Logo SZŠ a VOZŠ
Střední zdravotnická škola
a Vyšší odborná škola zdravotnická
Žďár nad Sázavou
Logo Kraj Vysočina - zřizovatel

STUDENTI 1. L NA PRACOVIŠTI ZZS A HZS VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU

V rámci předmětu První pomoc se dne 19. 6. zúčastnili žáci 1. L exkurze na pracovišti ZZS na poliklinice ve Žďáře nad Sázavou. Záchranářka, která exkurzí provázela, ukázala nejdříve žákům zázemí pro posádku sanity ZS v přízemí polikliniky, kde přes počítač dostává posádka pokyn k výjezdu včetně dalších důležitých informací (co se stalo, adresa, počet zraněných, závažnost stavu apod.).

Další část exkurze probíhala v garáži sanitních vozů, kde mohli žáci vstoupit dovnitř sanitního vozu, seznámit se s pomůckami a výkony, které se provádějí přímo ve voze ZZS a slouží ke zlepšení zdravotního stavu nebo přímo záchraně života nemocného nebo zraněného člověka.
Na konci exkurze zodpověděla záchranářka dotazy, které byly ponejvíce směřovány na studium, které je nutné k tomu, aby se stali záchranáři, na náročnost tohoto povolání, na nejčastější důvody výjezdů apod.
Druhou částí exkurze byla návštěva pracoviště HZS. Podporučík nás provedl po prostorách zázemí hasičů – polygon, věž, posilovací místnost, seznámil s vybavením a s činností profesionálních hasičů.
Žákům se díky zajímavosti tématu a poutavému vyprávění exkurze líbila.

Mgr. Radana Nováková


21. 6. 2017


Zpět