Logo SZŠ a VOZŠ
Střední zdravotnická škola
a Vyšší odborná škola zdravotnická
Žďár nad Sázavou
Logo Kraj Vysočina - zřizovatel

Charakteristiky oborů SZŠ

 

Praktická sestra 53-41-M/03 

Studium je určeno pro absolventy základních škol. Je vhodné pro dívky i chlapce. Studijní obor je čtyřletý, zakončený maturitní zkouškou.  Podmínkou přijetí je potvrzení ošetřujícího lékaře o zdravotním stavu uchazeče (zdravotní kritéria jsou stanovena v základních pedagogických dokumentech vydaných MZ ČR).

Uplatnění:
Absolventi jsou připraveni vykonávat povolání praktické sestry v lůžkových a ambulantních zdravotnických zařízeních a při poskytování komunitní nebo domácí zdravotní péče. Mohou pracovat i v zařízeních sociálních služeb (např. v léčebnách dlouhodobě nemocných, v ústavech sociální péče, ve stacionářích pro osoby se zdravotním postižením, v zařízeních pro seniory, hospicové péče aj.). Ošetřovatelskou péči poskytují dospělým i dětským klientům. Absolventi se mohou dále vzdělávat na vysokých nebo vyšších odborných školách, zejména v ošetřovatelských oborech a v odborných kurzech pro zdravotnické pracovníky. Dobře se uplatňují ve zdravotnických zařízeních v celé ČR i zahraničí.

Zdravotnické lyceum 78-42-M/04

Studium je určené pro absolventy základních škol. Je vhodné pro dívky i chlapce.  Studijní obor je čtyřletý, zakončený maturitní zkouškou. Podmínkou přijetí je potvrzení ošetřujícího lékaře o zdravotním stavu uchazeče (zdravotní kritéria jsou stanovena v základních pedagogických dokumentech vydaných MZ ČR).

Uplatnění:
Absolventi jsou připraveni ke studiu zejména zdravotnických nelékařských a lékařských oborů na vyšších odborných školách a vysokých školách. Osvojené klíčové kompetence spolu s profilujícím odborným vzděláním vytvářejí velmi dobré předpoklady i pro přímé uplatnění na trhu práce ve zdravotnické administrativě, zdravotnickém pojišťovnictví nebo službách zdravotně-sociální péče úřadů apod.
 

 

Škola je státní, žáci neplatí školné. Stravování je možné ve vlastní školní jídelně. Ubytování zajišťuje škola smluvně na Domově mládeže ve Žďáře nad Sázavou.