Logo SZŠ a VOZŠ
Střední zdravotnická škola
a Vyšší odborná škola zdravotnická
Žďár nad Sázavou
Logo Kraj Vysočina - zřizovatel

Sdělení všem žákům, studentům školy a jejich rodičům

Na základě mimořádných opatření Vlády ČR bude od 16. 3. 2020 probíhat výuka žáků a studentů naší školy elektronicky. Způsob a formu sdělí vyučující každého předmětu žákům SŠ a studentům VOŠ v průběhu pondělí 16. 3. 2020 školním e-mailem.  Žáci a studenti jsou povinni s vyučujícími elektronicky komunikovat a zadané úkoly plnit.

O případných změnách výuky vás budeme včas informovat.

Sledujte i nadále informace související s šířením koronaviru a dbejte bezpečnostních pokynů.


16. 3. 2020


Zpět