem projektu, je prevence nebezpečného chování v silničním provozu, zvyšování odborných znalostí z dopravní problematiky a snižování počtu závažných dopravních nehod působením na mládež zejména ve věku 15 až 20 let. Obsahová část pořadu je zaměřena na problematiku dopravních nehod a reálné následky. V pořadu vystupují odborníci – experti z daných oblastí a moderátor. Pořad však není nudným školením, ba naopak zajímavý a zábavný, využívající interaktivní prvky, které žáky vtáhnou do dění. 

Nehodou to začíná je interaktivní preventivní a zároveň vzdělávací pořad, obsahuje praktické informace o příčinách a následcích vážných dopravních nehod, o poskytování první pomoci, ale i o účinkách alkoholu a jiných návykových látek na řidiče… 

Žáci měli možnost v průběhu se ptát a diskutovat nad danou problematikou. Velkým pozitivem byly ukázky již vzniklých situací. 

Mgr. Petra Bednářová, MBA


Krásně zimní zdravka!

19. 12. 2022

Třídy SZŠ soutěžily v zimní výzdobě přiděleného prostoru. Většina tříd zdobila svou kmenovou třídu, 3.A se věnovala krášlení jídelny. Hodnotiteli soutěže byli všichni studenti a pedagogové SZŠ, platila rovnost hlasů.

Vítězi soutěže se stali studenti 3. A. Odměnou jim byl dort ve tvaru vánočního stromku, ale hlavně radost ze společné tvůrčí činnosti. Všechny ostatní třídy dostaly za své pracovní nasazení a snahu malou sladkost.

Díky šikovným rukám studentů škola zkrásněla, ať je na ní tedy všem hezky!

M. Mazlová


Mikuláš v novoměstské nemocnici 5.12.2022

13. 12. 2022

V pondělí 5.12. se vybrané žákyně třídy 2.A převlékly do kostýmů čertů, anděla a Mikuláše a takto namaskované v doprovodu odborné učitelky a tiskové mluvčí Nemocnice Nové Město na Moravě obcházely jednotlivá oddělení a roznášely radost a balíčky s malou pozorností pro pacienty. Takto navštívily oddělení dlouhodobě nemocných, dětské oddělení, interní a neurologické oddělení a oddělení následné intenzivní péče. Vždy po příchodu na pokoj se Mikuláš dotázal pacientů, zda nezlobili a zda umějí nějakou básničku nebo písničku. Pokud si někdo na žádnou básničku ani písničku nemohl vzpomenout, vypomohly mu zpěvem žákyně. Pacienti byli z mikulášské návštěvy nadšení, tato každoroční akce tak splnila svůj účel, tj. rozveselit zejména dlouhodobě hospitalizované pacienty, vytrhnout je z každodenní nemocniční rutiny a přivést je na jiné, radostnější myšlenky.

Bc. Ivona Petrová


Z volejbalového turnaje se vracíme s bronzem

13. 12. 2022

Sportovní nadšenci Zdravky reprezentovali školu na okresním kole ve volejbalu. Dívky obsadily ve sportovní hale na Bouchalkách krásné 3. místo a v příštích letech budou určitě ještě lepší. „Hrály skoro samé prvačky, je na čem stavět,“ těší učitele Jiřího Bubáka.

Kluci bojovali do poslední chvíle o postup do semifinále, kvůli horšímu poměru míčů se museli smířit s 6. místem. Na 8. prosinec 2022 ale budou rádi vzpomínat. „Než si naše sestava sedla, uteklo nám několik míčů. Kluci mě hrozně mile překvapili, bojovali jako jeden tým a málem zaskočili i lepší soupeře,“ dodává tělocvikář.


Zdravka zpívá v Mitrově!

13. 12. 2022

V pondělí 12. prosince 2022 jsme po covidové pauze opět vyrazili na předvánoční návštěvu Domova pro seniory v Mitrově. Přes 30 žáků z 2.A a zástupců dalších tříd si připravilo pěvecké vystoupení pro klienty domova. Poté jsme se zúčastnili komentované prohlídky celého areálu. Díky patří všem účastníkům nejenom za skvělé pěvecké a hudební výkony, ale též za vzornou reprezentaci naší školy během celé návštěvy.

Byli jste opravdu skvělí!!! 

Za pedagogický doprovod p.uč. Mazlová, p.uč. Petrová, p.uč. Musilová a p.uč. Dokulil

 


Poděkování za spolupráci a účast na sbírce Bílá pastelka 2022

30. 11. 2022

Jménem Tyfloservisu, o. p. s. Jihlava předáváme poděkování studentkám Petře Halouzkové, Veronice Kašíkové, Ivetě Marvanové, Martině Bláhové, Anně Zdražilové, Natálii Sobotkové, Báře Stupkové a studentům Richardu Kabíčkovi a Pavlu Janáčkovi za účast v celonárodní veřejné sbírce BÍLÁ PASTELKA 2022.

  /res/file/podekovani_bila-pastelka-2022.pdf


Stolní tenistky máme druhé nejlepší v okrese

21. 11. 2022

Dva týmy stolních tenistů reprezentovaly Zdravku na okresním kole středních škol. Do žďárské herny vedle zimního stadionu se sjelo 8 chlapeckých a 6 dívčích družstev. A právě holky procházely turnajem jako nůž máslem. Po dvou výhrách ve skupině a úspěšně zvládnutém semifinále narazily až ve finále, kde jim vystavila stopku sehraná dvojice dívek Biskupského gymnázia, která se před 2 lety kvalifikovala až na Mistrovství světa v Číně. „Ze stříbra jsme nadšené, na víc to nebylo,“ svěřila se maturantka Natálie Kubíková, která byla u stolů hlavní oporou.

Kluci doplatili na těžkou skupinu, ve které měli oba pozdější finalisty. Během dne předváděli konzistentní výkony a vybojovali 7. místo. „Jsem rád, že jsme si zahráli, byl to perfektní den,“ těšilo studenta 1. ročníku Jakuba Flekala.

Mgr. Jiří Bubák


FESTIVAL VZDĚLÁVÁNÍ 10.11.2022

15. 11. 2022

Opět po roce se propojila propagace naší školy. V Domě kultury ve Žďáře nad Sázavou probíhal Festival vzdělávání a v naší škole souběžně den otevřených dveří.  Letošního ročníku se zúčastnilo 92 vystavovatelů. Kromě škol zde měly i podniky z našeho města své aktivity a návštěvníci mohli soutěžit o ceny. Naše škola měla tradičně také svůj propagační stánek. V příjemné atmosféře se žáci třetích ročníků praktické sestry i zdravotnického lycea společně s pedagogy snažili předat co nejucelenější informace o možnostech studia na naší škole, včetně navazujícího studia a možnosti uplatnění. Návštěvníků z řad rodičů a budoucích středoškoláků bylo opravdu velké množství. Těšíme se na další ročník.

Pavlína Lysá


Chlapecký tým skončil sedmý

14. 11. 2022

Dne 11. 11. 2022 zavítalo na okresní kolo v basketbalu do sportovní haly na Bouchalkách sedm družstev. Nechyběl mezi nimi ani výběr Zdravky, kterého kapitán nalosoval do čtyřčlenné skupiny A. Po úvodní vysoké porážce kluci odehráli dva vyrovnané duely, jeden dovedli až do prodloužení, v němž smolně prohráli 8:6. „Tohle utkání nás mrzelo, mohli jsme hrát o 5. místo, škoda. Skončili jsme poslední, ale kluky musím za přístup maximálně pochválit, snažili se, nic nevypustili. Jen tak dál,“ okomentoval turnaj učitel Jiří Bubák.


Zdravka byla kousek od zlata

10. 11. 2022

Devět studentek Zdravky sehrálo ve středu 9. listopadu okresní kolo v basketbalu dívek. V konkurenci tří škol holky obsadily krásné 2. místo. Z vítězství a postupu na krajské kolo v Třebíči se radovalo gymnázium Velké Meziříčí, které nás porazilo 26:22. „Bohužel nám nevyšla první čtvrtina, kterou jsme prohráli 10:2. Od té chvíle jsme byli lepší a manko jsme pomalu umazávali. Stáhli jsme to na dva body, v koncovce nám chyběl větší klid. Utkání s Biskupským gymnáziem jsme díky dobrému týmovému výkonu vyhráli a holky vybojovaly stříbrné medaile,“ ohodnotil turnaj učitel Jiří Bubák.


Poděkování

4. 11. 2022

Děkujeme všem učitelům za spolupráci při cvičení složek IZS AMOK 2022.

 /res/file/podekovani.pdf


Soutěž „Mladý zdravotník“

1. 11. 2022

První kolo soutěže „Mladý zdravotník“ proběhlo v termínu od 10. 10. - 14. 10. 2022. Soutěž byla realizována ve spolupráci se SZŠ Trnava v rámci projektu ERASMUS+.

Vlastního klání se zúčastnili žáci třetího ročníku oboru Praktická sestra. Každá škola byla zastoupena pěticí žáků, na které čekaly jednotlivé soutěžní disciplíny, jako např. test odborných znalostí z anatomie, ošetřovatelství, klinických oborů, dále se museli poprat s latinskou terminologií. Velké znalosti a zručnost museli dokázat při řešení modelových kazuistik. Na závěr proběhla soutěž „Riskuj“.

Jak to vše dopadlo?  I když se naši žáci snažili, vítězství a tím i putovní pohár si odvezli žáci ze SZŠ Trnava. Moc gratulujme a příští rok určitě přivezeme pohár zpět na naši školu.

PhDr. Václava Holubová

VÍCE FOTEK NA ŠKOLNÍM FACEBOOKU https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1121124218647847&type=3


SPORTOVNÍ ÚSPĚCHY KAROLÍNY ŠTĚPÁNOVÉ ze 4.A

1. 11. 2022

Tento víkend měla Kája další zápasy v Thai-boxu, kdy na poslední chvilku zřejmě ze strachu z Káji odstoupila její soupeřka a místo ní proti Káji nastoupila holka z reprezentace, která před dvěma měsíci skončila na druhém místě na Mistrovství světa v Bangkoku. I tak se naše Kája nezalekla, takticky zvládla vše, na co se s trenérem domluvili a zaslouženě zápas vyhrála.

Přejeme hodně úspěchů na Mistrovství světa v Jiu-Jitsu v Abú Dhabí!!!


Školení první pomoci

19. 10. 2022

Přijeli ProgressRescue ……Po oslavách 50. výročí školy a plesovém říjnovém rozjezdu se maturanti školili v první pomoci.  Lukáš a Lukáš prohlubovali znalosti a hlavně praktický nácvik při dopravních nehodách. Zaměřili se na bezpečnost účastníka u dopravní nehody a hlavně na efektivní pomoc. Ta se netýkala pouze zdraví, ale také ochrany zachránců, jejich posádky a ostatních účastníků v silničním provozu. Díky zkušenostem z pracovního i osobního života přednášejících a jejich přátelském přístupu bylo dopoledne velmi prima. Děkujeme.

10.10.2022    Mgr. Pavlína Lysá


Ples maturantů 8. 10. 2022

13. 10. 2022

A plesalo se… Letos trochu netradičně už v říjnu.  Ve žďárském kulturním domě se opět uskutečnil ples našich maturantů. Předplesové přípravy tentokrát probíhaly již od května.  Nástup, půlnoční překvapení a mnoho mnoho mravenčí práce. Letošní ples byl výjimečný hned v několika ohledech. Předchozí období byla karanténní opatření. Jeden rok ples nebyl vůbec, další rok by v menších prostorech v DK Hamry nad Sázavou. Při letošním maturitním plesu probíhaly i oslavy 50. výročí založení naší školy. Z tohoto důvodu se zde sešli i bývalí žáci a studenti a společně s námi tento večer prožívali.

K příjemné atmosféře dopomohla skupina Garde z Havlíčkova Brodu.

Naši čtvrťáci nám předvedli opravdu krásné nástupy a úžasná půlnoční překvapení.

S pořadatelskou činností, občerstvením, výzdobou sálu a požadavky ze strany maturantů, nám pomáhala agentura FiliProduction zastoupená panem Filipem Šustrem.

Všem, kdo se jakkoliv podíleli na plese, moc děkuji a těším se zase za rok J

Mgr. Pavlína Lysá

VÍCE FOTEK NA ŠKOLNÍM FACEBOOKU  https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1109177859842483&type=3

 


Setkání s úspěšnými absolventy školy

12. 10. 2022

Významné výročí si žádá mimořádnou akci. Kolektiv zaměstnanců Střední zdravotnické školy se rozhodl oslovit úspěšné absolventy, kteří během 50 let existence žďárské Zdravky vzešli ze školních lavic. Pozvání na besedu, která se v Kině Vysočina konala 6. 10. 2022, bez váhání přijali:

PhDr. Hana Svobodová, Ph.D.

MUDr. Jan Gretz

Hana Musilová, DiS

Mgr. Tomáš Komínek

Bc. Regina Kouřilová, DiS

V zaplněném sále nechyběli ani bývalí pedagogové, s nimiž si vzácní hosté měli o čem povídat. Kromě vzpomínek na svůj školní život přednesli studentům střední školy svou cestu k úspěchu, kterou často lemovalo krátké hledání se, spousta přešlapů, šťastných setkání a hlavně píle, která je v jejich životě nakonec dovedla tam, kde dnes jsou. Čtyřhodinové povídání mělo mezi přítomnými velký ohlas.

Po skončení besedy následovala prohlídka zrenovované školní budovy, která v posledních letech prošla kompletní rekonstrukcí.

Mgr. Jiří Bubák
 

Z HISTORIE ŠKOLY

Střední zdravotnická škola vznikla ve Žďáře nad Sázavou v roce 1972 a 1. září 1996 zahájila svoji činnost Vyšší zdravotnická škola. V červenci 2006 se název školy změnil na ten současný: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Žďár nad Sázavou.

Studenty škola vzdělává ve třech oborech: praktická sestra, zdravotnické lyceum a diplomovaná všeobecná sestra. Celkem má kolem 350 studentů. Velký zájem je o kombinované studium (při zaměstnání) ve vyšší škole.

Budova dnešní školy pro budoucí zdravotníky stojí ve žďárské Dvořákově ulici. Je ze začátku minulého století (stavba byla dokončena v roce 1909) a fungovala v ní někdejší lnářská škola (zemská odborná škola hospodářská, později odborná škola hospodářsko-lnářská). V budově se po roce 1948 vystřídaly ještě státní odborná hospodářská škola a zemědělské odborné učiliště a od roku 1968 dívčí odborná škola (lidově „knedlíkárna“).

VÍCE FOTEK NA ŠKOLNÍM FACEBOOKU https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1103712163722386&type=3


Úspěch Karolíny Janů v soutěži Santini 300

21. 9. 2022

V letošním roce Žďár nad Sázavou slaví-zelenohorská hvězda září nad městem už tři století. V rámci oslav byla pro žáky a studenty městem Žďár nad Sázavou ve spolupráci s paní Lenkou Šímo vypsána soutěž Santini 300.

Studentka 3.A Karolína Janů se soutěže, konkrétně její literární sekce, zúčastnila a byla úspěšná! Její práce Víra získala speciální cenu v kategorii Povídka! V sobotu 17.9. 2022 se pak Kája zúčastnila slavnostního vyhlášení výsledků v parku Farská humna ve Žďáře nad Sázavou.

Vítězce blahopřejeme a kéž má i nadále hlavu plnou krásných příběhů!

Mgr. Miluše Mazlová


Mičková je českou juniorskou šampionkou v olympijském triatlonu

20. 9. 2022

Do začátku školního roku vstoupila studentka Střední zdravotnické školy Kateřina Mičková náramně. V Karlových Varech vybojovala juniorské zlato na Mistrovství České republiky.

Přední česká triatlonistka obsadila v sobotu 3. září 2022 13. místo na Evropském poháru juniorek ve slovinském Bledu. Trať (0,4km plavání, 13 km kolo a 3,3 km běh) absolvovala za 40 minut a 16 vteřin. Na vítězku ztratila přesně minutu. Lepší z Češek byla pouze sedmá Kateřina Hadravová.

O týden později se obě střetly na Mistrovství České republiky v Karlových Varech, kde Mičková dlouho sahala na poloviční trati olympijského triatlonu (0,7–20–5 km) po absolutním titulu mládežnické šampionky. O rok mladší dorostenka Hadravová ji však během cyklistické části dojela a v posledních běžeckých stovkách metrů o pět vteřin porazila. Káťa Mičková se stala ve své věkové kategorii juniorek mistryní ČR v čase 1:10:35.

Gratulujeme!!!

/res/file/uspechy-kateriny-mickove.pdf


SPORTOVNÍ ÚSPĚCHY KAROLÍNY ŠTĚPÁNOVÉ ze 4.A

7. 9. 2022

O tomto víkendu (03.09.2022) si Kája vyzkoušela svůj první zápas v K-1 v Teplicích, kde se konalo Mistrovství ČR 2022 v kickboxu a nastoupila proti soupeřce s 11-ti zápasy v této disciplíně. Sice se svým výkonem nebyla zdaleka spokojena, jak by si přála, ale i tak vyhrála jednoznačně 3:0 na bodové hodnocení rozhodčích a rozšířila své získané tituly Mistra ČR z různých bojových sportů o další, již čtvrtý titul.

/res/file/uspechy-karoliny-stepanove.pdf


SPORTOVNÍ ÚSPĚCHY KAROLÍNY ŠTĚPÁNOVÉ z 3.A

29. 8. 2022

I přes prázdniny Kája Štěpánová nezahálí a odskočila si mezi tréninky na mezinárodní závody v brazilském jiu-jitsu  do Hamburgu (AJP TOUR HAMBURG INTERNATIONAL PRO - GI & NO-GI) kde získala dvě zlaté medaile.

Gratulujeme!!!


Školní výlet 1.A – Vranov nad Dyjí

18. 7. 2022

Ve dnech 16.-17. 6. 2022 se uskutečnil školní výlet třídy 1.A do Vranova nad Dyjí. Ve čtvrtek ráno třída za doprovodu třídní učitelky Bc. Ivony Petrové a paní učitelky Mgr. Petry Střechové vyrazila autobusem od školy, po příjezdu na Vranovskou pláž se účastníci ubytovali v Hotelu Sobol a následovala pěší túra do městyse Vranov. Tam si prohlédli reprezentační pokoje státního zámku a centrum obce. Po návratu na ubytování se za líbezných zvuků kytar a zpěvu všichni občerstvili opékanými buřty u táboráku. Druhý den po bohaté hotelové snídani byla na programu vyhlídková plavba lodí po Vranovské přehradě. Po pauze na oběd již nastal čas loučení s Vranovem a návrat autobusem zpět do Žďáru.

Bc. Ivona Petrová


Zdravka opět zachraňovala

18. 7. 2022

Poslední červnový týden si žáci prvních a druhých ročníků vyzkoušeli modelové situace z první pomoci. Farská humna se proměnila ve spoustu stanovišť s různou tématikou.  Na 5 stanovištích si žáci zkoušeli pohotovost a organizací na místě, kde došlo ke zranění osob. Jejich výkony hodnotili odborní učitelé a záchranáři ze spolupracující agentury Progressrescue. Na ostatních 10 stanovištích si vyzkoušeli tepelný komfort, práci s turniketem, obvazování zábavnou formou, luštění hádanek, kvízů v českém i anglickém jazyce.  Úkoly zpestřil i oblek pro imitaci stáří, kde si všichni mohli vyzkoušet, jaké to je mít omezenou pohyblivost a zhoršený zrak a sluch. Nezapomněli jsme ani na krizové situace, jak si poradit např. v lese pouze s obsahem svého batůžku. Počasí nám přálo a dopoledne se vydařilo.

Všem moc děkuji

Mgr. Pavlína Lysá

foto na školním facebooku viz odkaz: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1033065510787052&type=3


BRANNÝ DEN ZŠ KŘIŽANOV

29. 6. 2022

23.6. 2022 si žáci 3.L připravili 5 stanovišť v rámci branného dne ZŠ Křižanov. Žáci této školy měli v rámci branného dne stanoviště se sportovní tématikou, stavěním stanu, střelbou a dalšími zajímavými disciplínami. Toto doplnila naše škola o první pomoc. Zaměřili jsme se na krvácení, zlomeniny, resuscitaci, epilepsii a úraz elektrickým proudem.  Jedno stanoviště doplnil kolega Mgr. Papoušek o doplňovačky z angličtiny. Akce se zúčastnili žáci první až deváté třídy. Počasí všem přálo a podpořilo úspěch této akce.

Mgr. Pavlína Lysá

foto na školním facebooku viz odkaz: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1018156232277980&type=3

 


Sportovně-turistický kurz 2022

27. 6. 2022

Studenti 2. ročníků se tradičně „zocelovali“ na oblíbeném sportovně-turistickém kurzu. Pětidenní akce se konala ve Skleném od 13. do 17. června 2022, kam se studenti přesouvali ze Žďáru nad Sázavou. O kurz byl po Covidu velký zájem, několik žáků bylo ze zdravotních důvodů osvobozeno.

Náplní kurzu byla cykloturistika, pěší turistika, střelba ze vzduchovky, koupání, sportovní hry, orientace v přírodě a mapě, orientační běh, první pomoc včetně maskování, ochrana člověka za mimořádných situací, základy vodáctví (kanoe, šlapadla, paddleboardy) a došlo i na stolní hry. Samozřejmostí byl společný táborák, který byl pro velký úspěch hudebníků hned dvakrát. Získané znalosti a dovednosti studenti zúročili v závodech, které je provázely po celých pět dní v rámci „celotáborové“ hry. Sladká odměna za snahu stála.

Pět dnů jsme prožili bez kázeňských problémů, k čemuž přispělo kvarteto mých báječných kolegů. Kurzu se zúčastnilo 45 studentů, kteří absolvovali 110 kilometrů na kole. Velkou pochvalu zaslouží všichni, kteří se nebáli, často překonali svá vlastní očekávání a svým tempem úspěšně dorazili až zpět před naši školu! Díky a sportu zdar!!!

vedoucí kurzu: Mgr. Jiří Bubák

více fotek na školním facebooku viz odkaz: https://www.facebook.com/media/set/?vanity=100022508388728&set=a.1016168142476789


Zámek Žďár nad Sázavou a kostel sv. J. Nepomuckého na Zelené hoře

24. 6. 2022

Studenti 1.A se v doprovodu pedagogického dozoru zúčastnili jednodenní exkurze.

Akci jsme zahájili v budově školy. Odsud jsme se pěšky přesunuli na Zelenou horu, kde studenti zpracovali úkol, jehož cílem bylo zjistit a následně si vzájemně předat informace o kostele sv. Jana Nepomuckého. Následně jsme se vypravili na procházku po naučné stezce vedoucí okolo Konventského rybníka.

Poté jsme se přesunuli do zámku. Zde jsme měli objednanou prohlídkovou trasu Po stopách Santiniho. Průvodkyně nám ukázala nejen baziliku Nanebevzetí Panny Marie, ale také prelaturu. Seznámeni jsme byli jednak s osobností Jana Blažeje Santiniho-Aichla, jednak s jeho stavbami ve Žďáře nad Sázavou a v okolí. Přiblíženo nám bylo také gotizující baroko s jeho znaky. Zajímavé byly také informace ohledně cisterciáků a jejich působení na Českomoravské vysočině a také podrobnosti týkající se jejich řehole a povinností z ní vyplývajících.

Po skončení prohlídky jsme se pěšky přesunuli opět ke škole.

Akci všichni hodnotili jako zdařilou.

Mgr. Miluše Mazlová


Absolutoria červen 2022

24. 6. 2022

Ve dnech 20. - 21. 6. 2022 proběhlo absolutorium třídy 3.S. Úroveň znalostí studentek byla dobrá, 7 prospělo s vyznamenáním. Prezentace absolventských prací byla velice zdařilá, vybraná témata byla zajímavá a přínosná pro studium i praxi.

Všem absolventkám GRATULUJEME!


1.A – Nemocnice Nové Město na Moravě

21. 6. 2022

Dne 15. června 2022 se třída 1.A SZŠ a VOŠZ Žďár nad Sázavou zúčastnila exkurze do Nemocnice v Novém Městě na Moravě. Před začátkem prohlídky nemocnice jsme si prohlédli budovu, která je určena pro naši školu a budeme ji další studijní roky navštěvovat. Prohlídka nemocnice byla doprovázena mluvčím paní učitelkou Bednářovou a Petrovou a podílela se na tom i paní učitelka Holemářová. Za celé dopoledne jsme prošli oddělení chirurgické, interní, dětské, JIP a sterilizaci a byli jsme poučeni o chodu těchto oddělení a měli možnost si je prohlédnout.

Děkujeme všem, co nám exkurzi zpřístupnili a zpříjemnili.

Eliška Kopáčková, 1.A


Exkurze do Prahy

16. 6. 2022

Studentky a studenti III. L se v doprovodu pedagogického dozoru zúčastnili dvoudenní exkurze.

Prvním bodem programu bylo zhlédnutí dopoledního představení bratří Mrštíků Maryša, a to v Národním divadle. Následovala beseda s tvůrci představení-diváci měli možnost položit otázky nejen dramaturgyni divadla, ale také hercům. Otázky směřovaly nejen na způsob přípravy divadelního představení, ale také na rozbor charakterů postav dramatu.

Dalším bodem programu byla prohlídka budovy Národního divadla. Měli jsme možnost prohlédnout si divadlo od základních kamenů až po terasy pod jeho střechou. Průvodce nám přiblížil dobu založení divadla, jeho úlohu v tehdejší společnosti. Pozornost byla věnována také výzdobě divadla, na níž se podílely nejvýznamnější osobnosti té doby.

První den exkurze jsme zakončili večerní prohlídkou centra Prahy.

Druhý den jsme navštívili nemocnici v Motole. Studenti zde byli rozděleni do dvou skupin. Ve skupinách pak měli možnost se seznámit s prací na dvou specializovaných odděleních. Byla to kardiochirurgie a také stomatochirurgie. Představena nám byla náplň práce a vybavení těchto oddělení, na stomatochirurgii jsme zhlédli také film o Motole a byli jsme seznámeni s dvěma kazuistikami typickými pro toto oddělení.

Studenti i vyučující zhodnotili exkurzi jako velmi zdařilou.

Mgr. Miluše Mazlová


SPORTOVNÍ ÚSPĚCHY KAROLÍNY ŠTĚPÁNOVÉ z 3.A

13. 6. 2022

Tento víkend se Kája zúčastnila Mistrovství ČR v muay thai 2022. Dne 11. 6. 2022 si vybojovala účast ve finále, které následně po velmi vyrovnaném zápase se zkušenější soupeřkou vyhrála na body a přidala tak ke dvěma titulům Mistra ČR v judu 2015 a 2016 také titul Mistr ČR 2022 v muay thai. 

GRATULUJEME!


HURÁ DO ŠKOLKY ;-) PREVENCE ÚRAZŮ

2. 6. 2022

V uplynulém týdnu jsme navštívili Mateřskou školku Sluníčko. Tématem byla prevence úrazů. Žáci třetího ročníku zdravotnického lycea si pro děti připravili stanoviště s praktickými nácviky první pomoci a prevenci úrazů. Na stanovištích se během dopoledne vystřídaly děti z celé školky. Počasí nám přálo a prostory okolo školky byly pro tuto akci vynikající. My i paní učitelky jsme celou akci hodnotili jako velmi  zdařilou a dohodli jsme další pokračování.

Pavlína Lysá a 3.L


Exkurze v Anatomickém muzeu v Brně

31. 5. 2022

Dne 25. 5. 2022 absolvovala třída 1.A za doprovodu učitelek Bc. Ivony Petrové a MUDr. Ireny Krábkové exkurzi do Anatomického muzea prof. Karla Žlábka, které je součástí Anatomického ústavu Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Historie muzea sahá až k založení Masarykovy univerzity do r. 1919, v současné době je v muzeu vystaveno více než 600 zajímavých exponátů a preparáty jsou nadále doplňovány. Exkurze byla vyvrcholením studia předmětu somatologie, který je jedním ze stěžejních předmětů prvního ročníku. Na exponátech pocházejících ze skutečných lidských těl si žákyně mohly zopakovat a upevnit svoje vědomosti z anatomie.

Bc. Ivona Petrová


Exkurze Dukovany

27. 5. 2022

Ve středu 25. května 2022 se třídy 2. A a 3. L zúčastnily exkurze do přečerpávací vodní elektrárny Dalešice a jaderné elektrárny Dukovany. Na dalešické přehradě se žákům naskytl pohled i do běžného provozu ceněného vodního díla na řece Jihlavě. V Dukovanech se zase seznámili s chodem nejstarší české jaderné elektrárny a procesem výroby elektřiny.

Mgr. Jana Sehnalová, Mgr. Hana Musilová a RNDr. Marie Vystrčilová


ZDRAVKA V POHYBU aneb POHYB JE LÉK

24. 5. 2022

Sportovní den tak trochu jinak. Nesedět pořád jen v lavicích, naplánovat si trasu, propojit svá chytrá zařízení s aplikací, domluvit se s kamarády, zvednout se a jít. Akce na rozhýbání žáků Střední zdravotnické školy slavila už podruhé ve své historii úspěch. Studenti měli za úkol zaznamenat během 24 hodin své libovolné výlety, poslat mapky ke kontrole, a hlavně si den v přírodě maximálně užít. Ideálně s partou lidí, které během 30 kilometrů dokáže člověk mnohem lépe poznat.

Na pondělí 16. května vyšlo krásné počasí, takže 169 studentů 1. – 3. ročníků urazilo celkem 3088 kilometrů (např. autem z Lisabonu do Ostravy), což v průměru na žáka činí 18,27 km. Nejdelší trasu ušli dva nezdolní muži: Václav Poul z 3.L – 52,6 km a Zdeněk Hansl z 2.L – 50,3 km.

Třídní kolektivy bojovali o den „volna“ dle svého vlastního výběru s třídním učitelem. A jak to celé dopadlo?

Konečné pořadí 2. ročníku Zdravky v pohybu:

 1. 1.L          20,8 km
 2. 3.L          19,9 km
 3. 2.L          19,0 km
 4. 1.A         18,0 km
 5. 2.A         17,0 km
 6. 3.A         15,0 km

Všem studentům gratulujeme, děkujeme za poctivý přístup a těšíme se zase za rok!

Mgr. Miluše Mazlová, Mgr. Jiří Bubák


Návštěva polského Lešna

17. 5. 2022

Ve dnech 11. – 13. května 2022 se zástupci vedení naší školy zúčastnili Dní otevřených dveří na Univerzitě J. A. Komenského v Lešně a navázali první kontakty s tamní zdravotnickou fakultou. Nejzajímavější části pobytu byla návštěva zbrusu nového Zdravotnického simulačního centra při Univerzitě J. A. Komenského. Našim studentům se tak do budoucna nabízí lákavá možnost - vyjet na exkurzi nebo pracovní stáž v tomto městě učitele národů.

Ing. Jiří Dokulil


Další úspěch Karolíny Štěpánové ze 3.A

12. 5. 2022

Kája se 7.5. zúčastnila již 9. kola Národní ligy Muaythai. V rámci sobotní akce dokázala porazit zkušenější a výrazně starší závodnice a vyhrála oba zápasy 3:0 na body. 
GRATULUJEME!!!

 


Běžecká maratonská premiéra!

6. 5. 2022

Jsou příběhy, které se dějí každý rok, a tak brzy zapadnou. A pak jsou příběhy, které vejdou do školní historie. Jeden z nich napsala 28. dubna 2022 desetičlenná běžecká štafeta Zdravky, která si odbyla premiéru na juniorském maratonu. Na krajské kolo do Jihlavy se sjelo 9 družstev, každé z nich zdolalo štafetovým způsobem 42,2 km.

Sestava ve složení: Tomas, Cymrykovyč, Škarková, Pernička, Králová, Strašil, Vrbková, Procházková, Valentová a Hansl doběhla po třech a půl hodinách do cíle devátá. Z vítězství se radovalo „nabušené“ novoměstské sportovní gymnázium, jehož dres oblékli výhradně atleti, lyžaři a biatlonisti. Kraj budou 8. května reprezentovat na mezinárodním Volkswagen Maratonu Praha.

„Chtěl bych všechny moc pochválit, do cíle jsme sice ve velké konkurenci doběhli devátí, ale třeba Zdenda Hansl na závěrečný úsek do konce života nezapomene. Fandil mu celý stadion a náš tým si s ním užil společnou cílovou rovinku. Vyzdvihl bych i přístup studentů, všichni bojovali jako lvi, často si sáhli na dno a pro tým se překonali. Měli jsme velmi mladé družstvo, které sbíralo zkušenosti do příštího roku. Okusili jsme, jaké to je poměřovat se s vrcholovými sportovci. Hlavně jsme devátí v Kraji Vysočina. Porazili jsme všechny, kteří se běhání báli, a že těch středních škol na Vysočině je,“ zhodnotil podařený den Jiří Bubák.


SOUTĚŽ FINANČNÍ GRAMOTNOST

2. 5. 2022

Stejně jako každý rok se i letos naše škola zapojila do soutěže Finanční gramotnost. Letos to už byl 11. ročník. Školního kola se zúčastnilo 70 žáků 3.L, 4.A a 4.L. Školní i okresní kolo probíhalo na počítači a žáci museli vyplnit zadaný test. Do okresního kola postoupila děvčata Nela Mirošová, Lada Melicharová a Eliška Křížová ze 4.L., kde se děvčata umístila na 1. místě a postoupila do krajského kola. V krajském kole musely týmy zpracovat případovou studii a složit písemný test. Tři nejúspěšnější týmy z každého kraje, kam se probojoval i náš tým, potom přes TEAMSY ústně prezentovaly svou prezentaci. V krajském kole se děvčata nakonec umístila na krásném 2. místě.  Blahopřejeme.                                       

Mgr. Jana Sehnalová


SPORTOVNÍ ÚSPĚCHY KAROLÍNY ŠTĚPÁNOVÉ z 3.A

26. 4. 2022

Kája opět perfektně reprezentovala a v rámci mistrovství v německém Berlíně dokázala v jeden den porazit celkem 12 soupeřek v kategorii žen (18 - 40 let) a ve váze do 62 kg. V rámci dvou kategorií (GI, NO-GI) tak získala dvě zlaté medaile.

MOC GRATULUJEME A DĚKUJEME ZA REPREZENTACI ŠKOLY!!!


Anglický víkend

26. 4. 2022

Ve dnech 22. – 24. dubna 2022 se uskutečnil již 7.ročník anglického víkendu s žáky 4.A naší školy v rekreačním středisku Zubří u Nového Města na Moravě. Na programu byla intenzivní příprava na maturitu z angličtiny formou zážitkové pedagogiky. Doufáme, že se akce líbila a příští rok budeme moci uspořádat další ročník.

Ing. Jiří Dokulil


Další sportovní úspěch naší studentky Kateřiny Mičkové

14. 4. 2022

V neděli dne 10. 4. 2022 se Kačka účastnila druhého závodu Českého poháru v Aquatlonu (kombinace plavání a běh) v Příbrami. Zvítězila jak v závodě juniorek, tak zároveň celkově mezi ženami.
Jak závodní klání probíhalo se můžete dočíst v článku na webových stránkách České triatlonové asociace:
https://triatlon.cz/zasnezeny-aquatlon-pribram-ovladli-zikmund-a-mickova/
 


Zdravka vyhrála dívčí turnaj škol ve florbalu

6. 4. 2022

Po více než dvou covidových letech se dívčí tým Střední zdravotnické školy Žďár nad Sázavou představil na sportovním turnaji mezi školami. Nově složené družstvo florbalistek navázalo na leden 2020, kdy Zdravka vyhrála okresní kolo a kapitánka Sofie Pelikánová mohla i tentokrát převzít diplom a ceny pro vítězky turnaje.

„Holky si na sebe v prvním utkání s Bigy rychle zvykly, osahaly si rozměry sportovní haly na Bouchalkách a přestřílely soupeřky 7:2. Po pětiminutovém odpočinku nastoupily proti gymnáziu Žďár a bylo znát, že síly ubývaly. V dramatickém závěru ale vyrovnaly na 4:4 a utkání dospělo do samostatných nájezdů, z nichž vyšly jako vítězky skvělá brankářka Evča Kolářová a kanonýrka týmu Nikča Sekničková. Holky, díky za výbornou reprezentaci školy a těším se na další turnaje,“ okomentoval úspěch školy učitel Jiří Bubák.

Výsledky turnaje: Zdravka – Bigy ZR 7:2, Zdravka – Gymnázium ZR 5:4 po sn., Bigy ZR – Gymnázium ZR 4:3.

Pořadí: 1. SZŠ Žďár, 2. Biskupské gymnázium Žďár, 3. Gymnázium Žďár


PLES 2022

16. 3. 2022

Aby nebyl studentský život jen o povinnostech, měli naši maturanti možnost si užít svůj maturitní ples. Po roční covidové odmlce, jsme se společně sešli v pátek 11. 3. 2022 v DK Hamry nad Sázavou. Agentura FiliProduction Filip Šustr zajistila chod plesu od výzdoby po pohoštění. Kapela 4 Sýkorky nás příjemně provedla večerem. Věříme, že maturanti si  tento slavnostní večer užili a budou rádi vzpomínat.

Moc Vám všem děkujeme za pomoc s organizací, tombolou i účast na plese!

Pavlína Lysá

odkaz na video:
4.A  https://www.youtube.com/watch?v=QeKj83PqOt4
4.L  https://www.youtube.com/watch?v=cJuGOw3X5Ss


SPORTOVNÍ ÚSPĚCHY KATEŘINY MIČKOVÉ z 3.A

14. 3. 2022

První závod ze seriálu Českého poháru v Aquatlonu odstartoval 6. 3. 2022 ve Zlíně. Aquatlon proti triatlonu tvoří dvě disciplíny, plavání (zpravidla v krytém bazénu) a po dosaženém plaveckém čase Gundersenovou metodou se startuje do běhu. Kačka letos závodí prvním rokem v kategorii juniorek na tratích 400 metrů plavání a 3km běh a hned v prvním závodě sezóny ve své kategorii zvítězila.

MOC GRATULUJEME A DĚKUJEME ZA REPREZENTACI ŠKOLY!!!


SPORTOVNÍ ÚSPĚCHY KAROLÍNY ŠTĚPÁNOVÉ z 3.A

7. 3. 2022

Gratulujeme Karolíně Štěpánové, která tento víkend vyhrála závody v Ostravě - CZECH CHAMPION - SHIP 2022 v kategorii žen do 30 let ve váze do 58 kg a získala tak po zásluze zlatou medaili.


Zdravka na ledě

3. 3. 2022

Studenti 3.L a 2.L vyrazili v rámci tělocviku bruslit na žďárský zimák. Zábava na ledě, Zdravka on ice.


HOME/LES

28. 2. 2022

Městský úřad ve Žďáře nad Sázavou uspořádal 24. 2. 2022 akci v parku U Ivana. Tato akce byla zaměřena na lidi bez domova a jejich sociální podmínky. Přiblížila školám i veřejnosti, jak tito lidé žijí ve venkovních podmínkách. Všichni si mohli poslechnout autentické příběhy, vyzkoušet rozdělat oheň s mokrým dřevem, lehnout do iglú, do stanu, pod celtu. Pod dohledem otužilců si zájemci vyzkoušeli chlad na svém těle a hned mohli být zabaleni do zahřívacích lahví a novin, aby si udrželi tepelný komfort. Kdo měl hlad, měl možnost ho zahnat za příspěvek pro charitu gulášem či čočkovou polévkou. Naše škola se akce zúčastnila jak divácky, tak organizačně. Žákyně 4. ročníku informovaly zájemce o prevencích podchlazení a omrzlin.

Mgr. Pavlína Lysá


Setkání s radostí!

24. 2. 2022

Tématem letošního kola psychologické olympiády bylo Setkání s radostí. Do školního kola bylo vybráno celkem 11 prací. Vítězkou se stala K. Mičková (studentka 3.A), druhé místo pak obsadil V. Poul (3.L). Pomyslnou bronzovou příčku obsadila dvojice studentek T. Gabrielová a M. Pekárková (3.A).  

Vzhledem k tomu, že termín krajského kola byl stanoven na 28.2. 2022 a vítězka školního kola psychologické olympiády bude na sportovním soustředění, budou naši školu v soutěžním klání v Havlíčkově Brodě reprezentovat studenti, kteří obsadili 2. a 3. místo.

Děkujeme všem, kteří se zúčastnili školního kola. A těm, kteří obsadili příčky nejvyšší, blahopřejeme! Přejeme úspěch také v krajském kole!

Zároveň všem přejeme, ať je setkání s radostí co nejvíce!

  Mgr. Miluše Mazlová   


Turistika 1. ročníky

3. 2. 2022

Dne 19. 1. 2022 jsem se žáky prvních ročníků podnikla turistiku po krásách Nového Města na Moravě (NMNM). Autobus nás dovezl přímo do NMNM, kde jsme si prohlédli náměstí a odtud naše kroky zamířily k budově naší školy, která se nachází v areálu novoměstské nemocnice. Žáci si prohlédli prostory budovy, ve které se bude během praktické výuky v nemocnici odehrávat i část jejich výuky.  Po kratším oddychu a osvěžení ze zásob, které si každý vzal z domu s sebou, jsme svižnou chůzí pokračovali  přes areál nemocnice do naší cílové stanice na Harusově kopci. Na zasněžené a skvěle upravené sjezdovce předváděli své lyžařské umění spolužáci mých svěřenců, kteří zde absolvovali část svého lyžařského výcviku. Svištěli kolem nás a my jim jen slepě záviděli. Pobyli bychom déle, ale čas byl neúprosný. Čekala nás ještě Aréna Vysočina u hotelu Ski, kde na precizně upravených běžeckých tratích probíhalo Mistroství mládeže v klasickém lyžování.

Po asi půl hodině strávené obdivováním stylu profesionálních běžkařů jsme museli spěchat na vlakové nádraží. Vlak jsme stihli jen tak tak a po usazení se v kupé jsme začali počítat ušlé kilometry. Skončili jsme na čísle šest. Byli jsme překvapeni, kolik jsme toho za dopoledne stihli. Vraceli jsme se sice unaveni, ale přesto se skvělou náladou. Shodli jsme se, že vše bylo super a že bychom si to zase rádi zopakovali.  Pobyt na čerstvém vzduchu je nejlepší relaxací a také způsobem, jak se psychicky srovnat a jak udělat něco pro utužení svého zdraví.

Mgr. Petra Bednářová, MBA


Olympiáda z českého jazyka a literatury

3. 2. 2022

Školního kola olympiády z českého jazyka a literatury se zúčastnilo 13 studentů SZŠ. Vítězkou se stala L. Kadlecová (studentka 4.L), shodný bodový zisk vedoucí k druhému místu měly H. Mrázková (3.L) a K. Kubíčková (3.A). Pomyslnou bronzovou příčku obsadila taktéž se stejným počtem bodů dvojice studentek K. Janů (2.A) a G. Houdková (3.A).

Vzhledem k tomu, že termín okresního kola byl stanoven na březen 2022 a vítězka školního kola olympiády z českého jazyka se v této době bude intenzivně připravovat k maturitní zkoušce, budou naši školu reprezentovat studentky, jež obsadily 2. místo, tedy H. Mrázková a K. Kubíčková.

Mgr. Miluše Mazlová  


Lyžák v době covidové

1. 2. 2022

Ač jsme v to moc nedoufali, přece se stalo. Sice ne v plném počtu, ale nakonec 41 studentů prvního ročníku splnilo podmínky pro účast na lyžařském kurzu, a odjeli jsme.
Místo konání jako vždy, Tři Studně, třetí lednový týden. Podmínky pro poslední roky běžné, málo přírodního sněhu, ale nadšení o to větší.
První den jsme strávili odpoledne ve sněhové vánici, odměnou za to byl sníh, který nám vydržel až do závěru a sluníčko, které nás další dny občas prohřálo. Takže jsme běžkovali, sjezdovali, snažili se ovládnout snowboardy, soutěžili, kdo by lépe obstál v případě lavinového nebezpečí… prostě vše, co ke správné zimě náleží.
Baterky jsme dobíjeli v hotelovém bazéně a energii doplňovali vydatnou stravou.
Takže letos spokojenost a už se těšíme příští rok na kola.

Monika Kratochvílová


DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 11.11.2021

16. 11. 2021

Bylo pro nás velmi potěšující, že se letos může uskutečnit Den otevřených dveří v rámci propagace našich oborů. Rodiče u budoucí uchazeči si prohlédli prostory školy a žáci třetího ročníku oboru praktická sestra a zdravotnické lyceum si pro ně připravili program zaměřený na profesi zdravotní sestry. Zájemci si mohli vyzkoušet odběr krve, aplikaci injekcí, měření krevního tlaku…Vše probíhalo v příjemné atmosféře a k oboustranné spokojenosti.

Pavlína Lysá

 


FESTIVAL VZDĚLÁVÁNÍ 11.11.2021

16. 11. 2021

Svátek Martina 11. listopadu 2021 byl pro naši školu spojený i s propagací školy. Po covidové odmlce se konal Festival vzdělávání v Domě kultury ve Žďáře nad Sázavou. Letošního ročníku se zúčastnilo 89 škol z blízkého i dalekého okolí. Kromě škol zde měly i podniky z našeho města své aktivity a návštěvníci mohli soutěžit o ceny. Naše škola měla tradičně také svůj propagační stánek. V příjemné atmosféře se žáci třetích ročníků zdravotnického asistenta i lycea společně s pedagogy snažili předat co nejucelenější informace o možnostech studia na naší škole, včetně navazujícího studia a možnosti uplatnění. Návštěvníků z řad rodičů a budoucích středoškoláků bylo opravdu velké množství. Těšíme se na další ročník.

Pavlína Lysá


SPORTOVNÍ ÚSPĚCHY MAGDALÉNY KUBOVÉ z 2.A

15. 11. 2021

Blahopřejeme Magdě Kubové z 2. A k vynikajícímu umístění na Mistrovství ČR v ploutvovém plavání. Magda brala hned tři cenné kovy. Zlatou medaili získala v disciplíně 100 m RP. Další 2 medaile vybojovala v disciplíně 100 m BIFI a 200 m BIFI. O víkendu jí čeká Mistrovství ČR družstev. Držíme palce.

Mgr. Iva Coufalová


Klub v 9 centrum služeb pro podporu duševního zdraví

26. 10. 2021

V rámci projektového dne žáci druhého a třetího ročníku navštívili Klub v 9 centrum služeb pro podporu duševního zdraví. Toto centrum poskytuje služby v rámci Oblastní charity Žďár nad Sázavou.  Jejich cílovou skupinou jsou dospělí lidé s duševním onemocněním. Věkové omezení je od 18ti do 70let. Tato služba je ambulantní, tj. klienti dochází dle svých možností do zařízení a zároveň je to služba terénní, kdy pracovníci dochází za klientem do jeho domácího prostředí.

Je jim zde poskytována poradenská služba, nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu a soběstačnost, výchovné a vzdělávací činnosti. Také pomoc při uplatňování práv, zájmů a obstarávání osobních záležitostí včetně fakultativních služeb, např. doprovod na úřady, doprava. 

Po celou dobu exkurze se nám věnovaly sociální pracovnice, které nám velice erudovaně povyprávěly o službách, činnosti zařízení, klientech a jejich potřebách včetně možností zařízení, které jim můžou poskytnout. Odpovídaly na dotazy žáků. Následně nás provedly po celém zařízení.           

Mgr. Petra Bednářová


SPORTOVNÍ ÚSPĚCHY KATEŘINY MIČKOVÉ z 3.A

13. 10. 2021

Káťa Mičková nás opakovaně překvapuje svými sportovními výsledky v triatlonu. Jejím posledním úspěchem je 12. místo na Mistrovství Evropy. Do tohoto závodu postoupila ze semifinále z 90. závodnic celé Evropy jako nejlepší Češka. V dalším závodě čtyřčlenných štafet pak společně s dalšími reprezentanty ČR obsadila 7.místo.  

MOC GRATULUJEME A DĚKUJEME ZA REPREZENTACI ŠKOLY!!!


SPORTOVNÍ ÚSPĚCHY KAROLÍNY ŠTĚPÁNOVÉ z 3.A

13. 10. 2021

Kája se dne 2.10.2021 zúčastnila již X. ročníku BJJ Rebel cup ve Frenštátu pod Radhoštěm s mezinárodní účastí. Opět si Kája dala vyšší cíle a zápasila, jak ve své kategorii juniorek (16 - 17 let), tak i v kategorii žen (18 - 30 let) a zároveň vyzkoušela své schopnosti a dovednosti i v rámci kategorie pokročilých tzn. blue belt. Rozhodně se v těchto kategoriích neztratila a domů dovezla všechny cenné kovy 1 x zlato, 1 x stříbro a 1 x bronz (zde rozhodovala váha závodnic, protože měli stejně bodů 1-3 místo).

Dalším krásným výsledkem byla AJP TOUR BJJ v Praze (nejvyšší soutěže BJJ v ČR), která se konala dne 09.10.2021. Zde Kája opět dokázala v kategorii žen do 62 kg všechny své soupeřky porazit a získat tak cenné zlato do své sbírky.

MOC GRATULUJEME A DĚKUJEME ZA REPREZENTACI ŠKOLY!!!


Bezbariérový den

12. 10. 2021

Dne 7. 10. 2021 jsme se zúčastnily bezbariérového dne ve Žďáru nad Sázavou.
Akce pro nás byla velmi přínosná a poučná. Zkusily jsme si, jak se pohybují vozíčkáři, slepci, maminky s kočárky a jinak hendikepovaní lidé po Žďáře.
Bylo velmi náročné se dostat přes obrubníky či do autobusu s invalidním vozíkem, na kterém sedí člověk.
Cestu, kterou jsme šli, nám komentovali zkušení zástupci města a pán, který se na vozíku pohybuje denně.
Určitě nám to dalo jiný pohled na cesty a chodníky v našem městě.

Veronika Kašíková, Jana Janíčková – žákyně 4. L


Harmonizační dny

6. 10. 2021

V průběhu měsíce září se žáci 1.A a 1.L zúčastnili harmonizačních dnů, které se konaly v místní Sokolovně pod vedením Mgr. Petry Bednářové a Mgr. Marka Papouška. První den byl zaměřen na seznámení žáků mezi sebou a třídním učitelem a den byl ukončen zážitkovou cestou odvahy kolem Zelené hory. Druhý den probíhaly aktivity na posílení důvěry v kolektivu. Žáci hodnotili akci jako velmi zdařilou.

MVDr. Renata Hamerníková, Mgr. Michaela Brabcová


DEN S OBCHODKOU

1. 10. 2021

V pátek 24. 9. 2021 jsme měli možnost být součástí akce Den s obchodkou. Místní Střední škola obchodní a služeb SČMSD pořádala největší setkání svých současných, budoucích i minulých studentů. Nás přizvala jako spolupracujícího partnera. Měli jsme možnost nahlédnout do různých oborů této školy a přiučit se jejich kuchařskému, cukrářskému, kosmetickému, kadeřnickému a dalšímu umění. Na oplátku jsme jim umožnili cítit se jako starý člověk pomocí simulačního obleku pro imitaci stáří, změřit si krevní tlak a další vychytávky pro změnu z naší školy. Akce byla ve velmi příjemné atmosféře.
Děkujeme za pozvání!

Pavlína Lysá


Projektový den ve škole

7. 9. 2021

Letošní školní rok u nás začal trochu netradičně. Po loňské distanční výuce jsme začali pozvolna. I když naší maturanti měli poměrně náročné téma. Přijeli opět naši partneři z ProgressRescue Lukáš a Lukáš a prohlubovali znalosti a hlavně praktický nácvik při dopravních nehodách. Zaměřili se na bezpečnost účastníka dopravní nehody a hlavně na efektivní pomoc. Ta se netýkala pouze zdraví, ale také ochrany zachránců, jejich posádky a ostatních účastníků v silničním provozu. Díky zkušenostem z pracovního i osobního života přednášejících a jejich přátelském přístupu bylo dopoledne velmi prima.

Pavlína Lysá


PRVNÍ POMOC PRO ZAMĚSTNANCE MATEŘSKÝCH ŠKOL

7. 7. 2021

Na začátku července jsme uspořádaly školení první pomoci pro zaměstnance z mateřských škol. V domluvených časových intervalech se tu střídaly skupinky po dvou hodinách a účastnily se teoretické i praktické přípravy. Praktické modelové situace si připravili žáci budoucího třetího a čtvrtého ročníku.

Teoretický blok:

 • Kardiopulmonální resuscitace
 • Krvácení
 • Zlomeniny
 • Šok
 • Popáleniny
 • Epileptický záchvat
 • Alergická reakce

Praktický blok:

 • Nácvik znalostí při modelových situacích

Celé školení probíhalo ve velmi příjemné atmosféře. Moc děkujeme našim žákům, za profesionální výkony.

Mgr. Iva Holemářová, Mgr. Pavlína Lysá


PROJEKTOVÝ DEN SOUTĚŽ V PRVNÍ POMOCI

1. 7. 2021

28. června 2021 se po covidové odmlce konalo školní kolo soutěže v první pomoci.

Na třech stanovištích s modelovými situacemi se snažili žáci prvních a druhých ročníků o  poskytování první pomoci. Jejich starší spolužáci z třetího ročníku, společně s 5 dětmi zaměstnanců školy se ujali role figurantů. Pro věrohodnost poranění, byli všichni figuranti namaskováni. – „ tekla jim krev, měli popáleniny, epileptický záchvat, úraz elektrickým proudem, byli v bezvědomí…“

Na dvou stanovištích probíhala názorná odborná instruktáž uvolnění DC pomocí nejmodernější pomůcky k Heimlichovu hmatu a používání termoizolační folie. Zde si žáci pod vedením odborníků měli možnost vše vyzkoušet.

Aby nebyli zahlceni pouze odbornými výkony, připravili jim pedagogové i odpočinková stanoviště. Zde se mohli realizovat ve sportovních výkonech, hlavolamech, jazykolamech, manuální zručnosti, cizích jazycích, fyzice, a to vše zábavnou formou.

Akce zúčastnila i naše partnerská organizace ProgressRescue. Profesionální záchranáři předali studentům odborné i své osobní rady v případě dopravní nehody, zajištění místa, postupu poskytování celkové pomoci i první pomoci Mezi profesionálními záchranáři v této společnosti působí i jako lektoři  žáci a studenti naší školy, kteří prochází specializovaným výcvikem.

Jako hosti zde byli i zástupci Červeného kříže, se kterými nás pojí též mnohaletá spolupráce.

Naši žáci si vyzkoušeli ošetřovat poranění, se kterými se mohou v běžném životě setkat. Posledních několik měsíců nebylo určitě pro nikoho z nás příjemných a mnohé to ovlivnilo i ve vzdělávání.  Díky tomuto dnu se všichni zúčastnění mají možnost lépe zorientovat v dopravní nehodě i v postupech zachraňujících život.

Děkuji všem, kteří pomáhali s realizací a také těm, kteří se nebáli soutěžit!

Pavlína Lysá

https://zdarsky.denik.cz/zpravy_region/krev-a-narek-zranenych-studenti-ze-zdravky-davali-dat-prvni-pomoc-podivejte-se-2.html


K. H. Borovský v Havlíčkově Borové a Havlíčkově Brodě

1. 7. 2021

Dne 21. 6. 2021 se studentky a studenti II. ročníků v doprovodu pedagogického dozoru zúčastnili jednodenní exkurze. Jejím cílem bylo přiblížit jak životní osudy, názory, tak také novinářské a literární působení významné osobnosti českého národního obrození - K. H. Borovského.

Prvním bodem exkurze byla návštěva rodného domu K. H. Borovského v Borové u Přibyslavi, kde jsme si nejdříve vyslechli přednášku o této významné osobnosti. Informováni jsme byli také o Havlíčkově dceři Zdeňce a jejích životních osudech.

Následně jsme si individuálně prohlédli vystavené exponáty, měli jsme také možnost zakoupit si upomínkové předměty. Průvodkyně nám také předala některé tištěné materiály o Havlíčkově životě a působení v českém státě a také informace o pramenech k tomuto tématu. Prošli jsme se také k borovskému kostelíčku a ocenili krásný výhled do okolí. V městysu jsme též vyhledali Olšiakovu sochu K. H. Borovského, nově instalovanou při příležitosti dvoustého výročí narození K. H. Borovského na jedné z borovských soukromých zahrad.

Pak jsme se vydali do Havlíčkova Brodu, kde jsme si prohlédli Havlíčkův dům. Zde nám průvodce nejdříve přiblížil vystavené exponáty, vysvětlil i vznik tzv. havlíčkovského kultu, který vznikl po Havlíčkově smrti.

Mgr. M. Mazlová


Po stopách J. Haška

1. 7. 2021

Studenti III. L se v doprovodu pedagogického dozoru zúčastnili 22. 6. 2021 jednodenní exkurze. Jejím cílem bylo přiblížit životní osudy, názory a také literární působení významné osobnosti české literatury I. pol.20. století-Jaroslava Haška.

Prvním bodem exkurze byla Památníku J. Haška v Lipnici u Havlíčkova Brodu, kde jsme si vyslechli výklad a následně zhlédli expozici věnovanou J. Haškovi, a to včetně krátkého filmu věnovaného této osobnosti.

Dále jsme navštívili hrob J. Haška v Lipnici a také hrad Lipnice, kde J. Hašek působil jako průvodce.

Poté bylo možno poobědvat v restauraci U České koruny, tedy na místoě, kde J. Hašek po určitou dobu bydlel a také zde napsal některá svá díla. Mj. zde vznikla také část jeho díla Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války.

Dále jsme se vydali na procházku do okolí Lipnice n. Sázavou, a to za cílem prohlédnout si sochy R. Dvořáka, jež jsou instalovány v okolí Lipnice a jsou inspirovány právě Haškovým dílem.

Akce se zdařila, cíl exkurze byl splněn.

Mgr. M. Mazlová


Lucie Kadlecová a Lukáš Kos na ENERSOLU 2021

15. 6. 2021

Začátkem června se konala krajská konference se soutěžní přehlídkou žákovských projektů Enersol 2021. Přehlídka se konala v prostorách kongresového sálu KÚ Kraje Vysočina pod záštitou radního pro oblast školství Jana Břížďaly a za účasti předsedy Senátu Miloše Vystrčila a hejtmana Vítězslava Schreka.

Práce našich studentů byly vybrány první porotou a postoupily do krajského kola, ve kterém svoji práci prezentovali a obhajovali před porotou. Lucie i Lukáš si připravili velmi pěkné prezentace. Lucie soutěžila v kategorii Enersol a inovace s prací nazvanou Zálohování PET lahví. Lucka se umístila na krásném 3. místě. Lukáš soutěžil v kategorii Enersol a praxe s prací nazvanou Slaměný dům.

Děkujeme oběma studentům za velmi pěknou reprezentaci naší školy.

MVDr. Renata Hamerníková


Úspěchy naší žákyně Kateřiny Mičkové

7. 6. 2021

Blahopřejeme naší žákyni Kateřině Mičkové, která obsadila v minulém týdnu v Polsku, na závodech Evropského poháru juniorů celkově 15. místo a mezi dorostenkami 4. místo.
16. 6. 2021 odjíždí na Mistrovství Evropy juniorů do rakouského Kitzbühelu a dále na závod Evropského poháru juniorů do rakouského Welsu. Přejeme Kateřině úspěšné dokončení závodů.


Projektový den ve škole

12. 5. 2021

Distanční výuka „jinak“

Ve dnech 3. a 4. 5. 2021 proběhla distanční výuka netradiční formou. Žáci 1. – 3. ročníků po oba dva dny plnili úkoly:

 • představení svého města/obce
 • pozvánka do svého bydliště
 • nafocení TOP 10 míst a vytvoření video slovníku

Uvedené úkoly zpracovali nejen česky, ale i anglicky, popř. německy, rusky.

UKÁZKY NĚKTERÝCH PRACÍ


Okresní kolo olympiády v Anglickém jazyce - kategorie III.C

10. 5. 2021

Tereze Benákové děkujeme za reprezentaci školy v okresním kole olympiády v Anglickém jazyce a zároveň gratulujeme ke krásnému umístění na 3. místě.

 


Poděkování z oddělení Chirurgie 3, Nemocnice Nové Město na Moravě

22. 4. 2021

Vážená paní ředitelko,

obracím se na Vás s prosbou o další předání poděkování  sestrám - žákyňkám, i tyto v dnešní nelehké době sloužily na našem oddělení Chirurgie 3, jmenovitě: Jíchové Kristýně, Veselé Kristýně a Satrapové Elišce.

Velmi oceňuji jejich neskutečné pracovní nasazení, zodpovědnost, ochotu a vstřícnost, se kterou jsem se u budoucích sestřiček setkala. Jejich hluboce lidský přístup k pacientům, vlídnost, úsměv a starostlivost o jejich potřeby rozhodně přispěly k zvládání chodu oddělení bez zbytečného stresu jak pro pacienty s onemocněním Covid-19, jejichž přísun byl na naše oddělení téměř kontinuální, tak pro personál – nás sestry i lékaře. Přestože se vše dělo takříkajíc „ za pochodu“ a velmi rychle, dařilo se nám s jejich pomocí zajistit plnohodnotné vykrytí služeb a minimalizovat obavy a strach pacientů z neznáma při potížích, které nemoc provází. Vždy si našly čas s nimi promluvit, usmát se na ně, vysvětlit úkon…

Mohla bych pokračovat dále a dále, ale není doba na dlouhá vyznání, považuji za důležitý obsah, který jsem chtěla sdělit, že si jejich pomoci nesmírně vážím a považují jejich přístup za předzvěst vysoce profesionálního přístupu při budoucím výkonu profese, kterou si vybraly – zdravotní sestry, a to se mi snad povedlo.

Děkuji z celého srdce za úžasnou péči, moc si vážím toho, že tyto žákyňky a Mgr. Bednářová pomáhaly právě na našem oddělení. Samozřejmě, že děkuji i pedagogům, kteří jim vštípili základy a zásady péče a patřičné znalosti, aby praxi zvládaly.  A také na ně bedlivě dohlíželi. Bez nich by to nešlo. 

Za kolektiv sester chirurgie 3 Lubomíra Koloditsová


Úspěch naší studentky Kateřiny Mičkové v každoročně pořádané soutěži Talent Vysočiny

29. 6. 2020

Jde o soutěž, která je pořádána již 25let.

Soutěží se celkem v pěti samostatných oborech – humanitní, technický, přírodovědný, umělecký a sportovní.
Nominováni mohou být žáci a studenti základních a středních škol, které mají sídlo v celém kraji Vysočina.
Nominaci jako takovou podává škola organizátoru soutěže, což je Active club Žďár nad Sázavou.
Ze všech nominovaných žáků a studentů z jednotlivých oborů vybere komise složená z představitelů kraje Vysočina pět nejlepších, kteří postupují do slavnostního vyhlášení.

Kateřina se dostala mezi pět nejlepších sportovců (celkem jich bylo z kraje Vysočina nominováno do soutěže 27) a účastnila se tedy slavnostního vyhlášení, které se konalo dne 23.6.2020 v Kulturním domě ve Žďáře nad Sázavou. Z těchto pěti nejlepších sportovců byl pak vyhlášen celkový vítěz, který se stal „Talentem Vysočiny“. Kateřině se nepodařilo dostat až na nejvyšší stupínek, avšak skončila, dle sdělení organizátorů na 3.místě.  Může nás těšit, že mezi pěti nejlepšími byla jako jediná dívka.

Kateřina byla nominována v oboru sportovním, neboť je úspěšnou triatlonistkou (sportu, který kombinuje tři vytrvalostní disciplíny – plavání, cyklistika, běh).

V současné době je zařazena v dorostenecké reprezentaci České republiky.

Největší úspěchy v sezoně 2019:

Vítězka Olympiády dětí a mládeže - triatlon
Vítězka celkového hodnocení Českého poháru v triatlonu
Mistryně republiky v individuálním závodě - triatlon
Mistryně republiky v týmových štafetách – triatlon
Vicemistryně republiky v individuálním závodě – aquatlon (kombinace plavání – běh)


Florbalistky vyhrály okresní kolo

25. 2. 2020

Okresní kolo ve florbale dívek ovládly studentky ze Zdravky. Uspěly v konkurenci osmi středních škol, když ve finále zdolaly SPŠ Žďár 2:0. Jako jediné si zajistily postup do krajského kola v Jihlavě, které se uskuteční 19. března.

Tým pod vedením ostřílené kapitánky Lucie Mazourkové sice v úvodním zápase turnaje padl s Gymnáziem Žďár, od té doby už ale pouze vyhrával. Po vítězství 4:0 nad žďárskou SŠ obchodu a služeb porazil v důležitém měření SOŠ Nové Město 3:0 a při bodové shodě opanoval skupinu díky nejlepšímu skóre. V semifinále vzala Mazourková odpovědnost na sebe a s podporou družstva otočila duel s Biskupským gymnáziem Žďár (2:1). Ve finále už si děvčata nenechala zlaté medaile vzít. Díky brankám Pečínkové s Pelikánovou slavily parádní triumf! WE ARE THE CHAMPIONS!

„Holky sice první zápas prohrály, ale od začátku bylo jasné, že mají kvalitu na to, aby turnaj vyhrály. Jsem rád, že všechny pochopily svoji roli v týmu a dokázaly makat pro tým. Speciální pochvala patří Gabriele Piskačové, která při absenci brankářky poklekla mezi tři tyče a v důležitých momentech soupeřky vychytala,“ smekl učitel Jiří Bubák.

Sestava Zdravky: Piskačová – Pečínková, Mazourková, Pelikánová, Míchalová, Němcová, Lacinová, Božková, Ondráčková, Loukotová, Štěpánová, Žižková.


I k nemocným dětem a seniorům zavítal Mikuláš

10. 12. 2019

Jako každý rok se i letos naši žáci převlékli do kostýmů Mikuláše, čerta a anděla, aby svou přítomností, pěkným slovem a nadílkou potěšili nemocné děti a seniory v Nemocnici v Novém Městě na Moravě a ve stacionáři a Seniorpenzionu ve Žďáru nad Sázavou. V nemocnici rozdávala nadílku nemocným třída 3.A, ve zařízeních ve Žďáru a v naší škole se této funkce ujala třída 3.L.

I když naši žáci některé dojali k slzám a jiným vykouzlili úsměv na tváři, každopádně jim patří za tuto akci velké poděkování.

Mgr. Iva Ošťádalová


Poděkování žákům školy

26. 11. 2019

Děkujeme všem žákům SZŠ za skvělou reprezentaci naší školy při oslavě 17. listopadu na náměstí Republiky ve Žďáře nad Sázavou. Představení s ukázkou první pomoci před a po roce 1989 se setkalo s kladným ohlasem žďárské veřejnosti. 


Úspěch Bety Pečínkové

26. 11. 2019

Ve dnech 4. 11. – 10. 11. 2019 se naše žákyně Alžběta Pečínková zúčastnila Mistrovství světa v cyklotrialu v čínském městě Chengdu. I přes vysokou náročnost a konkurenci se Bety umístila na krásném 6. místě. V týmové soutěži pak české družstvo obsadilo 4. místo. Gratulujeme k velkému úspěchu a přejeme další skvělá umístění!


Zeptej se babičky a dědy

26. 11. 2019

Studenti 3. S se zapojili do soutěže Zeptej se babičky a dědy v rámci Festivalu svobody ve Žďáře nad Sázavou. Na dané požadavky vytvořili video dlouhé 15 minut, které sdíleli na YouTube. Vyhodnocení soutěže se konalo 17. listopadu v Café u tety Hany. Studenti zdravotnické školy se umístili na velice pěkném druhém místě. Gratulujeme!


Kurz první pomoci u dopravní nehody

22. 11. 2019

Ve čtvrtek 21.11. 2019 se část zaměstnanců zúčastnila akce První pomoc u dopravní nehody.  Realizoval ji náš spolupracující partner agentura Progressrescue. Záchranáři nás v teoretickém bloku provedli bezpečností u DN, zásadami komunikace s dispečinkem, první pomocí u bezvědomí, masivního krvácení, zajištění tepelného komfortu. Vše doplnili autentickými nahrávkami z dispečinku. Po ukončení teoretického bloku jsme zasahovali při modelové autonehodě. Většina z nás si uvědomila, jak důležité je zachovat klid a rozvahu v těchto situacích. Pod tlakem jsme se všichni snažili poskytnout první pomoc, ale ne všichni jsme se svým zásahem pod vlivem emocí byli spokojení. Díky velmi příjemné atmosféře a velmi profesionálnímu výkonu záchranářů, figurantů, instruktorů a školitele z řad hasičů, jsme se všichni shodli, že školení budeme opakovat, abychom byli co nejvíce připraveni na pomoc v této vypjaté situaci.

Pavlína Lysá


Koláče pro hospic

17. 10. 2019

Ve středu 9. října 2019 se naše škola zapojila do tradiční akce „Koláč pro hospic“, který organizovala Oblastní charita Žďár na Sázavou. Formou dobrovolného příspěvku do charitativní kasičky měli lidé možnost přispět na podporu péče o těžce nevyléčitelně nemocné a umírající lidi a získat tak chutný koláč. Velké poděkování patří žákyním čtvrtého ročníku, které s velkým nasazením oslovovali obyvatele města a vysvětlovali význam zařízení pro nevyléčitelné pacienty -  hospice. Celá akce byla zdařilá a jsme velmi rádi, že naše škola mohla přispět na dobrou věc.

PhDr. Václava Holubová


AKCE SOVIČKA

9. 10. 2019

Dne 26. 9. 2019 jsme se zúčastnili preventivní akce pro širokou veřejnost. Akce proběhla pod záštitou Městské policie.

Na organizaci se společně s vyučujícími podílela i děvčata z třídy 1.S a 1. A. Kateřina Houfová, Vanesa Klímová, Nikol Vetešníková, Ester Jalušková a Adéla Nachtigalová

Měli jsme připravené modelové situace s nejčastějšími zraněními dětského věku (odřeniny, popáleniny, zlomeniny). Návštěvníci si mohli prakticky vyzkoušet ošetření jednotlivých poranění. Nejvíce návštěvníků  bylo  předškolního a mladšího školního věku.

Dále jsme měli připraveny písemné úkoly, zaměřené na možná rizika v běžném životě.

Účast byla hojná i s ohledem na velmi příjemné počasí.

Mgr. Iva Coufalová


Sportovně-turistický kurz 2019

24. 6. 2019

Studenti 2. ročníků se tradičně „zocelovali“ na oblíbeném sportovně-turistickém kurzu. Pětidenní akce se konala ve Skleném od 17. do 21. června 2019, kam se většina studentů přesouvala ze Žďáru nad Sázavou. Několik žáků bylo ze zdravotních důvodů osvobozeno.

Náplní kurzu byla cykloturistika, pěší turistika, první pomoc, ochrana člověka za mimořádných situací, základy vodáctví (kanoe, jízda na šlapadle), střelba ze vzduchovky, koupání, sportovní hry, orientace v přírodě a mapě, orientační běh a došlo i na stolní hry. Samozřejmostí byl společný táborák. Získané znalosti a dovednosti studenti zúročili v závodech, které je provázely po celých pět dní v rámci „celotáborové“ hry.

Pět dnů jsme prožili bez kázeňských problémů, k čemuž přispělo trio mých báječných kolegyň. Kurzu se zúčastnilo 37 studentů, kteří absolvovali 110 kilometrů na kole. Velkou pochvalu zaslouží všichni, kteří se nebáli, často překonali svá vlastní očekávání a svým tempem úspěšně dorazili až zpět před naši školu!

vedoucí kurzu: Mgr. Jiří Bubák

Pozn.: více fotek na školním facebooku


Poděkování za spolupráci

20. 6. 2019

Vážená paní ředitelko,

rádi bychom Vám poděkovali za spolupráci s Vaší školou, především pak za vstřícnost při uvolnění vašich studentů z výuky, kteří s námi spolupracují v rámci kurzu ,,Zvládání mimořádných situací ve školách". Jedná se o studenty Davida Kondýska, Kateřinu Benešovou a Františka Cymrykovyče, kteří Vaši školu vzorně reprezentují.

Děkujeme a věříme, že budeme nadále úspěšně spolupracovat. 

S pozdravem Lukáš Cakl a Lukáš Jirků

 


Poděkování od Českého červeného kříže za pomoc při organizaci okresní soutěže mladých zdravotníků

20. 6. 2019

/res/file/podekovani_cck.pdf


UČME SE S NIMI, ABY JINÍ MOHLI ŽÍT!

13. 6. 2019

Naše škola navázala spolupráci s firmou ProgressRescue s.r.o.,  která se zabývá problematikou první pomoci, bezpečnosti a taktikou zvládání krizových a mimořádných situací. 
https://www.progressrescue.cz


Exkurze v Rajhradu

13. 6. 2019

Dne 27. 5. 2019 jsme se zúčastnili exkurze v Hospici sv. Josefa oblastní charity Rajhrad. O půl deváté nás přivítala místní doktorka, která nás seznámila s chodem hospice, objasnila funkci multidisciplinárního týmu. Největší problém je, že zařízení není státní, ale soukromé, proto největší problém je s pojišťovnou, která péči hradí pouze klientům, kteří jsou ve fázi paliativní léčby. Viděli jsme přípravu kaple na smuteční mši za zemřelé klienty. Prošli jsme si celé zařízení, seznámili se s chodem jednotlivých oddělení.

Dále jsme navštívili chráněné bydlení sv. Luisy, které je určené pro klienty s Alzheimerovou chorobou a demencí, kteří jsou schopni se pohybovat po zařízení. Každý den je pro tyto klienty připraven aktivizační plán, při kterém vyrábí různé výrobky nebo se starají o záhony z jahody a zeleninou nebo květiny. Exkurze se nám velmi líbila, dozvěděli jsme se spoustu zajímavých informací.


Pálí to …

13. 6. 2019

Cílem projektu je rozvoj základních znalostí a praktických dovedností u termických poranění, zmenšit riziko dalších komplikací způsobených nesprávnou první pomocí. Zároveň snaha osvětovou činností snížit riziko vzniku a závažnosti tohoto druhu poranění. Zvýšit právní povědomí rodičů dětí v oblasti přestupkového či trestních činů. Posílit vědomí předškolních dětí o chování v rizikových situacích (dopravní prostředky, návykové látky, vztah k volně pobíhajícím zvířatům). Zlepšení životního prostředí, životních podmínek pro občany a návštěvníky města Žďáru nad Sázavou. Zapojení veřejnosti do participace, prohlubování aktivního přístupu občanů k pozitivním změnám nejen ve veřejném prostoru, podpora komunitního života.

Cílová skupina – děti předškolního věku, žáci základních a středních škol, senioři, rodiče, široká veřejnost.

Naše škola participuje v rámci realizace ukázek první pomoci v mateřských školách. Žáci jsou figuranty a zároveň mentory při nácviku krizových situací způsobených termickým poraněním. Oslovují děti a jejich doprovod z řad rodičů, prarodičů a diskutují nad tématikou ošetření jednotlivých ukázek poranění.

žáci 2.A, Mgr. Bednářová Petra, Mgr. Holemářová Iva, Mgr. Chvátalová Dagmar

/res/file/plakat_a2.pdf


SOUTĚŽ V PRVNÍ POMOCI

6. 6. 2019

28. května 2019 se jako každý rok konalo školní kolo soutěže v první pomoci. Tradičně se v poskytování první pomoci snažili o co nejlepší výkony žáci 1. a 2. ročníku obou oborů. Jejich starší spolužáci z třetího ročníku, společně s 2 dětmi zaměstnanců školy a 20 žáků průmyslové školy se ujali role figurantů. Pro věrohodnost poranění, byli všichni figuranti namaskováni. – „ tekla jim krev, měli popáleniny, amputované končetiny, byli v bezvědomí…“ Na 12 stanovištích s odbornou tématikou procházeli od ošetřování drobných poranění, k náhlému porodu, úrazům lesních dělníků při práci s motorovou pilou, amputacím až po tragickou autonehodu. Aby nebyli zahlceni pouze odbornými výkony, připravili jim pedagogové i odpočinková stanoviště. Zde se mohli realizovat ve sportovních výkonech, hlavolamech, jazykolamech, manuální zručnosti, cizích jazycích, fyzice a to vše zábavnou formou.

Akce se zúčastnila i naše partnerská organizace ProgressRescue. Profesionální záchranáři hodnotili výkony žáků nejen v akci na stanovišti, ale i při závěrečném hodnocení. Mezi profesionálními záchranáři v této společnosti působí i jako asistenti žáci a studenti naší školy, kteří prochází specializovaným výcvikem.

Jako host zde byl Mgr. Daniel Ubr, ředitel základní školy v Křižanově. Pro tuto školu budou žáci našich prvních ročníků chystat výuku první pomoci v rámci branného dne.

Musíme naše žáky pochválit, neboť všechna stanoviště hravě zvládli. Věříme, že se jim budou zkušenosti s první pomocí v běžném životě hodit. Ne každý si v takové situaci poradí, a proto je dobré trénovat a být připraven pomáhat.

Mgr. Pavlína Lysá

Pokud chcete vidět více fotek, najdete je na našich www stránkách.
https://www.facebook.com/St%C5%99edn%C3%AD-zdravotnick%C3%A1-%C5%A1kola-a-VO%C5%A0Z-%C5%BD%C4%8F%C3%A1r-nad-S%C3%A1zavou-177379422444729/


Archiv