Logo SZŠ a VOZŠ
Střední zdravotnická škola
a Vyšší odborná škola zdravotnická
Žďár nad Sázavou
Logo Kraj Vysočina - zřizovatel

Přijímací řízení SZŠ

Přijímací řízení pro školní rok 2022/2023

Výsledky 2. kola přijímacího řízení:
 Zdravotnické lyceum
 
2. kolo přijímacího řízení – denní forma vzdělávání
 

Dne 17. 5. 2022 vyhlášeno 2. kolo přijímacího řízení do oboru 78-42-M/04 Zdravotnické lyceum. Počet volných míst 2.
Přihlášky a zdravotní způsobilost ke vzdělávání v daném oboru odevzdejte do 24. 5. 2022. K přihlášce přiložte Výpis výsledků didaktických testů jednotné přijímací zkoušky do oborů vzdělávání s maturitní zkouškou.

___________________________________________________________________________________________________________

Výsledky 1. kola přijímacího řízení:

Zveřejnění přijatých uchazečů
 Praktická sestra
 Zdravotnické lyceum

Poučení:
Z  § 60 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona vyplývá:

  • Přijetí ke vzdělávání je třeba potvrdit do 10 pracovních dnů po zveřejnění seznamu přijatých uchazečů odevzdáním zápisového lístku řediteli školy. Nepotvrdí-li přijatý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku svůj úmysl vzdělávat se v této střední škole a oboru vzdělání, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí účastníka řízení ke vzdělávání ve střední škole a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče.
  • Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých uchazečů ředitel školy doručí rozhodnutí o nepřijetí.
  • V případě, že se chce uchazeč odvolat proti nepřijetí, je nutné podat odvolání k řediteli střední školy nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí nebo oznámení rozhodnutí.

Zveřejnění nepřijatých uchazečů (Rozhodnutí o nepřijetí si prosím přijďte vyzvednou osobně 28. 4. 2022 od 15 do 18 hod nebo 29. 4. 2022 od 6:30 do 16 hod.)
 Praktická sestra
 Zdravotnické lyceum

___________________________________________________________________________________________________________

Obor vzdělání 53-41-M/03 Praktická sestra, denní forma vzdělávání

Odevzdání přihlášek ke studiu do 1. 3. 2022
Uchazeči budou konat jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyka a matematiky.
Kritéria pro přijetí ke vzdělávání 


Obor vzdělání 78-42-M/04 Zdravotnické lyceum, denní forma vzdělávání

Odevzdání přihlášek ke studiu do 1. 3. 2022
Uchazeči budou konat jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyka a matematiky.
Kritéria pro přijetí ke vzdělávání 


Termíny konání přijímacích zkoušek:

1. termín: úterý 12. dubna 2022
2. termín: středa 13. dubna 2022

Škola do výsledku přijímacího řízení zohledňuje vždy pouze lepší výsledek testu z příslušného předmětu.

 

Bližší informace o tom jak bude vypadat jednotná přijímací zkouška získáte na stránkách CERMATU: 

 Přihláška na střední školu – denní studium

Dny otevřených dveří:
Čtvrtek 11.11.2021  od 10.00 do 17.00 hod
Pátek   10.12.2021   od 10:00 do 17:00 hod – z epidemiologických důvodů ZRUŠENO
 Pátek  14. 1. 2022   od 10.00 do 17.00 hod – z  epidemiologických důvodů ZRUŠENO

Máte zájem studovat na naší škole?
 zhlédněte prezentaci ZDE 
 MOŽNOSTI PODPORY ŽÁKŮ S NEDOSTATEČNOU ZNALOSTÍ VYUČOVACÍHO JAZYKA VE STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH V ČR
    

Hodnocení žáků 
Office 365 

Facebook