Logo SZŠ a VOZŠ
Střední zdravotnická škola
a Vyšší odborná škola zdravotnická
Žďár nad Sázavou
Logo Kraj Vysočina - zřizovatel

Charakteristiky oborů SZŠ

Zdravotnický asistent 53-41-M/01

Studium je určeno pro absolventy základních škol. Je vhodné pro dívky i chlapce. Studijní obor je čtyřletý, zakončený maturitní zkouškou.  Kritéria přijímacího řízení budou zveřejněna do 31.1.2010 (stránka v úpravě). Podmínkou přijetí je potvrzení ošetřujícího lékaře o zdravotním stavu uchazeče (zdravotní kritéria jsou stanovena v základních pedagogických dokumentech vydaných MZ ČR).

Uplatnění:
Absolventi se dobře uplatňují ve zdravotnických zařízeních v celé ČR i zahraničí, s úspěchem studují na vyšších odborných školách a vysokých školách.
Škola je státní, žáci neplatí školné. Stravování je možné ve vlastní školní jídelně. Ubytování zajišťuje škola smluvně na Domově mládeže ve Žďáře nad Sázavou.

Zdravotnické lyceum 78-42-M/04

Studium je určené pro absolventy základních škol. Je vhodné pro dívky i chlapce.  Studijní obor je čtyřletý, zakončený maturitní zkouškou. Kritéria přijímacího řízení budou zveřejněna do 31.1.2010 (stránka v úpravě). Podmínkou přijetí je potvrzení ošetřujícího lékaře o zdravotním stavu uchazeče (zdravotní kritéria jsou stanovena v základních pedagogických dokumentech vydaných MZ ČR).

Uplatnění:
Žáky připravujeme ke studiu medicínských a zdravotnických oborů na vyšších zdravotnických školách a vysokých školách.