Logo SZŠ a VOZŠ
Střední zdravotnická škola
a Vyšší odborná škola zdravotnická
Žďár nad Sázavou
Logo Kraj Vysočina - zřizovatel

Přijímací řízeni VOŠZ

Ve školním roce 2018/2019 budeme otevírat studijní obory

Diplomovaná všeobecná sestra – denní studium

Diplomovaná všeobecná sestra – kombinované studium (studium při zaměstnání)

Přihlášky do 31. 5. 2018. Kritéria přijímacího řízení budou stanovana do 31. 3. 2018.

Uchazeč musí k přihlášce přiložit:

ico   Zde si můžete stáhnout přihlášku ke studiu na VOŠZ

 

VÝSLEDKY 2. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
icoDenní forma vzdělávání
icoKombinovaná forma vzdělávání 

 

Přijímací řízení do zkrácené formy denního studia

ico Přijímací řízení do vyššího ročníku vzdělávacího programu Diplomovaná všeobecná sestra

ico Obsah prověřovaného učiva a doporučená studijní literatura

ico Žádost o přijetí do vyššího ročníku

Zkrácená forma vzdělávání na VOŠZ

Podrobnější informace o přijímání studentů do tzv. zkrácené formy vzdělávání v oboru Diplomovaná všeobecná sestra budou k dispozici až v září 2017 po nabytí účinnosti novely zákona č. 96/2004 Sb.

 

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

ico Denní forma vzdělávání 

ico Kombinovaná forma vzdělávání

 

Ve školním roce 2017/2018 budeme otevírat studijní obory:

Diplomovaná všeobecná sestra – denní studium

Diplomovaná všeobecná sestra – kombinované studium (studium při zaměstnání)

Přihlášky do 31.5.2017. Kritéria přijímacího řízení budou stanovana do 31. 3. 2017.

Kritéria přijímacího řízení:

ico   Kritéria přijímacího řízení VOŠZ 2017/2018 - denní forma

ico   Kritéria příjímacího řízení VOŠZ 2017/2018 - kombinovaná forma

Přihláška VOŠZ