Logo SZŠ a VOZŠ
Střední zdravotnická škola
a Vyšší odborná škola zdravotnická
Žďár nad Sázavou
Logo Kraj Vysočina - zřizovatel

Přijímací řízení SZŠ

Přijímací řízení pro školní rok 2022/2023

Dny otevřených dveří:
Čtvrtek 11.11.2021  od 10.00 do 17.00 hod
Pátek   10.12.2021   od 10.00 do 17.00 hod
Pátek    14. 1 2022    od 10.00 do 17.00 hod

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Přijímací řízení pro školní rok 2021/2022

Přijímací řízení do oboru Praktická sestra i Zdravotnické lyceum bylo ukončeno. 

Ve středu 1. 9. 2021 v 15:00 hod. se uskuteční schůzka rodičů přijatých žáků
do 1. ročníků oboru Praktická sestra a Zdravotnické lyceum pro školní rok 2021/2022.

 

Výsledky 2. kola přijímacího řízení na obor vzdělání
 Zdravotnické lyceum  

Poučení:
Z  § 60 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona vyplývá:

  • Přijetí ke vzdělávání je třeba potvrdit do 10 pracovních dnů po zveřejnění seznamu přijatých uchazečů odevzdáním zápisového lístku řediteli školy. Nepotvrdí-li přijatý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku svůj úmysl vzdělávat se v této střední škole a oboru vzdělání, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí účastníka řízení ke vzdělávání ve střední škole a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče.
  • Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých uchazečů ředitel školy doručí rozhodnutí o nepřijetí.
  • V případě, že se chce uchazeč odvolat proti nepřijetí, je nutné podat odvolání k řediteli střední školy nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí nebo oznámení rozhodnutí.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Výsledky 1. kola přijímacího řízení po náhradním termínu JPZ na obor vzdělání
 Zdravotnické lyceum

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2. kolo přijímacího řízení – denní forma vzdělávání
Dne 4. 6. 2021 vyhlášeno 2. kolo přijímacího řízení do oboru 78-42-M/04 Zdravotnické lyceum. Počet volných míst 3.
Přihlášky a zdravotní způsobilost ke vzdělávání v daném oboru odevzdejte do 11. 6. 2021. K přihlášce přiložte Výpis výsledků didaktických testů jednotné přijímací zkoušky do oborů vzdělávání s maturitní zkouškou.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Výsledky 1. kola přijímacího řízení na obor vzdělání
 Praktická sestra
 Zdravotnické lyceum

Poučení:
Z  § 60 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona vyplývá:

  • Přijetí ke vzdělávání je třeba potvrdit do 10 pracovních dnů po zveřejnění seznamu přijatých uchazečů odevzdáním zápisového lístku řediteli školy. Nepotvrdí-li přijatý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku svůj úmysl vzdělávat se v této střední škole a oboru vzdělání, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí účastníka řízení ke vzdělávání ve střední škole a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče.
  • Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých uchazečů ředitel školy doručí rozhodnutí o nepřijetí.
  • V případě, že se chce uchazeč odvolat proti nepřijetí, je nutné podat odvolání k řediteli střední školy nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí nebo oznámení rozhodnutí.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

První a druhý náhradní termín se koná ve škole 2. a 3. 6. 2021.
Uchazeč může ve školním roce 2020/2021 vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení, pokud byl náseldně v prvním kole přijímacího řízení přijat ke vzdělávání ve střední škole po konání přijímací zkoušky v náhradním termínu.

Uchazeč se před přijímací zkouškou prokáže negativním testem ne starším 7 dní. 

Podrobnější informace naleznete v následujícím odkaze:

 Informace pro uchazeče o testování před jednotnou přijímací zkouškou

 Opatření obecné povahy - přijímací řízení - náhradní termín a zpětvzetí ZL 

 

Řádný termín jednotné přijímací zkoušky proběhl 3. a 4. 5. 2021.

 Informace pro uchazeče o testování před jednotnou přijímací zkouškou

 Mimořádné opatření ze dne 6. 4. 2021, Čj.: MZDR 14592/2021-1/MIN/KAN

 

Dne 13. 4. 2021 byly zákonným zástupcům uchazečů prostřednictvím České pošty doporučeně odeslány pozvánky k přijímacímu řízení. 

Změna termínu konání jednotné přijímací zkoušky:

Jednotné přijímací zkoušky se budou konat 3. a 4. května 2021.

 

Upozornění na prodloužení doby trvání testů:

U jednotné přijímací zkoušky bude trvat test z českého jazyka a literatury 70 minut a test z matematiky 85 minut.

…………………………………………….……………………………….……………………………………………...

Máte zájem studovat na naší škole?
 zhlédněte prezentaci

…………………………………………….……………………………….……………………………………………...

Obor vzdělání 53-41-M/03 Praktická sestra, denní forma vzdělávání

Odevzdání přihlášek ke studiu do 1. 3. 2021

Uchazeči budou konat jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyka a matematiky.

 Kritéria pro přijetí ke vzdělávání

 

Obor vzdělání 78-42-M/04 Zdravotnické lyceum, denní forma vzdělávání

Odevzdání přihlášek ke studiu do 1. 3. 2021

Uchazeči budou konat jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyka a matematiky.

 Kritéria pro přijetí ke vzdělávání

 

Termíny konání přijímacích zkoušek:

1. termín: pondělí 12. dubna 2021
2. termín: úterý 13. dubna 2021
Oba písemné testy jednotné zkoušky může uchazeč konat dvakrát, přičemž se do celkového hodnocení jednotné zkoušky vždy započítává lepší výsledek.

 Sdělení MŠMT_termíny JPZ

 

Bližší informace o tom jak bude vypadat jednotná přijímací zkouška získáte na stránkách CERMATU: 

 Přihláška na střední školu – denní studium