Logo SZŠ a VOZŠ
Střední zdravotnická škola
a Vyšší odborná škola zdravotnická
Žďár nad Sázavou
Logo Kraj Vysočina - zřizovatel

Přijímací řízení VOŠZ

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ – 2. kolo

 Denní forma vzdělávání 

 Kombinovaná forma vzdělávání

 

3. kolo přijímacího řízení – denní forma vzdělávání

Dne 11. 9. 2018 bylo vyhlášeno 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 53-41-N/1. Diplomovaná všeobecná forma, denní forma vzdělávání. Přihlášky odevzdejte do 1. 10. 2018.

 

2. kolo přijímacího řízení – denní i kombinovaná forma vzdělávání

Dne 27. 6. 2018 bylo vyhlášeno 2. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 53-41-N/1. Diplomovaná všeobecná forma, denní i kombinovaná forma vzdělávání. Přihlášky odevzdejte do 11. 9. 2018.

 

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ – 1. kolo

 Denní forma vzdělávání 

 Kombinovaná forma vzdělávání

 

Přijímací řízení na VOŠZ proběhne dne 20. 6. 2018.
Denní forma vzdělávání od 8.00 hod., kombinovaná forma vzdělávání od 10.00 hod.

Vyhláška o vyšším odborném vzdělávání

 

Ve školním roce 2018/2019 budeme otevírat studijní obory

Obor vzdělání 53-41-N/1. Diplomovaná všeobecná sestra – denní studium

Obor vzdělání 53-41-N/1. Diplomovaná všeobecná sestra – kombinované studium (studium při zaměstnání)

Přihlášky do 31. 5. 2018. Na přihlášku je nutné také uvést váš telefonní i e-mailový kontakt. Nezapomeňte upřesnit formu vzdělávání (denní/kombinovaná).

Uchazeč musí k přihlášce přiložit:

  • zdravotní požadavky uchazeče o vzdělávání na našem formuláři 
    (formulář ke stažením zde  Zdravotní způsobilost ke vzdělávání)
  • ověřenou kopii maturitního vysvědčení (nestačí potvrzené známky z maturitní zkoušky školou)
  • ověřenou kopii vysvědčení z 3. a 4. ročníku SŠ nebo potvrzené známky školou na přihlášce 
    (V případě, že nedoložíte všechny dokumenty, bude vaše přijímací řízení zastaveno).

 Kritéria přijímacího řízení VOŠZ 2018/19 – denní forma
 Kritéria přijímacího řízení VOŠZ 2018/19 – kombinovaná forma

  Zde si můžete stáhnout přihlášku ke studiu na VOŠZ

 

Přijímací řízení do zkrácené formy denního studia 

 Přijímací řízení do vyššího ročníku vzdělávacího programu Diplomovaná všeobecná sestra

 Žádost o přijetí do vyššího ročníku

 Obsah prověřovaného učiva a doporučená studijní literatura

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VÝSLEDKY 2. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
 Denní forma vzdělávání
 Kombinovaná forma vzdělávání 

 

Přijímací řízení do zkrácené formy denního studia

 Přijímací řízení do vyššího ročníku vzdělávacího programu Diplomovaná všeobecná sestra

 Obsah prověřovaného učiva a doporučená studijní literatura

 Žádost o přijetí do vyššího ročníku

Zkrácená forma vzdělávání na VOŠZ

Podrobnější informace o přijímání studentů do tzv. zkrácené formy vzdělávání v oboru Diplomovaná všeobecná sestra budou k dispozici až v září 2017 po nabytí účinnosti novely zákona č. 96/2004 Sb.

 

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

 Denní forma vzdělávání 

 Kombinovaná forma vzdělávání

 

Ve školním roce 2017/2018 budeme otevírat studijní obory:

Diplomovaná všeobecná sestra – denní studium

Diplomovaná všeobecná sestra – kombinované studium (studium při zaměstnání)

Přihlášky do 31.5.2017. Kritéria přijímacího řízení budou stanovana do 31. 3. 2017.

Kritéria přijímacího řízení:

   Kritéria přijímacího řízení VOŠZ 2017/2018 - denní forma

   Kritéria příjímacího řízení VOŠZ 2017/2018 - kombinovaná forma

Přihláška VOŠZ