Logo SZŠ a VOZŠ
Střední zdravotnická škola
a Vyšší odborná škola zdravotnická
Žďár nad Sázavou
Logo Kraj Vysočina - zřizovatel

Povinně zveřejňované informace

O zveřejnění informací dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů.

Název školy

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Žďár nad Sázavou

Zkrácený schválený název školy

SZŠ a VOŠZ Žďár nad Sázavou

Sídlo školy 
(kontaktní poštovní adresa,
adresa pro osobní návštěvu,
adresa podatelny)

 Dvořákova 404/4, 591 01 Žďár nad Sázavou

Úřední hodiny

7:00 – 14:00

Telefon

 566 623 446, 566 623 447

Elektronická adresa podatelny

 podatelna@szszr.cz

www stránky

  http://www.szszdar.cz 

Zřizovatel

 Kraj Vysočina

Zřizovací listina

Zřizovací listina byla škole vydána usnesením Zastupitelstva Kraje Vysočina pod č. j. 058/06/01/ZK dne 20.11.2001. Hlavním účelem zřízení organizace je zabezpečení potřeb, zejména výchovy a vzdělávání občanů Kraje Vysočina. Předmětem činnosti organizace je zajištění výchovy a vzdělávání v souladu s platnými předpisy. Organizace vykonává činnost střední a vyšší školy. Organizace dále zajišťuje navazující sociální zázemí včetně činnosti zařízení školního stravování, poskytování stravování zaměstnancům škol a školských zařízení, pořádání vzdělávacích akcí a provozování zařízení sloužících praktické výuce a realizace produktů praktické výuky. Veškeré tyto činnosti je organizace oprávněna provádět s využitím zřizovatelem svěřeného majetku.

Druh organizace

 Příspěvková organizace

IČO

 00637696

DIČ

 351-00637696

IZO

 IZO SZŠ:     110 031 334
 IZO VOŠZ:  110 031 351
 IZO školní jídelny: 110 031 342

Bankovní spojení

 12230751/0100

Datová schránka

 7gskf9r

Ředitelka školy

 RNDr. Marie Vystrčilová

Statutární zástupce ředitelky školy

 MUDr. Irena Krábková

Seznam hlavních dokumentů

Školní řád, Výroční zpráva, ŠVP

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž škola zejména jedná a rozhoduje

Uvedené zákony a vyhlášky jsou na adrese www.msmt.cz

Rozpočet

Schválený rozpočet

Licenční smlouvy

Škola nemá

Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím

Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací podle z. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy – školní rok 2021/2022

 

Popis organizační struktury

Jméno

Pracovní pozice

Kontakty

 RNDr. Marie Vystrčilová

ředitelka školy

566 623 446, 734 527 060

vystrcilova@szszr.cz

 Liana Sádecká

sekretariát ředitelky školy

(hospodářka školy)

735 741 999

sadecka@szszr.cz

 MUDr. Irena Krábková

zástupce ředitelky školy, výchovný poradce

734 266 264

krabkova@szszr.cz

 Mgr. Petra Bednářová

zástupce ředitelky školy pro VOŠZ, metodik prevence

566 630 616, 730 575 783

bednarova@szszr.cz

 PhDr. Václava Holubová

Vedoucí praktického vyučování

566 630 615, 734 527 059

holubova@szszr.cz

 Eva Šulcová, DiS.

Vedoucí úseku hospodaření školy

730 575 706

sulcova@szszr.cz

Mgr. Milan Jebavý

Provoz školy - školník

734 681 396

jebavy@szszr.cz