Logo SZŠ a VOZŠ
Střední zdravotnická škola
a Vyšší odborná škola zdravotnická
Žďár nad Sázavou
Logo Kraj Vysočina - zřizovatel

EVROPSKÉ TÓNY PRO BEZPEČÍ NA SILNICÍCH

V loňském školním roce se žáci druhých ročníků zúčastnili programu primární prevence – Evropské tóny pro bezpečí na silnicích. Program měl dva bloky. V prvním setkání se žáci zabývali riziky při dopravě a chování v silničním provozu. Byly použity aktivizační metody principu Gestalt psychoterapie.
V rámci druhého setkání proběhla kreativní tvorba osvětových materiálů pro mezinárodní soutěž. Edukační materiál má sloužit k prevenci rizikového chování v silniční dopravě. Za tuto spolupráci byl škole udělen Certifikát za aktivní přístup ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu.

Mgr. Petra Bednářová


7. 11. 2017


Zpět