Logo SZŠ a VOZŠ
Střední zdravotnická škola
a Vyšší odborná škola zdravotnická
Žďár nad Sázavou
Logo Kraj Vysočina - zřizovatel

Celostátní soutěž první pomoci

Dne 13. – 14. června 2017 proběhl na SZŠ Jaselská v Brně XXII. ročník celostátní soutěže první pomoci. Jednalo se o soutěž s mezinárodní účastí - soutěžící družstva totiž přijela z celé České republiky a i ze Slovenska. Soutěž se konala pod záštitou MŠMT ČR.

Soutěžní klání probíhala ve dvou kategoriích - kategorie A byla určena žákům středních zdravotnických škol, zúčastnilo se jí 24 družstev. V této kategorii byla naše škola zastoupena družstvem dívek ze 3. L, a to Zdeňkou Dvořákovou, Patricií Kejdovou a Evou Pejchalovou.

Kategorie B patřila studentům vyšších odborných zdravotnických škol. Soutěžilo zde 8 družstev. Naši školu reprezentovaly studentky 2. ročníku VOŠZ, konkrétně Ludmila Novotná, Kristýna Stráníková a Jana Sobotková.

Soutěž probíhala na těchto stanovištích:

  • stanoviště A - zde byla možnost použít odborné pomůcky, zraněný byl jeden,
  • stanoviště B - první pomoc v domácnosti, zde byli dva zranění, soutěžící využívali pomůcky nacházející se v domácnosti - pleny, kapesníky, domácí lékárnu atd.,
  • stanoviště C - první pomoc v terénu, a to na Obilném trhu, zranění byli dva,
  • stanoviště D - hromadné neštěstí, soutěžilo se na Obilném trhu, raněných bylo 10.

Výkony soutěžních družstev a správné poskytnutí první pomoci na každém stanovišti hodnotila odborná porota. Složená byla z lékařů brněnských nemocnic, záchranářů, zdravotních sester pracujících na odděleních úrazové chirurgie v nemocnicích a odborných učitelek.

Studentky naší zdravotnické školy nás reprezentovaly velmi dobře. Především studentky VOŠZ – jmenovitě Ludmila Novotná, Kristýna Stráníková a Jana Sobotková - podávaly po celou dobu soutěže opravdu skvělé výkony. Praktické provedení a poskytnutí PP na uvedených stanovištích předvedené těmito děvčaty mělo doslova profesionální úroveň. Dívky prokázaly nejen vynikající praktické dovednosti a teoretické vědomosti. Výborně byla hodnocena též komunikace při záchraně zraněných a volání odborné pomoci – ZZS.

Děvčata VOŠZ se ve své kategorii po zásluze umístila na prvním místě. Radost z úspěchu je umocněna ještě skutečností, že naše studentky uspěly v poskytování první pomoci i v konkurenci VOŠZ, jež se zaměřují na záchranářství.

Srdečně blahopřeji a přeji další profesní úspěchy.

Mgr. Jitka Janíčková
odborná učitelka

 


14. 6. 2017


Zpět