Logo SZŠ a VOZŠ
Střední zdravotnická škola
a Vyšší odborná škola zdravotnická
Žďár nad Sázavou
Logo Kraj Vysočina - zřizovatel

Přijímací řízení SZŠ

Přijímací řízení pro školní rok 2023/2024

2. kolo přijímacího řízení – denní forma vzdělávání
Dne 18. 5. 2023 vyhlášeno 2. kolo přijímacího řízení do oboru 78-42-M/04 Zdravotnické lyceum. Počet volných míst 2.
Přihlášky a zdravotní způsobilost ke vzdělávání v daném oboru odevzdejte do 26. 5. 2023. K přihlášce přiložte Výpis výsledků didaktických testů jednotné přijímací zkoušky do oborů vzdělávání s maturitní zkouškou.

___________________________________________________________________________________________________________

Výsledky 1. kola přijímacího řízení:

Zveřejnění přijatých uchazečů na odvolání – autoremedura
 Praktická sestra
 Zdarvotnické lyceum

Zveřejnění přijatých uchazečů
 Praktická sestra
 Zdravotnické lyceum

Poučení:
Z  § 60 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona vyplývá:

 • Přijetí ke vzdělávání je třeba potvrdit do 10 pracovních dnů po zveřejnění seznamu přijatých uchazečů odevzdáním zápisového lístku řediteli školy. Nepotvrdí-li přijatý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku svůj úmysl vzdělávat se v této střední škole a oboru vzdělání, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí účastníka řízení ke vzdělávání ve střední škole a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče.
 • Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých uchazečů ředitel školy doručí rozhodnutí o nepřijetí.
 • V případě, že se chce uchazeč odvolat proti nepřijetí, je nutné podat odvolání k řediteli střední školy nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí nebo oznámení rozhodnutí.

Zveřejnění nepřijatých uchazečů (Rozhodnutí o nepřijetí si prosím přijďte vyzvednou osobně 28. 4. 2023 od 15 do 19 hod nebo 2. 5. 2023 od 6 do 18 hod.)
 Praktická sestra
 Zdravotnické lyceum
 

…………………………………………………………………………………………………
Máte zájem studovat na naší škole?
 zhlédněte prezentaci ZDE 
 
Dny otevřených dveří:
Čtvrtek 10. 11. 2022   od 10:00 do 17:00 hod
Pátek      9. 12. 2022   od 14:00 do 17:00 hod 
 Pátek      13. 1. 2023   od 14:00 do 17:00 hod 
……………………………………………………………………………………………………
STUDIJNÍ OBORY:
 
 • Obor vzdělání 53-41-M/03 Praktická sestra, denní forma vzdělávání

  Termín pro podání přihlášky na střední školu: do 1. 3. 2023
  uchazeči budou konat jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyka a matematiky.
   Kritéria pro přijetí ke vzdělávání
   
 • Obor vzdělání 78-42-M/04 Zdravotnické lyceum, denní forma vzdělávání

  Termín pro podání přihlášky na střední školu: do 1. 3. 2023
  Uchazeči budou konat jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyka a matematiky.
   Kritéria pro přijetí ke vzdělávání


Termíny konání jednotné přijímací zkoušky:
13. dubna 2023 (1. řádný termín)
14. dubna 2023 (2. řádný termín)

10. května 2023 (1. náhradní termín)
11. května 2023 (2. náhradní termín)

Škola do výsledku přijímacího řízení zohledňuje vždy pouze lepší výsledek testu z příslušného předmětu.

Bližší informace o tom, jak bude vypadat jednotná přijímací zkouška získáte na stránkách CERMATU: 

 Přihláška na střední školu – denní studium

 MOŽNOSTI PODPORY ŽÁKŮ S NEDOSTATEČNOU ZNALOSTÍ VYUČOVACÍHO JAZYKA VE STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH V ČR