Logo SZŠ a VOZŠ
Střední zdravotnická škola
a Vyšší odborná škola zdravotnická
Žďár nad Sázavou
Logo Kraj Vysočina - zřizovatel

Kontaktujte nás

Obecné kontakty na správu školy
tel.: 566 623 446, 566 623 447
fax: 566 623 446
e-mail – podatelna: podatelna@szszr.cz
ID datové schránky: 7gskf9r 
Dvořákova 4, 591 01 Žďár nad Sázavou
IZO SZŠ 110031334 IZO VOŠZ 110031351
IČ 00637696
DIČ škola nemá
Číslo účtu: 12230751/0100

Rejstřík příspěvkových organizací

Management školy
RNDr. Marie Vystrčilová/ředitelka školy – tel.: 566 623 446, 734 527 060, vystrcilova@szszr.cz
MUDr. Irena Krábková/zástupce ředitelky školy, výchovný poradce – tel.: 566 623 446, 734 266 264, krabkova@szszr.cz
PhDr. Václava Holubová/vedoucí praktického vyučování – tel.: 566 630 615, 734 527 059, holubova@szszr.cz   (TU 1.S, 2.S)
Mgr. Petra Bednářová/zástupce pro VOŠZ, metodik prevence – tel.: 566 630 616, 730 575 783, bednarova@szszr.cz   (TU 3.S, 2.K)
 
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Ing. Marcela Špundová (marcela.spundova@gyp.as, 603 753 484)
 
Pedagogický sbor
Sborovna 1 - tel. 735 741 995
Mgr. Miluše Mazlová, mazlova@szszr.cz  (TU 3.L)
PhDr. Odehnalová Ivana, odehnalova@szszr.cz  
Mgr. Sehnalová Jana, sehnalova@szszr.cz  
 
Sborovna 2 - tel. 735 741 996
Mgr. Apolínová Nikola, apolinova@szszr.cz   (TU 4.L)
Mgr. Bubák Jiří, bubak@szszr.cz
MVDr. Hamerníková Renata, hamernikova@szszr.cz   (TU 1.L)
Mgr. Kratochvílová Monika, kratochvilova@szszr.cz   (TU 2.L)
Mgr. Jebavý Milan, jebavy@szszr.cz   
 
Sborovna 3 - tel. 735 741 993
Mgr. Coufalová Iva, coufalova@szszr.cz   (TU 3.L)
Bc. Petrová Ivona, petrova@szszr.cz 
Mgr. Sobotková Hana, sobotkova@szszr.cz 
Mgr. Střechová Petra, strechova@szszr.cz   (TU 4.A)
Mgr. Musilová Hana, musilova@szszr.cz   (TU 1.K)
Mgr. Brabcová Michaela, brabcova@szszr.cz  (TU 1.A)
 
Sborovna 4 - tel. 735 741 994
Ing. Dokulil Jiří, dokulil@szszr.cz   
Mgr. Papoušek Marek, papousek@szszr.cz   
Mgr. Lysá Pavlína, lysa@szszr.cz   (TU 4.K)
Mgr. Ošťádalová Iva , ostadalova@szszr.cz   (TU 3.K)
Mgr. Březková Veronika, brezkova@szszr.cz
 
Knihovna – tel. 735 741 997
Mgr. Holemářová Iva, holemarova@szszr.cz   (TU 3.A)
Mgr. Šmerda Stanislav, smerda@szszr.cz
 
Kontakty na provozní personál

Šulcová Eva, DiS. - vedoucí úseku hospodaření školy (sulcova@szszr.cz, 730 575 706)
Sádecká Liana - hospodářka školy (sadecka@szszr.cz, 735 741 999)
Pátková Veronika - administrativní pracovnice (patkova@szszr.cz, 734 681 395)
Fejtová Hana - vedoucí stravovacího provozu (fejtovah@szszr.cz, 730 575 784)
Špinarová Magda - kuchařka
Novotná Magdaléna - kuchařka
Mgr. Jebavý Milan - školník (jebavy@szszr.cz, 734 681 396)
Smažil Petr – správce IT (smazil@szszr.cz)