Logo SZŠ a VOZŠ
Střední zdravotnická škola
a Vyšší odborná škola zdravotnická
Žďár nad Sázavou
Logo Kraj Vysočina - zřizovatel

Přijímací řízeni VOŠZ

Ve školním roce 2018/2019 budeme otevírat studijní obory

Diplomovaná všeobecná sestra – denní studium

Diplomovaná všeobecná sestra – kombinované studium (studium při zaměstnání)

Přihlášky do 31. 5. 2018. Na přihlášku je nutné také uvést váš telefonní i e-mailový kontakt. Nezapomeňte upřesnit formu vzdělávání (denní/kombinovaná).

Uchazeč musí k přihlášce přiložit:

  • zdravotní požadavky uchazeče o vzdělávání na našem formuláři 
    (formulář ke stažením zde   Zdravotní požadavky uchazeče o vzdělávání - formulář ke stažení)
  • ověřenou kopii maturitního vysvědčení (nestačí potvrzené známky z maturitní zkoušky školou)
  • ověřenou kopii vysvědčení z 3. a 4. ročníku SŠ nebo potvrzené známky školou na přihlášce 
    (V případě, že nedoložíte všechny dokumenty, bude vaše přijímací řízení zastaveno).

Kritéria přijímacího řízení budou stanovana do 31. 3. 2018.

   Zde si můžete stáhnout přihlášku ke studiu na VOŠZ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VÝSLEDKY 2. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
 Denní forma vzdělávání
 Kombinovaná forma vzdělávání 

 

Přijímací řízení do zkrácené formy denního studia

 Přijímací řízení do vyššího ročníku vzdělávacího programu Diplomovaná všeobecná sestra

 Obsah prověřovaného učiva a doporučená studijní literatura

 Žádost o přijetí do vyššího ročníku

Zkrácená forma vzdělávání na VOŠZ

Podrobnější informace o přijímání studentů do tzv. zkrácené formy vzdělávání v oboru Diplomovaná všeobecná sestra budou k dispozici až v září 2017 po nabytí účinnosti novely zákona č. 96/2004 Sb.

 

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

 Denní forma vzdělávání 

 Kombinovaná forma vzdělávání

 

Ve školním roce 2017/2018 budeme otevírat studijní obory:

Diplomovaná všeobecná sestra – denní studium

Diplomovaná všeobecná sestra – kombinované studium (studium při zaměstnání)

Přihlášky do 31.5.2017. Kritéria přijímacího řízení budou stanovana do 31. 3. 2017.

Kritéria přijímacího řízení:

   Kritéria přijímacího řízení VOŠZ 2017/2018 - denní forma

   Kritéria příjímacího řízení VOŠZ 2017/2018 - kombinovaná forma

Přihláška VOŠZ