Logo SZŠ a VOZŠ
Střední zdravotnická škola
a Vyšší odborná škola zdravotnická
Žďár nad Sázavou
Logo Kraj Vysočina - zřizovatel

Dva hezké dny v Praze

V rámci předmětů Český jazyk a literatura a Ošetřovatelství se studentky a studenti 3. A společně s dvěma vyučujícími vydali na exkurzi do hlavního města Prahy.

Program prvního dne zahrnoval mj. návštěvu Neviditelné výstavy, kde jsme si mohli vyzkoušet, jaký je svět bez zraku. Průvodci výstavou se stali právě nevidomí. Velmi cenné byly také informace o tom, jakým způsobem se chovat k nevidomým a jak jim případně pomoci.

Dále jsme si společně prošli historickou část Prahy, konkrétně Karlův most, Kampu, vystoupali jsme také na vrch Petřín. Zde jsme se z rozhledny pokochali krásnými pohledy na Prahu a navštívili jsme zrcadlové bludiště.

Z centra Prahy jsme se pak přemístili do Divadla pod Palmovkou, kde jsme zhlédli hru maďarské scénáristky Évy Pataki Edith a Marlen. Jde o divadelní kus vycházející z osudů dvou významných osobností světové kultury 20. století – Edith Piaf a Marlene Dietrich.

Druhý den exkurze byl věnován návštěvě Motolské nemocnice. Zde jsme se seznámili s chodem kardiologického centra, představeno nám bylo též pracoviště urgentního příjmu a speciální nemocniční transportní systém.

Exkurze se zdařila, odvezli jsme si spoustu nových poznatků i příjemných zážitků.

M. Mazlová


3. 5. 2017


Zpět